Dosare procese Curtea de Apel București - 2014

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 1117/116/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

alte cereri hotărâre sancţiune disciplinară;

Dosar 1180/116/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

obligare emitere act administrativ diplomă de licenţă şi suplimentul de diplomă;

Dosar 1185/116/2013* din 30.12.2014

Curtea de Apel București

obligare emitere act administrativ;

Dosar 1309/116/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

obligare emitere act administrativ DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ŞI SUPLIMENT DE DIPLOMĂ;

Dosar 1404/116/2014/a1 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 1423/116/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

obligaţia de a face ELIBERARE DIPLOMĂ LICENŢĂ ŞI SUPLIMENT;

Dosar 1533/116/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

anulare act administrativ hot.31/01.09.2014;

Dosar 1851/87/2014/a2 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

obligare emitere act administrativ;

Dosar 1971/122/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

alte cereri;

Dosar 2208/116/2013* din 30.12.2014

Curtea de Apel București

anulare act administrativ;

Dosar 32665/3/2013/a1 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

cerere reexaminare ajutor public judiciar;

Dosar 35185/301/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti (art.24 din Legea nr.554/2004 );

Dosar 6832/2/2014/a1 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 7475/2/2014/a1 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 7722/2/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

anulare act administrativ DEC.NR.21006/14.11.2006;

Dosar 7726/2/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

litigiu privind regimul străinilor;

Dosar 7727/2/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

despăgubire;

Dosar 7728/2/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

anulare act administrativ;

Dosar 7729/2/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

litigiu privind achiziţiile publice DEC.3051/C3/3627/17.12.2014;

Dosar 7730/2/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

obligare emitere act administrativ;

Dosar 7732/2/2014 din 30.12.2014

Curtea de Apel București

suspendare executare act administrativ nota IOIPOSDRU -MEN NR.OI/9629/SJCSN/28.11.2014;