Dosar 9219/95/2012 din 10.05.2013

drept de autor şi drepturi conexe


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 9219/95/2012
Data dosar:
10.05.2013
Instanta:
Curtea de Apel Craiova
Departament:
Secţia I Civilă
Obiect:
drept de autor şi drepturi conexe
Categorie:
Proprietate Intelectuala
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 16.09.2013 la ora 09:00

  Complet: C 1A (i)
 • Nefondat

  DEC. nr. 64 Respinge apelurile ca nefondate. Cu recurs.

  Hotarare 64/2013 din 16.09.2013
 • Sedinta din data de 02.09.2013 la ora 09:00

  Complet: C 1A (i)
 • Amână cauza

  Încuviinţează cererea de amânare formulată de avocat Cepoi Silviu, pentru apelantul reclamant Ciorobea Ion, pentru a observa notele de şedinţă ce i-au fost comunicate la termenul de faţă. Încuviinţează cererea de amânare formulată de consilier juridic Vălceanu Eugenia, pentru intimata pârâtă SC Complexul Energetic Oltenia SA Sucursala Electrocentrale Turceni, pentru a lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare comunicat la acelaşi termen.

  Incheiere de sedinta din 02.09.2013
 • Sedinta din data de 01.07.2013 la ora 09:00

  Complet: C 1A (i)
 • Amână cauza

  Pune în vedere părţilor să precizeze numere de dosar şi hotărâri judecătoreşti referitoare la autorii realizării tehnice , ce sume s-au achitat fiecărui autor şi dacă ceilalţi autori au o cerere similară cu cea care face obiectul prezentului dosar, solicitându-se a se depune înscrisuri doveditoare în acest sens. Încuviinţează cererile de amânare formulate de Ciorobea Ion şi Voica Gheorghe în vederea observării întâmpinării formulate de intimata pârâtă Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. Amână judecarea cauzei

  Incheiere de sedinta din 01.07.2013
 • Sedinta din data de 10.06.2013 la ora 09:00

  Complet: C 1A
 • Amână cauza

  Eroare alt complet. Ca urmare a admiterii cererii de abţinere a D-nei judecător Costinela Sălan cauza va fi soluţionată de C1A (i)

 • Sedinta din data de 10.06.2013 la ora 09:00

  Complet: C 1A (i)
 • Amână cauza

  ÎNCHEIEREA NR.44 Admite cererea de abţinere formulată de judecător Sălan C. Încheiere din data de 10.06.2013 Încuviinţează cererea de amânare a cauzei pentru angajarea unui apărător formulată de apelantul reclamant Ciorobea Ion. Se conceptează în calitate de intimată pârâtă Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Turceni cu sediul în Tg. Jiu strada A.I. Cuza, nr. 5.

  Incheiere abtinere 44/2013 din 10.06.2013

Flux dosar


Actualizare GRPD