Dosare procese - 2013

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 24079/300/2013 din 31.12.2013

Tribunalul București

ordonanţă preşedinţială stabilire program vizitare minor;

Dosar 1819/333/2013 din 30.12.2013

Tribunalul Vaslui

pensie întreţinere;

Dosar 25254/245/2012 din 30.12.2013

Tribunalul Iași

exercitarea autorităţii părinteşti stabilire domiciliu minor; pensie de întreţinere;

Dosar 2956/333/2013 din 30.12.2013

Tribunalul Vaslui

exercitarea autorităţii părinteşti;

Dosar 4067/189/2013 din 30.12.2013

Tribunalul Vaslui

divorţ;

Dosar 41586/3/2013 din 30.12.2013

Tribunalul București

punere sub interdicţie încheiere internare medicală nevoluntară;

Dosar 10027/299/2012 din 24.12.2013

Tribunalul București

partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial;

Dosar 13210/288/2013 din 24.12.2013

Tribunalul Vâlcea

ordonanţă preşedinţială stabilire domiciliu minor, exercitarea autorităţii părinteşti;

Dosar 13280/288/2013 din 24.12.2013

Tribunalul Vâlcea

ordonanţă preşedinţială stabilire domiciliu minor, exercitarea autorităţii părinteşti;

Dosar 15913/197/2012 din 24.12.2013

Tribunalul pentru minori și familie Brașov

nulitate căsătorie;

Dosar 1799/256/2013 din 24.12.2013

Tribunalul Constanța

divorţ prin acord completare dispozitiv;

Dosar 2110/268/2013 din 24.12.2013

Tribunalul Harghita

stabilire domiciliu minor schimbare dom. minor;

Dosar 23892/299/2013 din 24.12.2013

Tribunalul București

curatelă;

Dosar 2504/320/2013 din 24.12.2013

Tribunalul Mureș

pensie întreţinere;

Dosar 27142/193/2013 din 24.12.2013

Tribunalul Botoșani

ordin de protecţie;

Dosar 29234/299/2012 din 24.12.2013

Tribunalul București

punere sub interdicţie;

Dosar 29756/197/2013 din 24.12.2013

Tribunalul pentru minori și familie Brașov

ordin de protecţie;

Dosar 36747/300/2012 din 24.12.2013

Tribunalul București

divorţ fc, evacuare;

Dosar 41317/3/2013 din 24.12.2013

Tribunalul București

divorţ;

Dosar 41354/3/2013 din 24.12.2013

Tribunalul București

partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial încheiere îndreptare eroare materială;

Dosar 4760/299/2013 din 24.12.2013

Tribunalul București

tăgadă paternitate tăgadă paternitate;