Dosare procese Curtea de Apel Cluj - 2013

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 1526/33/2013 din 30.12.2013

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind regimul străinilor;

Dosar 1528/33/2013 din 30.12.2013

Curtea de Apel Cluj

suspendare provizorie a executării;

Dosar 1529/33/2013 din 30.12.2013

Curtea de Apel Cluj

plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.);

Dosar 1510/33/2013 din 23.12.2013

Curtea de Apel Cluj

conflict de interese/incompatibilitate – constatate de ANI Raport de evaluare nr.30435/G/II/15.06.2012;

Dosar 1511/33/2013 din 23.12.2013

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ nr. 10498/28.10.2013;

Dosar 1514/33/2013 din 23.12.2013

Curtea de Apel Cluj

strămutare;

Dosar 1516/33/2013 din 23.12.2013

Curtea de Apel Cluj

mandat european de arestare;

Dosar 1517/33/2013 din 23.12.2013

Curtea de Apel Cluj

suspendare provizorie a executării;

Dosar 1519/33/2013 din 23.12.2013

Curtea de Apel Cluj

plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.);

Dosar 1500/33/2013 din 20.12.2013

Curtea de Apel Cluj

plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.);

Dosar 1501/33/2013 din 20.12.2013

Curtea de Apel Cluj

conflict de competenţă;

Dosar 1502/33/2013 din 20.12.2013

Curtea de Apel Cluj

conflict de interese/incompatibilitate – constatate de ANI anulare raport de evaluare nr. 58017/G/II/10.12.2013 emis de ANI;

Dosar 1503/33/2013 din 20.12.2013

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Decizia nr. 134437/27.11.2013 emisă de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Direcţia Generală AM POS MEDIU;

Dosar 1504/33/2013 din 20.12.2013

Curtea de Apel Cluj

anulare decizie Uniunea Naţionala a Barourilor din România Hotărârea nr. 671/26.10.2013 emisă de Consiliul UNBR;

Dosar 1505/33/2013 din 20.12.2013

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Decizia nr. 175/13.09.2013 emisă de MDRAP- corecţii financiare;

Dosar 1506/33/2013 din 20.12.2013

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Decizia nr. 176/13.09.2013 emisă de MDRAP- corecţii financiare;

Dosar 1507/33/2013 din 20.12.2013

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Anulare act nr. 698/05.03.2013 emis de MADR - APDRP;

Dosar 1508/33/2013 din 20.12.2013

Curtea de Apel Cluj

conflict de interese (art. 253 ind 1 C.p.);

Dosar 1486/33/2013 din 19.12.2013

Curtea de Apel Cluj

cerere de liberare provizorie pe cauţiune (art. 160 ind. 4 C.p.p.);

Dosar 1487/33/2013 din 19.12.2013

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal decizia de impunere nr. 11518/2012 privind TVA-ulşi alte obligaţii stabilite de inspecţia fiscală emisă de DGRFP Cluj-Napoca şi decizia nr. 184/2013 emisă de ANAF;

Dosar 1488/33/2013 din 19.12.2013

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Decizia nr. 8879/15.10.2013 emisă de OIR POSDRU REGIUNEA NORD- EST PIATRA NEAMŢ;