Dosar 7673/2/2014 din 29.12.2014

anulare act administrativ proc.-verbal de constatare a neregulilor şi de stab. a creanţelor bugetare nr.235791/30.07.2014 emis de DE-OIE


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 7673/2/2014
Data dosar:
29.12.2014
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
anulare act administrativ proc.-verbal de constatare a neregulilor şi de stab. a creanţelor bugetare nr.235791/30.07.2014 emis de DE-OIE
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 30.06.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 6 fond
 • Respins fond

  Admite excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind anularea adresei nr. 237078/26.09.2014. Respinge capătul de cerere menţionat, ca fiind inadmisibil. Respinge în rest cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, ca fiind neîntemeiată. Respinge cererea accesorie formulată de reclamantă de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, data de 30.06.2015.

  Hotarare 1952/2015 din 30.06.2015
 • Sedinta din data de 23.06.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 6 fond
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la 30.06.2015. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.06.2015

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.06.2015
 • Sedinta din data de 16.06.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 6 fond
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la 23.06.2015. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.06.2015.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.06.2015
 • Sedinta din data de 19.05.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 6 fond
 • Amână cauza

  Respinge excepţia insuficientei timbrări a capătului 2 din acţiunea iniţială, invocată de pârât prin întâmpinare, ca nefondată. Ia act că pârâtul nu mai susţine excepţia inadmisibilităţii invocată prin întâmpinarea depusă la dosar în data de 05.02.2015. Respinge, ca nefondată, excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile faţă de Adresa nr. 237078/26.09.2014, invocată de pârât prin întâmpinarea la cererea completatoare. Ia act că reclamanta a solicitat şi încuviinţarea probei cu interogatoriul pârâtului şi prorogă discutarea probelor la un termen de judecată viitor. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.05.2015.

  Incheiere de sedinta din 19.05.2015
 • Sedinta din data de 21.04.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 6 fond
 • Amână cauza

  C U R T E A , Ia act de Cererea Precizatoare depusă la dosar la data de 03.03.2015 şi ataşată la filele 159 – 161 dosar, în sensul că, prin aceasta se solicită de către reclamantă anularea Deciziei nr. 237067 din data de 26.09.2014 emisă de către DE – OIE şi pe cale de consecinţă anularea tuturor actelor premergătoare şi subsecvente acestei decizii, respectiv anularea procesului verbal iniţial; a Adresei nr. 237078 din data de 26.09.2014 şi a Procesului verbal de Constatare a Neregulilor şi de Stabilire a Creanţelor Bugetare nr. 230540 din data de 20.01.2015 emis de către DE – OIE, cu consecinţa obligării pârâtei la restituirea sumei de 254.571,22 lei reprezentând contravaloarea creanţei bugetare stabilită de cptre DE – OIE în sarcina Tymbark prin procesul verbal subsecvent plătită de către societatea la data de 05.02.2015. Pentru a da posibilitatea autorităţii publice pârâte să ia la cunoştinţă de conţinutul Cererii Precizatoare formulată de reclamantă şi să formuleze întâmpinare la aceasta, totodată, pentru a depune la rându-i la dosar întreaga documentaţie ce a stat la baza emiterii actului administrativ contestat; inclusiv documentele de care a făcut vorbire apărătorul reclamantei, respectiv Proiectele celor două Procese verbale de constatare a neregulilor; Sesizarea de neregulă pentru cel de-al doilea Proces verbal şi fotografiile menţionate ca anexă la suspiciunea de neregulă aferentă Primului Proces Verbal, în dublu exemplar, conform dispoziţiilor art. 13 din Legea nr.554/2004, urmează a D I S P U N E : Amână cauza la data de 19.05.2015 pentru când părţile iau termen în cunoştinţă prin reprezentanţii lor. Pune în vedere reprezentantului autorităţii publice pârâte ca, atât întâmpinarea la Cererea Precizatoare cât şi întreaga documentaţie ce a stat la baza emiterii actului administrativ contestat; inclusiv documentele de care a făcut vorbire apărătorul reclamantei, respectiv Proiectele celor două Procese verbale de constatare a neregulilor; Sesizarea de neregulă pentru cel de-al doilea Proces verbal şi fotografiile menţionate ca anexă la suspiciunea de neregulă aferentă Primului Proces Verbal, să fie depuse la dosar în dublu exemplar şi cu suficient timp înainte pentru a fi comunicate şi reclamantei, conform normelor procedurale în vigoare. Prorogă discutarea excepţiilor invocate de pârât, prin întâmpinarea formulată anterior, la acţiunea iniţială, respectiv excepţia inadmisibilităţii acţiunii în anulare şi excepţia netimbrării capătului 2 al cererii iniţiale, pentru următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.04.2015.

  Incheiere de sedinta din 21.04.2015

Flux dosar


Actualizare GRPD