Dosar 3750/104/2013 din 23.12.2014

iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) art12al.1 şi 2, art13 al.1 şi 2 lit.a din L678/2001, art289, art293, art329 Cp cu aplic.art33 lit.a şi art41 al.2 Cp


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3750/104/2013
Data dosar:
23.12.2014
Instanta:
Curtea de Apel Craiova
Departament:
Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Obiect:
iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) art12al.1 şi 2, art13 al.1 şi 2 lit.a din L678/2001, art289, art293, art329 Cp cu aplic.art33 lit.a şi art41 al.2 Cp
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 28.06.2016 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Admis apel

  Admite apelurile declarate de DIICOT Biroul Teritorial Olt şi inculpaţii Izdrăilă Janir, Geblescu Romus, Budică Ionuţ Ginel, Tudor Florin. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând dispune următoarele: 1.Majorează suma confiscată de la inculpatul Izdrăilă Sorin Florin în baza art.112 alin.1 lit.e N.C.p de la 12.500 de euro la 22.500 euro. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 22.06.2015. 2.Înlătură aplicarea dispoziţiilor art.386 alin.1 N.C.p.p faţă de inculpatul Istrăilă Florin . În baza art. 12 al.1 şi 2 lit. a din Legea 678/2001, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p art.37 lit.b C.p şi art. 5 N.C.P condamnă inculpatul Istrăilă Florin la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a doua şi lit. b C.p ca pedeapsă complementară. În baza art.71 C.p interzice inculpatului pe durata executării pedepsei principale exercitarea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a doua şi lit.b C.p. ca pedeapsă accesorie. În baza art.396 alin.5 din N.C.p.p rap.la art.16 lit. a din N.C.p.p achită pe inculpatul Istrăilă Florin pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 al.1 din Legea 39/2003, art. 13 al.1 şi 2 din Legea 678/2001, art. 329 alin.1,2 şi 3 C.p fiecare cu aplicarea art. 41 al.2 C.p şi art.37 alin 1 lit. b C.p . Majorează suma confiscată de la inculpatul Istrăilă Florin în baza art.112 alin.1 lit.e NC.P de la 6000 de euro la 10 000 de euro. 3. În baza art.386 alin.1 C.p.p schimbă încadrarea juridică a faptei comisă de inculpatul Izdrăilă Janir din infracţiunea prev. de art. 7 al.1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p şi art.37 lit b. C.p în infracţiunea prev. de art.367 alin.1 N.C.p ; din infracţiunea prev. de art. 12 al.1 şi 2 lit. a cu aplicarea art.41 alin.2 C.p şi art.37 lit b C.p în infracţiunea prev. de art.210 alin.1 lit.a din N.C.p ; din infracţiunea prev.de art. 13 al.1 şi 2 din Legea 678/2001, aplicarea art.41 alin.2 C.p şi art.37 lit b C.p în infracţiunea prev. de art.211 alin1 şi 2 N.C.p; din infracţiunea prev. de art.329 cu aplicarea art. 41 al.2 C.p şi art.37 lit. b Cp în infracţiunea prev. de art.213 alin.1 C.p cu aplicarea art.5 N.C.p În baza art.213 alin.1 C.p cu aplicarea art.5 N.C.p condamnă inculpatul Izdrăilă Janir la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b din N.C.p ca pedeapsă complementară. În baza art.65 alin.1 N.C.p interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. la art.66 alin.1 lit.a şi b N.C.p ca pedeapsă acesorie. În baza art.396 alin.5 din NC.p.p rap.la art.16 lit. a din N.C.p.p achită pe inculpatul Izdrăilă Janir pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 367 alin.1 N.C.p, art.210 alin.1 lit.a din N.C.p şi art.211 alin1 şi 2 N.C.p. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 22.06.2015. 4. În baza art.386 alin.1 C.p.p schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpatul Geblescu Romus a fost trimis în judecată din infracţiunea prev de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, în infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1 din N.C.p cu aplicarea art. 5 din N.C.p ; - din infracţiunea prev de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a) din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p, în infracţiunea prev. de art. 210 alin.1 lit. a din N.C.p cu aplicarea art. 5 din N.C.p ; - din infracţiunea prev de art. 13 alin. 1 şi 2 din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p, în infracţiunea prev. de art. 211 alin.1 şi 2 din N.C.p cu aplicarea art. 5 din N.C.p - din infracţiunea prev. de art. 329 alin. 1, 2 şi 3 din C.p cu aplicarea art. 41 alin. 2 din C.p, în infracţiunea prev. de art. 213 alin. 1 şi 3 N.C.p cu aplicarea art.5 N.C.p. În baza art. 213 alin.1 şi 3 N.C.P cu aplicarea art.5 N.C.p condamnă inculpatul GEBLESCU ROMUS la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b din N.C.p ca pedeapsă complementară. În baza art.367 alin.1 N.C.p cu aplicarea art.5 N.C.p condamnă inculpatul Geblescu Romus la 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b din N.C.p ca pedeapsă complementară. În baza art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b) din NCP inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care se va adăuga 1/3 din pedeapsa de 1 an rezultând în final pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare. În baza art.45 alin.2 şi art.67 alin.2 din N.C.p aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b din N.C.p pe o durată de 2 ani. În baza art.65 alin.1 N.C.p interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. la art.66 alin.1 lit.a, şi b N.C.p ca pedeapsă accesorie. În baza art.396 alin.5 din NC.p.p rap.la art.16 lit. a din N.C.p.p achită pe inculpatul Geblescu Romus pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.210 alin.1 lit.a din N.C.p şi art.211 alin1 şi 2 N.C.p. Reduce suma confiscată de la inculpatul Geblescu Romus în baza art.112 alin.1 lit.e N.C.p, de la 17150 de euro la 11950 de euro. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 22.06.2015. 5. În baza art.125 din N.C.p ia faţă de inculpatul Budică Ionuţ Ginel măsura educativă a internării întrun centru de detenţie pe o durată de 3 ani pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 211 alin.1 şi 2 din N.C.p cu aplicarea art. 5 din N.C.p şi art. 367 alin. 1 din N.C.p cu aplicarea art. 5 din N.C.p., cu aplicare art. 113 C.P. În baza art.127 din N.C.p deduce din durata măsurii educative perioada executată de la 08.05.2013 la 22.06 2015. În baza art.396 alin.5 din N.C.p.p rap.la art.16 lit. a din N.C.p.p achită pe inculpatul Budică Ionut Ginel pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.210 alin.1 lit.a din N.C.p şi art.213 alin1 N.C.p cu aplicarea art.35 alin1 N.C.p şi art.5 N.C.p. 6.În baza art.386 alin.1 N.C.p.p schimbă încadrarea juridică a faptei săvârşite de inculpatul Hurmuz Viorel din infracţiunea prev. de art.213 alin1 N.C.p în infracţiunea prev. de art.213 alin.1 şi 3 N.C.p În baza art. 213 alin.1 şi 3 N.C.p cu aplicarea art.5 N.C.p condamnă inculpatul Hurmuz Viorel la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 3 interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b din N.C.p ca pedeapsă complementară. În baza art.65 alin.1 N.C.p interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. la art.66 alin.1 lit. a şi b N.C.p ca pedeapsă acesorie. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 22.06.2015. 7.În baza art.65 alin.1 N.C.p interzice inculpatului Păun Ionuţ exercitarea drepturilor prev. la art.66 alin.1 lit.a şi b N.C.p ca pedeapsă accesorie. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Păun Ionuţ durata arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 22.06.2015. 8.Înlătură dispoziţiile art.386 alin.1 din N.C.P.P aplicate de prima instanţă faţă de inculpatul Tudor Florin. În baza art.12 alin.1 şi 2 lit. a din Legea 678/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p şi art.5 N.C.p condamnă inculpatul Tudor Florin la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin1 lit.a teza a doua şi lit.b C.p ca pedeapsă complementară. În baza art.329 alin.1 C.p şi art.5 N.C.p condamnă inculpatul Tudor Florin la 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin1 lit.a teza a doua şi lit.b C.p ca pedeapsă complementară. În baza art.33 lit.a C.p şi 34 lit.b C.p inculpatul urmează să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare. În baza art.35 alin.3 C.p aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin1 lit.a teza a doua şi lit.b C.p pe o durată de 2 ani. În baza art.71 C.p interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin1 lit.a teza a doua şi lit.b C.p ca pedeapsă accesorie. În baza art.396 alin.5 din N.C.p.p rap.la art.16 lit. a din N.C.p.p achită inculpatul Tudor Florin pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 alin.1 din Legea 39/2003 şi art.13 alin.1 şi 2 din Legea 678/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. 9.Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Mozoc Ene durata arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 29.12.2014. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Berindei Florin Gabriel durata arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 22.06.2015. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate care nu contravin prezentei hotărâri. Respinge apelurile declarate de inculpaţii Izdrăilă Sorin Florin, Istrăilă Florin ,Păun Gabriel, Mozoc Ene, Păun Ionuţ, Berindei Florin, Hurmuz Viorel şi Stancu Mihai ca nefondate. Admite cererea apărătorilor din oficiu Popa Rodica, Matei Denisa, şi Bercea Adrian privind majorarea onorariului cuvenit de la suma de 400 lei la 520 lei pentru fiecare din inculpaţii asistaţi. Onorariul apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii Geblescu Romus, Budică Ionuţ Ginel, Mozoc Ene, Stancu Mihai, Păun Ionuţ, rămâne în sarcina statului. Obligă pe fiecare din inculpaţii Izdrăilă Sorin Florin, Păun Gabriel, Mozoc Ene, Păun Ionuţ, Berindei Florin şi Stancu Mihai la câte 1000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 28.06.2016.

