Dosar 11737/279/2014 din 30.12.2014

înşelăciunea (art.244 NCP) şi art.322 NCP (art.215 şi 290 din Vechiul Cod Penal)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 11737/279/2014
Data dosar:
30.12.2014
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Penală
Obiect:
înşelăciunea (art.244 NCP) şi art.322 NCP (art.215 şi 290 din Vechiul Cod Penal)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 29.07.2016 la ora 9:00

  Complet: P3 CP/Fond amânat
 • Condamnare

  În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Brăileanu Romulus Valentin, din infracţiunile de înşelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1 şi 3 Cod penal din 1968, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 33 litera a Cod penal din 1968, în infracţiunile de înşelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal din 1968, şi uz de fals, prevăzută de art. 291 Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 33 litera a Cod penal din 1968 şi art. 5 Noul Cod penal. În temeiul art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, condamnă pe inculpatul Brăileanu Romulus Valentin la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. În temeiul art. 71 Cod penal din 1968, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 litera a teza a II-a şi litera b Cod penal din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 291 Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, condamnă pe inculpatul Brăileanu Romulus Valentin la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. În temeiul art. 71 Cod penal din 1968, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 litera a teza a II-a şi litera b Cod penal din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), pe durata executării pedepsei principale. Constată că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente între ele, dar şi cu infracţiunea pentru comiterea căreia inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, prin Sentinţa penală nr. 376/26.06.2013 a Judecătoriei Piatra Neamţ (definitivă, prin nerecurare, la data de 23.07.2013). În temeiul art. 85 alin. 1 Cod penal din 1968, raportat la art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului Brăileanu Romulus Valentin prin Sentinţa penală nr. 376/26.06.2013 a Judecătoriei Piatra Neamţ (definitivă, prin nerecurare, la data de 23.07.2013). În temeiul art. 33 alin. 1 – art. 34 alin. 1 litera b Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, contopeşte pedepsele de 3 ani închisoare, 6 luni închisoare şi 1 an închisoare în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul Brăileanu Romulus Valentin să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare. În temeiul art. 71 Cod penal din 1968, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 litera a teza a II-a şi litera b Cod penal din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), pe durata executării pedepsei rezultante. În temeiul art. 861 alin. 1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului Brăileanu Romulus Valentin sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 Cod penal din 1968 şi calculat de la data rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. 376/26.06.2013 a Judecătoriei Piatra Neamţ, respectiv 23.07.2013, conform art. 865 alin. 2 Cod penal din 1968. În temeiul art. 863 alin. 2 şi 4 Cod penal din 1968, stabileşte ca organ însărcinat cu supravegherea condamnatului Serviciul de Probaţiune Neamţ. În temeiul art. 863 alin. 1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare, inculpatul Brăileanu Romulus Valentin se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) se va prezenta, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Neamţ; b) va anunţa, în prealabil, Serviciul de Probaţiune Neamţ, cu privire la orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) va comunica şi justifica, la Serviciul de Probaţiune Neamţ, schimbarea locului de muncă, dacă este cazul; d) va comunica Serviciului de Probaţiune Neamţ informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului Brăileanu Romulus Valentin că, potrivit art. 864, art. 83 şi 84 Cod penal din 1968, săvârşirea unei alte infracţiuni în termenul de încercare de 6 ani sau neîndeplinirea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor impuse de instanţă poate avea ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei aplicate. În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata suspendării pedepsei principale. În temeiul art. 19, art. 23 alin. 2, art. 25 şi art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 998-999 Cod civil din 1864, admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Movilă Maria (domiciliată în sat Războieni, comuna Războieni, judeţul Neamţ) şi obligă pe inculpatul Brăileanu Romulus Valentin să plătească părţii civile suma de 2350 Euro, cu titlu de despăgubiri materiale. În temeiul art. 25 şi art. 580 Cod procedură penală, anulează Contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit încheiat la data de 07.06.2010 între Movilă Marius Ioan şi Brăileanu Romulus Valentin (fila 77 dosar urmărire penală), înscris falsificat folosit la săvârşirea infracţiunilor. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Brăileanu Romulus Valentin la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 272 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor din oficiu, care rămân în sarcina statului, se avansează din bugetul Ministerului Justiţiei către Baroul Neamţ (200 lei pentru d-na avocat Bursuc Laurenţia, în baza Delegaţiei pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 58/08.01.2015, şi 150 lei pentru d-na avocat Manolache Simona Gabriela – Delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 230/26.02.2015). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.07.2016.

