Dosar 7582/86/2009*/a4 din 18.12.2013

Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 7582/86/2009*/a4
Data dosar:
18.12.2013
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia I civilă
Obiect:
Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 01.04.2014 la ora 09:00

  Complet: C2FF
 • Admis

  Admite cererea formulată de petentul MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA, în calitate de creditor al debitorului SC FRAI CONSTRUCT SRL, cu sediul social în Municipiul Fălticeni, str. Armatei nr. 3, Jud. Suceava, număr de ordine în registrul comerţului J33/354/1998, cod de identificare fiscală 10772202. Obligă pe fostul administrator al debitorului SC FRAI CONSTRUCT SRL, cu sediul social în Municipiul Fălticeni, str. Armatei nr. 3, Jud. Suceava, număr de ordine în registrul comerţului J33/354/1998, cod de identificare fiscală 10772202 – FRAIFELD GABRIELA, cu domiciliul în Municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, bl. 35, sc. B, ap. 7, Jud. Suceava, să suporte pasivul debitorului înscris în tabelul definitiv al creanţelor. Sumele astfel recuperate vor intra în averea debitorului şi vor acoperi pasivul stabilit în tabelul definitiv consolidat. Executarea silită împotriva foştilor administratori se efectuează de executorul judecătoresc, conform Codului de procedură civilă. După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, în temeiul tabelului definitiv consolidat de creanţe, pus la dispoziţia sa de lichidator. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs la Tribunalul Suceava în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 1 aprilie 2014.

  Hotarare 455/2014 din 01.04.2014
 • Sedinta din data de 11.03.2014 la ora 09:00

  Complet: C2FF
 • Amână cauza

  Considerând întemeiată cererea reclamantului, pentru a-i da acestuia posibilitatea să facă dovada citării pârâtei prin publicitate, îi va acorda termenul solicitat

  Incheiere de sedinta din 11.03.2014
 • Sedinta din data de 28.01.2014 la ora 09:00

  Complet: C2FF
 • Amână cauza

  Faţă de împrejurarea că procedura de citare a pârâtei este necompletă, va dispune să se facă adresă către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Suceava, pentru a ne comunica ultimul domiciliu cunoscut al acesteia. În temeiul dispoziţiilor art. 95 Cod procedură civilă, îi va pune în vedere reclamantului să facă dovada citării pârâtei prin publicitate, prin intermediul unui ziar de largă răspândire, în temeiul aceluiaşi articol, urmând ca pârâta să fie citată şi prin afişare la uşa instanţei.

  Incheiere de sedinta din 28.01.2014

Flux dosar


Actualizare GRPD