Dosar 10577/55/2015 din 31.12.2015

pretenţii


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10577/55/2015
Data dosar:
31.12.2015
Instanta:
Tribunalul Timiș
Departament:
SECŢIA a II-a CIVILA
Obiect:
pretenţii
Categorie:
Litigii cu profesionistii
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 29.11.2016 la ora 9:00

  Complet: C4NLP/PI
 • Admite in parte cererea

  Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta FC Servizi S.R.L., împotriva pârâtului H******** V*****. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 24.131 lei. Respinge în rest cererea. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1311,5 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Compensează în totalitate celuielile de avocat. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Timiş.

  Hotarare 1074/2016 din 29.11.2016
 • Sedinta din data de 15.11.2016 la ora 9:00

  Complet: C4NLP/PI
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea în cauză la data de 29.11.2016. Conform dispoziţiilor art.396 alin. 2 Cod Procedură Civilă „pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.11.2016
 • Sedinta din data de 04.10.2016 la ora 9:00

  Complet: C4NLP/PI
 • Amână cauza
  Incheiere de sedinta din 04.10.2016
 • Sedinta din data de 13.09.2016 la ora 9:00

  Complet: C4NLP/PI
 • Încheiere

  Dispune emiterea unei adrese către Primăria Sânandrei pentru a comunica instanţei informaţii în legătură cu înscrierea în Registrul agricol a utilajelor la care se referă facturile de la f. 6,7 dosar, precum şi pentru solicitarea documentelor pe baza cărora s-au făcut înscrierile.

  Incheiere de sedinta din 13.09.2016
 • Sedinta din data de 21.06.2016 la ora 11:00

  Complet: C4NLP/PI
 • Amână cauza

  Constată cauza în stare de amânare în vederea depunerii de către martorul Sferdean Nicoleta a înscrisurilor de care a făcut vorbire la acest termen şi care privesc plata unor cheltuieli ale societăţii reclamante.

  Incheiere de sedinta din 21.06.2016
 • Sedinta din data de 10.05.2016 la ora 9:00

  Complet: C4NLP/PI
 • Amână cauza

  Constată cauza în stare de amânare în vederea desemnării unui nou interpret de limba italiană pentru a asigura traducerea răspunsurilor la interogatoriu a reprezentantului societăţii reclamante. Va emite adresă, respectiv se va efectua o notă telefonică, către noul interpret pentru a fi înştiinţat de numirea în cauză. Faţă de lipsa nejustificată a martorului la acest termen de judecată, în baza art.313 alin.1 NCPC, va dispune aducerea cu mandat a acestuia.

  Incheiere de sedinta din 10.05.2016
 • Sedinta din data de 29.03.2016 la ora 9:00

  Complet: C4NLP/PI
 • Amână cauza

  Încuviinţează pentru reclamantă proba cu înscrisuri. Încuviinţează pentru pârât proba cu înscrisuri, proba testimonială cu martorul indicat şi proba cu interogatoriul reclamantei. Va dispune citarea reprezentantului legal al reclamantei cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu. Pune în vedere pârâtului prin avocat de a formula interogatoriul şi de a-l prezenta la următorul termen de judecată. Va desemna un interpret de limba italiană în vederea asigurării traducerii răspunsurilor date de reprezentantul legal al reclamantei la interogatoriu. Va emite adresă către interpretul ce va fi desemnat cu menţiunea de a se prezenta la următorul termen de judecată. Pune în vedere avocatului pârâtului ca în 3 zile să depună la dosar domiciliul martorului pentru a fi citat. În vederea administrării probatoriului amâna judecarea cauzei şi acordă termen la data de 10.05.2016.

  Incheiere de sedinta din 29.03.2016
 • Sedinta din data de 16.02.2016 la ora 9:00

  Complet: C4NLP/PI
 • Amână cauza

  Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de avocatul reclamantei faţă de imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecată. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 29.03.2016.

  Incheiere de sedinta din 16.02.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD