Dosar 3223/196/2013 din 30.12.2013

furtul calificat (art. 209 C.p.)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3223/196/2013
Data dosar:
30.12.2013
Instanta:
Curtea de Apel Galați
Departament:
Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Obiect:
furtul calificat (art. 209 C.p.)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 08.04.2014 la ora 8:30

  Complet: A4
 • desfinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea

  dec. pen. 311/A Admite apelul declarat de inculpatul Scăpău Gabriel. Desfiinţează în parte sentinţa penală 2135 din 28.11.2013 a Judecătoriei Brăila, numai în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Scăpău Gabriel şi numai cu privire la dispoziţiile vizând latura penală referitoare la acesta şi în rejudecare. Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţiile prin care: -a fost condamnat inculpatul Scăpău Gabriel la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. e Cod penal cu aplic. art 3201 Cod procedură penală, art. 74 lit. c şi art. 76 lit. d Cod penal -s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului şi s-a stabilit ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare -s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 5 ani şi s-au impus acestuia respectarea măsurilor de supraveghere prev. de art. 833 Cod pena -s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prev. de art. 864 Cod procedură penală. În baza art. 386 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului Scăpău Gabriel din infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1Cod penal din 1969 în ref. la art. 209 alin. 1 lit. e Cod penal din 1969 în infracţiunea de furt. prev. 228 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 în ref. la art. 17 alin. 2 şi art. 16 alin. 1 lit. g teza II Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Scăpău Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal (parte vătămată SC Pivalman SRL Brăila). Menţine dispoziţiile privind condamnarea inculpatului la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. e Cod penal cu aplic. art 3201 Cod procedură penală, art. 74 lit. c şi art. 76 lit. d Cod penal (parte vătămată SC Braicar SA Brăila) şi aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 5 Cod penal, art. 81 Cod penal din 1969, art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 2 ani închisoare şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului Scăpău Gabriel prin sentinţa penală apelată pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 Cod penal din 1969, respectiv de 4 ani. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1969. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. d Cod procedură penală obligă partea vătămată SC Pivalman SRL Brăila la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în apel rămân în sarcina statului. Suma de 50 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului din oficiu (avocat Zală Mihaela Ofelia ) va fi avansată către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului de Justiţie. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 08.04.2014.

  Hotarare 311/2014 din 08.04.2014
 • Sedinta din data de 28.03.2014 la ora 8:30

  Complet: A4
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la 08.04.2014

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.03.2014
 • Sedinta din data de 24.02.2014 la ora 8:30

  Complet: A4
 • Amână cauza

  pentru a se emite adresă către partea civilă SC PIVALMAN SRL Brăila pentru a-i aduce la cunoştinţă posibilitatea împăcării cu inculpatul pentru infracţiunea dedusă judecăţii şi pentru a i se pune în vedere să asigure prezenţa în instanţă a unui reprezentant al societăţii

  Incheiere de sedinta din 24.02.2014
 • Sedinta din data de 20.01.2014 la ora 8:30

  Complet: R3
 • Amână cauza

  la cererea recurentului inculpat Scăpău Gabriel, pentru a-şi angaja avocat;

  Incheiere de sedinta din 20.01.2014

Flux dosar


Actualizare GRPD