Dosare procese Curtea de Apel Oradea - 2014

Dosar 1629/187/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

mărturia mincinoasă (art.273 NCP);

Dosar 1630/83/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

contestaţie act administrativ fiscal;

Dosar 1642/187/2006* din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

rectificare carte funciară;

Dosar 1667/83/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

contestaţie act administrativ fiscal;

Dosar 1757/187/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsă) (art.466 NCPP);

Dosar 1764/83/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

contestaţie act administrativ fiscal;

Dosar 1841/83/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

drepturi băneşti;

Dosar 1896/83/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

drepturi băneşti;

Dosar 1901/83/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

drepturi băneşti;

Dosar 2027/83/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001);

Dosar 2078/83/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001);

Dosar 2288/83/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

suspendare executare act administrativ;

Dosar 2425/1/2014* din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

strămutare;

Dosar 312/111/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

despăgubire;

Dosar 3718/111/2012** din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7);

Dosar 4335/83/2013 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

anulare act administrativ;

Dosar 493/35/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

litigiu privind achiziţiile publice;

Dosar 494/35/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

litigiu privind achiziţiile publice;

Dosar 495/35/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

anulare act administrativ;

Dosar 5252/83/2013 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

drepturi băneşti;

Dosar 5438/111/2014 din 29.12.2014

Curtea de Apel Oradea

verificare măsuri preventive (art.204 NCPP);