  Hotarare 1078/2016 din 28.06.2016
 • Sedinta din data de 14.06.2016 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână deliberarea şi pronunţarea la data de 28 iunie 2016. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.06.2016.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.06.2016
 • Sedinta din data de 31.05.2016 la ora 13:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 14.06.2016. Pronunţată în şedinţă publică. Concluziile reprezentantului parchetului, ale apărătorilor si ale inculpaţilor asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar, precum si soluţia dispusă în cauză, se regăsesc în dosarul asociat nr. 3750/104/2013/a27, aşa cum prevăd noile reglementări din R.O.I.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.05.2016
 • Sedinta din data de 16.05.2016 la ora 13:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână cauza pentru administrare probatorii la data de 31 mai 2016.

  Incheiere de sedinta din 16.05.2016
 • Sedinta din data de 13.04.2016 la ora 14:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână cauza la 16 mai 2016, ora 13:00, pentru administrare probatorii. Concluziile reprezentantului parchetului, ale apărătorilor si ale inculpaţilor asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar, precum si soluţia dispusă în cauză, se regăsesc în dosarul asociat nr. 3750/104/2013/a26, aşa cum prevăd noile reglementări din R.O.I.

  Incheiere de sedinta din 13.04.2016
 • Sedinta din data de 29.03.2016 la ora 12:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână cauza la 13.04.2016, pentru administrare de probatorii.

  Incheiere de sedinta din 29.03.2016
 • Sedinta din data de 14.03.2016 la ora 12:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 29 martie 2016 având în vedere admiterea cererii de completare a probatoriului constând în audierea martorilor încuviinţaţi de către instanţă. Concluziile reprezentantului parchetului, ale apărătorilor si ale inculpaţilor asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar, precum si soluţia dispusă în cauză, se regăsesc în dosarul asociat nr. 3750/104/2013/a25, aşa cum prevăd noile reglementări din R.O.I.

  Incheiere de sedinta din 14.03.2016
 • Sedinta din data de 26.02.2016 la ora 12:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână cauza la 14.03.2016, ora 12:00, pentru lipsa martorilor, cât şi pentru lipsa de apărare a apelatilor-inculpati Izdrăilă Sorin Florin si Păun Ionut, prin lipsa apărătorului ales, avocat Daiana Militaru;

  Incheiere de sedinta din 26.02.2016
 • Sedinta din data de 27.01.2016 la ora 12:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână cauza la 26 februarie 2016, ora 12:00, pentru administrate probatorii. Solutia privind măsura controlului judiciar se află în dosarul asociat nr.3750/104/2013/a23, potrivit noilor reglementări din R.O.I.

  Incheiere de sedinta din 27.01.2016
 • Sedinta din data de 12.01.2016 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână cauza la cererea av Neacsu Persida, care nu se poate prezenta din motive de sănătate.

  Incheiere de sedinta din 12.01.2016
 • Sedinta din data de 17.12.2015 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Mentine măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatii Izdrăilă Janir, Izdrăilă Sorin FLorin, Geblescu Romus, Budică Ionuţ Ginel, Hurmuz Viorel, Berindei Florin Gabriel, Istrăilă Florin şi Păun Ionuţ. Definitivă. Termen fond 12.01.2015. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.12.2015.

  Incheiere de sedinta din 17.12.2015
 • Sedinta din data de 02.12.2015 la ora 12:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  pentru lipsa martorilor amână cauza la 12.01.2016, pentru când vor fi citati cu mandat de aducere. Acordă termen intermediar la 17.12.2015, pentru verificarea măsurii controlului judiciar.

  Incheiere de sedinta din 02.12.2015
 • Sedinta din data de 12.11.2015 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Mentine măsura preventivă a controlului judiciar cu privire la inculpatii Izdrăilă Janir, Izdrăilă Sorin FLorin, Geblescu Romus, Budică Ionuţ Ginel, Hurmuz Viorel, Berindei Florin Gabriel, Istrăilă Florin şi Păun Ionuţ. Definitivă. Termen fond 02.12.2015.Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.11.2015.

  Incheiere de sedinta din 12.11.2015
 • Sedinta din data de 09.10.2015 la ora 12:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână cauza,urmând a se pronunta prin încheiere asupra tuturor cererilor de probatorii formulate.

  Incheiere de sedinta din 09.10.2015
 • Sedinta din data de 23.09.2015 la ora 12:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Menţine masura controlului judiciar cu privire la inculpaţii Izdrăilă Janir, Izdrăilă Sorin FLorin, Geblescu Romus, Budică Ionuţ Ginel, Hurmuz Viorel, Berindei Florin Gabriel, Istrăilă Florin şi Păun Ionuţ. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică. Amână cauza la 09.10.2015, ora 12

  Incheiere de sedinta din 23.09.2015
 • Sedinta din data de 28.07.2015 la ora 10:00

  Complet: Cap(v)
 • Amână cauza

  Menţine masura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Izdrăilă Janir, Izdrăilă Sorin FLorin, Geblescu Romus, Budică Ionuţ Ginel, Hurmuz Viorel, Berindei Florin Gabriel, Istrăilă Florin şi Păun Ionuţ, prin încheierea din 22 iunie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr 3750/104/2013. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.

  Incheiere de sedinta din 28.07.2015
 • Sedinta din data de 22.06.2015 la ora 12:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  În baza art.242 alin.2 C.p.p rap.la art.215 C.p.p înlocuieste măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpaţii Izdrăilă Janir, Izdrăilă Sorin Florin, Geblescu Romulus, Budică Ionuţ Ginel, Hurmuz Viorel, Berindei Florin Gabriel, Istrăilă Florin şi Păun Ionuţ prin decizia penală nr.717 din 03 octombrie 2014 a Curţi de Apel Craiova, cu măsura controlului judiciar . În baza art.215 alin.1 C.p.p pe timpul căt se află sub măsura controlului judiciar inculpaţii trebuie să respecte următoarele obligaţi: - să se prezinte la in stanţa de judecată ori de cate ori sunt chemaţi; - să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura cu privire la schimbarea locuinţei; - inculpaţii Izdrăilă Janir, Izdrăilă Sorin Florin Geblescu Romulus, Budică Ionuţ Ginel, Berindei Florin Gabriel şi Istrăilă Florin să se prezinte la Poliţia Municipiului Slatina conform programului de supraveghere care va fi întocmit de către organele de poliţie sau ori de cate ori sunt chemaţi; inculpatul Păun Ionuţ la Poliţia oraşului Balş conform programului de supraveghere care va fi întocmit de către organele de poliţie sau ori de cate ori este chemat iar inculpatul Hurmuz Viorel la Poliţia oraşului Piatra Olt conform programului de supraveghere care va fi întocmit de către organele de poliţie sau ori de cate ori este chemat. În baza art.215 alin.2 C.p.p pe durata controlului judiciar impune ca inculpaţii: - să nu depăşească limita teritorială a Romaniei decît cu încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura; - să nu comunice cu persoanele care au calitatea de părţi civile şi părţi vătămate în cauza de faţă cu membrii familiei acestora direct sau indirect, pe nicio cale. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art.215 alin.3 şi 7 C.p.p privind consecinţele încălcării cu rea credinţă a obligaţiilor care le revin pe durata controlului judiciar precum şi a săvărşirii cu intenţie a unei noi infracţiuni. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 22.06.2015. Acordă termen intermediar pentru discutarea măsurii controlului judiciar la 28 iulie 2015. Amână cauza la 23.09.2015, ora 12, la cererea inc.Stancu Mihai, pentru angajare apărător, dar si la cererea reprezentantului Ministerului Public, pentru a lua cunoştinţă de continutul motivelor de apel, depuse la dosar în sedintă publică.

  Incheiere de sedinta din 22.06.2015
 • Sedinta din data de 18.05.2015 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Menţine măsura arestului la domiciliu cu privire la inculpatii Izdrăilă Janir, Geblescu Romus, Budică Ionut Ginel, Hurmuz Viorel, Berindei Florin Gabriel, Istrăilă Florin Gabriel, Istrăilă Florin, Păun Ionut. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică. Amână cauza pentru lipsa procedură cu inc.Stancu Mihai, care se află aestat în PMS Craiova; se va cita în penitenciar

  Incheiere de sedinta din 18.05.2015
 • Sedinta din data de 10.04.2015 la ora 11:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Mentine măsura arestului la domiciliu a inculpatilor Izdrăilă Janir, Izdrăilă Sorin Florin, Geblescu Romulus, Budică Ionul Ginel, Hurmuz Viorel, Berindei Florin Gabriel,Istrăilă Florin si Păun Ionut. Stabileste termen de fond la 18.05.2015. Pronunţată în şedinţa publică la data de 10.04.2015.

  Incheiere de sedinta din 10.04.2015
 • Sedinta din data de 19.03.2015 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Termen intermediar

  Admite cererea formulată de inculpatul IZDRĂILĂ SORIN FLORIN, În baza art. 221 alin. 6 Cod Procedură Penală; Încuviinţează ca inculpatul Izdrăilă Sorin Florin să părăsească imobilul situat în mun. Slatina, str. Arcului nr. 61, jud. Olt, la data de 20 martie 2015, între orele 13:00 – 17:00, pentru a se deplasa la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina – Secţia Terapie Intensivă (situat în mun. Slatina, strada Crişan, jud. Olt). Se va efectua adresă că Inspectoratului de Poliţie Olt – Serviciul Investigaţii Criminale - Biroul de Supraveghere Judiciară, în sensul celor menţionate mai sus. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 19.03.2015.

  Incheiere de sedinta din 19.03.2015
 • Sedinta din data de 16.03.2015 la ora 10:00

  Complet: C.9ap
 • Termen intermediar

  Respinge sesizarea. Definitivă. Pronunţată în sedinta publică azi, 16.03.2015

  Incheiere de sedinta din 16.03.2015
 • Sedinta din data de 06.03.2015 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână caua la 10.04.2015, la cererile formulate de av.Neacsu Persida si Mihai Lucian, apărători alesi ai inc.Hurmuz Viorel, care nu se pot prezenta din motive de sănătate.De asemenea, si pt.lipsa de apărare a celorlalti inculpati, prin neprezentarea apărătorilor desemnati din oficiu.

  Incheiere de sedinta din 06.03.2015
 • Sedinta din data de 04.03.2015 la ora 12:00

  Complet: C.9ap
 • Termen intermediar

  În baza art. 218 Cod Procedură Penală, art. 221 alin. 1 Cod Procedură Penală; Admite cererea formulată de inculpatul ISTRĂILĂ FLORIN. Dispune înlocuirea obligaţiei impuse inculpatului ISTRĂILĂ FLORIN prin decizia penală nr. 717 din 03 octombrie 2014 a Curţii de Apel Craiova, în sensul că inculpatul are obligaţia de a nu părăsi imobilul din municipiul Slatina, strada Armaşului nr. 11, judeţul Olt, fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura. În baza art. 221 alin. 6 Cod Procedură Penală; Încuviinţează ca inculpatul ISTRĂILĂ FLORIN să părăsească imobilul situat în mun. Slatina, strada Armaşului nr. 11, judeţul Olt, pentru a se deplasa la data de 05 martie 2015,între orele 10:00 – 14:00, la Cabinetul Notarului Oublic Victor Ciprian Dicu, situat în Slatina, strada Lipscani nr. 27, judeţ Olt, precum şi la sediul S.P.C.L.E.P. Slatina, situat în strada Centura Basarabilor Se va efectua adresă că Inspectoratului de Poliţie Olt – Serviciul Investigaţii Criminale - Biroul de Supraveghere Judiciară, în sensul celor menţionate mai sus. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 04 martie 2015.

  Incheiere de sedinta din 04.03.2015
 • Sedinta din data de 03.03.2015 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Amână cauza la 04.03.2015, pentru a se solicita relatii de la IPJ Olt Biroul de Supravegheri Judiciare

  Incheiere de sedinta din 03.03.2015
 • Sedinta din data de 18.02.2015 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Amână cauza

  Mentine măsura arestului la domiciliu a inculpatilor Izdrăilă Janir, Izdrăilă Sorin Florin, Geblescu Romulus, Budică Iont Ginel, Hurmuz Viorel, Berindei Florin Gabriel, Istrăilă Florin si Păun Ionuţ. Admite cererea formulată de inculpatul Istrăilă Florin. În baza art 221 alin.6 Cod proc.penală, Încuviinţează ca inculpatul Istrăilă Florin să părăsească imobilul situat în mun Slatina, str Cuza Vodă, nr.20, sc.A, et.2, ap.5, jud Olt, pentru a se deplasa în ziua de 23.02.2015, între orele 12,00 - 14,00 la cabinetul notarului public Victor Ciprian Dicu, situat în mun Slatina, str Lipscani, nr.27, jud Olt, în vederea încheierii unei procuri notariale. Se va efectua adresă către Inspectoratul de Politie Olt - Serviciul Investigatii Criminale - Biroul de Supraveghere Judiciară, în sensul celor de mai sus. Termen de fond la 06 martie 2015. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 februarie 2015.

  Incheiere de sedinta din 18.02.2015
 • Sedinta din data de 06.02.2015 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Termen intermediar

  Admite cererea formulată de inculpatul IZDRĂILĂ JANIR. În baza art. 221 alin. 6 Cod Procedură Penală; Încuviinţează ca inculpatul Izdrăilă Janir să părăsească imobilul situat în mun. Slatina, str. Arcului nr.2, jud.Olt, în perioada 09 februarie 2015, ora 07, 00 – 10 februarie 2015, ora 16, 00, pentru a se prezenta la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova (situat în mun. Craiova, strada Calea Bucureşti nr. 126), pentru internare, în vederea evaluării clinice biologice. Se va efectua adresă că Inspectoratului de Poliţie Olt – Serviciul Investigaţii Criminale - Biroul de Supraveghere Judiciară, în sensul celor menţionate mai sus. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 februarie 2015.

  Incheiere de sedinta din 06.02.2015
 • Sedinta din data de 02.02.2015 la ora 09:00

  Complet: C.9ap
 • Termen intermediar

  Stabileste termen intermediar pentru ca inculpatul să depună la dosar acte medicale de la medicul curant

  Incheiere de sedinta din 02.02.2015
 • Sedinta din data de 29.12.2014 la ora 10:00

  Complet: Cap(v)
 • Termen intermediar

  În baza art.241 alin.l lit.a C.P.P. Constată încetată de drept măsura arestării preventive a inculpatului Mozoc Ene. Dispune punerea de îndată în libertate a inc. Mozoc Ene de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 31 emis la 09.05.2013 de Tribunalul Olt ,dacă nu este arestat în altă cauză. În baza art.208 alin.4 C.P.P. Menţine măsura arestului la domiciliu a inculpaţilor: Izdrăilă Janir, Izdrăilă Sorin Florin, Geblescu Romus, Budică Ionuţ Ginel, Hurmuz Viorel, Berindei Florin Gabriel, Istrăilă Florin, Păun Ionuţ. Respinge cererea inculpatului Istrăilă Florin privind schimbarea locului executării măsurii arestului la domiciliu. Definitivă Stabileşte termen intermediar la 18.02.2015 pentru verificarea măsurii preventive. Pronunţată în şedinţă publică

  Incheiere de sedinta din 29.12.2014

Flux dosar


Actualizare GRPD