  Hotarare 582/2016 din 29.07.2016
 • Sedinta din data de 20.07.2016 la ora 9:00

  Complet: P3 CP/Fond
 • Amână pronunţarea

  În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 29.07.2016. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.07.2016.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.07.2016
 • Sedinta din data de 08.06.2016 la ora 9:00

  Complet: P3 CP/Fond amânat
 • Repus pe rol

  În temeiul art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune pe rol cauza penală nr. 11737/279/2014, în vederea reluării dezbaterilor şi a punerii în discuţie a schimbării încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Brăileanu Romulus Valentin. Fixează termen de judecată la data de 20.07.2016, ora 09:00, în şedinţă publică, termen pentru care dispune: - citarea părţilor (inculpatul cu mandat de aducere şi prin afişarea înştiinţării la uşa instanţei), cu menţiunea că se va pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor - încunoştinţarea apărătorilor acestora. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.06.2016.

  Incheiere de sedinta din 08.06.2016
 • Sedinta din data de 25.05.2016 la ora 9:00

  Complet: P3 CP/Fond amânat
 • Amână pronunţarea

  În temeiul art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea hotărârii la data de 08.06.2016. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.05.2016.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.05.2016
 • Sedinta din data de 10.05.2016 la ora 11:00

  Complet: P3 CP/Fond
 • Amână cauza

  În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 25.05.2016. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.05.2016.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.05.2016
 • Sedinta din data de 15.03.2016 la ora 13:00

  Complet: P3 CP/Fond
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei pentru 10.05.2016, ora 11.00 - pentru administrare probe.

  Incheiere de sedinta din 15.03.2016
 • Sedinta din data de 02.02.2016 la ora 12:00

  Complet: P3 CP/Fond
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 15.03.2016, ora 13:00, pentru lipsă martori.

  Incheiere de sedinta din 02.02.2016
 • Sedinta din data de 17.11.2015 la ora 9:00

  Complet: P3 CP/Fond
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 02.02.2016, ora 12:00 pentru administrare probe.

  Incheiere de sedinta din 17.11.2015
 • Sedinta din data de 06.10.2015 la ora 9:00

  Complet: P3 CP/Fond
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 17.11.2015 pentru reaudierea citarea inculpatului cu mandat de aducere.

  Incheiere de sedinta din 06.10.2015
 • Sedinta din data de 19.05.2015 la ora 9:00

  Complet: P3 CP/Fond
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 06.10.2015 pentru lipsă de procedură.

  Incheiere de sedinta din 19.05.2015
 • Sedinta din data de 21.04.2015 la ora 9:00

  Complet: P3 CP/Fond
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 19.05.2015 pentru lipsă de procedură.

  Incheiere de sedinta din 21.04.2015
 • Sedinta din data de 11.02.2015 la ora 15:00

  Complet: P3 CP/Fond A
 • Amână cauza

  În temeiul art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1102/P/2014 din data de 04.12.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, înregistrat pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ sub nr. 11737/279/2014, privind pe inculpatul Brăileanu Romulus Valentin trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă prev. şi ped. de art. 215 alin. 1, 3 Cod penal 1968 şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. şi ped. de art. 290 alin. 1 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal 1968, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Brăileanu Romulus Valentin. Fixează termen pentru judecarea cauzei la data de 21.04.2015 ora 09,00 pentru când: - se va cita inculpatul cu mandat de aducere; - se emite adresă către IPJ Neamţ pentru a înainta fişa de cazier judiciar actualizată a inculpatului; - se emit adrese către ANP, IGPR pentru a comunica relaţii privind eventuala sare de detenţie , arest preventiv a inculpatului; - se va cita partea civilă Movilă Maria (în calitate de moştenitor legal al părţii civile Movilă Dumitru , decedat la 11.06.2014); - se emite adresă către Baroul Neamţ în atenţia avocatului din oficiu desemnat inculpatului pentru încunoştinţarea acestuia cu privire la termenul de judecată fixat; - se emite adresă către Baroul Neamţ pentru desemnarea unui avocat din oficiu pentru partea civilă Movilă Maria, cu încunoştinţarea acestuia cu privire la termenul de judecată fixat; Prezenta încheiere se va comunica procurorului, inculpatului şi părţii civile. Definitivă.

  Incheiere camera preliminara din 11.02.2015

Flux dosar


Actualizare GRPD