Dosar 7697/2/2014 din 29.12.2014

anulare act administrativ dec. 25378/02.09.2014 dec. 20/18.11.2014


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 7697/2/2014
Data dosar:
29.12.2014
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
anulare act administrativ dec. 25378/02.09.2014 dec. 20/18.11.2014
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 14.09.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 26 Fond
 • Admite cererea

  Admite acţiunea. Anulează Decizia de impunere nr. 25378/02.09.2014 şi Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 20/18.11.2014, ambele emise de pârâtul Municipiul Buzău. Exonerează reclamanta de la plata obligaţiilor locale suplimentare stabilite prin decizia de impunere în sumă totală de 1.070.806 lei reprezentând taxă eliberare autorizaţie foraje/excavări şi majorări de întârziere. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, taxă de timbru. Ia act de faptul că reclamanta va solicita cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la prezenta instanţă, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.09.2015.

  Hotarare 2208/2015 din 14.09.2015
 • Sedinta din data de 07.09.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 26 Fond
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 14.09.2015. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.09.2015.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.09.2015
 • Sedinta din data de 22.06.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 26 Fond
 • Amână cauza

  Având în vedere că la dosar au fost depuse înscrisuri de care reclamanta nu a putut să ia cunoştinţă până la data prezentului termen de judecată, Curtea apreciază că este întemeiată şi va admite cererea acesteia de amânare a judecăţii. Acordă termen la data de 07.09.2015.

  Incheiere de sedinta din 22.06.2015
 • Sedinta din data de 08.06.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 26 Fond
 • Amână cauza

  Curtea admite cererea reclamantei şi dispune emiterea unei adrese către pârâtă pentru a depune la dosarul cauzei adresele nr. 5682/18.04.2013, 7056/14.05.2013 şi 10252/28.05.2014. Acordă termen de judecată la data de 22.06.2015

  Incheiere de sedinta din 08.06.2015
 • Sedinta din data de 25.05.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 26 Fond
 • Amână cauza

  Încheiere/25.05.2015. Amână cauza pentru data de 08.06.2015 pentru a da posibilitate reclamantei să ia cunoştinţă de documentaţia depusă la dosar de către pârâtă şi pârâtă să răspundă la solicitările instanţei.

  Incheiere de sedinta din 25.05.2015
 • Sedinta din data de 27.04.2015 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 26 Fond
 • Încheiere

  Pentru a se depune documentaţia ce a stat la baza emiterii actelor contestate.

  Incheiere de sedinta din 27.04.2015

Flux dosar


Actualizare GRPD