Dosar 1227/44/2010** din 24.12.2015

anulare act administrativ


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1227/44/2010**
Data dosar:
24.12.2015
Instanta:
Curtea de Apel Galați
Departament:
Secţia contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
anulare act administrativ
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 05.06.2020 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Admite cererea

  Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei. Admite acţiunea în parte. Dispune anularea în parte a Raportului de inspec?ie fiscală nr. 2783/26.02.2010, a Deciziei de impunere nr. 2783/1.03.2010 şi a Deciziei nr. 203/12.07.2010 emise de către DGFP Galaţi, pe care le menţine numai în privinţa sumelor de 131.071 lei reprezentând TVA de plată şi 92.235 lei reprezentând majorări de întârziere. Respinge ca fiind nefondate capetele de cerere privind anularea procesului – verbal nr. 2689/25.02.2010 şi a certificatului de înregistrare în scop de TVA seria B nr. 0787490. Admite cererea formulată de expertul – consultant fiscal Ciobanu Elenuţa privind suplimentarea onorariului cu suma de 3.791,36 lei şi obliga pe reclamantul Pârlici Daniel să achite această sumă expertului. Ia act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată azi 5.06.2020, soluţia urmând să fie pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei. ARHIVAT AZI 27.10.2020

  Hotarare 41/2020 din 05.06.2020
 • Sedinta din data de 28.05.2020 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Amană pronunţarea la data de 05.06.2020.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.05.2020
 • Sedinta din data de 21.05.2020 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână pronunţarea

  Amana pronuntarea la data de 28.05.2020.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.05.2020
 • Sedinta din data de 19.03.2020 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Termen preschimbat

  Termen preschimbat.

 • Sedinta din data de 11.03.2020 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Încheiere

  Având în vedere HCSM 191/10.03.2020 şi Ordinul Preşedintelui Curţii de Apel Galaţi nr. 7/11.03.2020, pentru a preveni răspândirea infectiilor respiratorii cauzate de coronavirus - COVID 19 şi gripa sezonieră, preschimbă termenul de judecată din data de 19.03.2020 pentru data de 21.05.2020. Se vor cita părţile. Pronunţată în ?edin?a publică azi 11.03.2020.

  Incheiere de sedinta secreta din 11.03.2020
 • Sedinta din data de 20.02.2020 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Pentru a se comunica şi studia raportul de expertiză acordă termen la 19.03.2020.

  Incheiere de sedinta din 20.02.2020
 • Sedinta din data de 23.01.2020 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Termen pentru lipsa raportului de expertiza.

  Incheiere de sedinta din 23.01.2020
 • Sedinta din data de 03.12.2019 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Având în vedere cererea depusă la dosar, de către doamna expert, prin care solicită amânarea cauzei pentru efectuarea şi depunerea raportului de expertiză

  Incheiere de sedinta din 03.12.2019
 • Sedinta din data de 07.11.2019 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Pentru completarea menţiunilor precizate de către consultantul fiscal, acordă termen la data de 3.12.2019.

  Incheiere de sedinta din 07.11.2019
 • Sedinta din data de 17.10.2019 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Termen pentru studiul raportului de expertiza.

  Incheiere de sedinta din 17.10.2019
 • Sedinta din data de 04.10.2018 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • 411 NCPC/242 CPC

  În baza art.242 al.1 pct.2 c.pr.civ.suspendă judecarea cauzei

  Incheiere suspendare din 04.10.2018
 • Sedinta din data de 11.09.2018 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Amână cauza la data de 04.10.2018 pentru efectuarea raportului de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 11.09.2018
 • Sedinta din data de 12.06.2018 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Amână cauza la data de 11.09.2018 pentru lipsa raportului de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 12.06.2018
 • Sedinta din data de 08.05.2018 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  pentru lipsa raportului de expertiza

  Incheiere de sedinta din 08.05.2018
 • Sedinta din data de 17.04.2018 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Pentru administrarea probei cu expertiza judiciară.

  Incheiere de sedinta din 17.04.2018
 • Sedinta din data de 27.03.2018 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Pentru a se depune obiectivele expertizei solicitate şi pentru a se depune lista cu experţi, D I S P U N E Admite proba cu expertiză tehnico imobiliară. Pune în vedere apărătorului reclamantului să depună la dosar obiectivele detaliate pentru întocmirea acestei expertize. Ia act de solicitarea reclamantei privind efectuarea expertizei contabile după ce vor fi depuse la dosar concluziile raportului de expertiză tehnico imobiliară. Se va emite adresă către Biroul de Expertize de pe lângă Tribunalul Galaţi să înainteze o listă cu experţi în specialitatea construcţii. Urmează a se aduce la cunoştinţă expertului desemnat în expertiza contabilă faptul că documentele solicitate urmează a-i fi puse la dispoziţie de către reclamant după efectuarea expertizei tehnico imobiliare, sens în care îi revine în continuare obligaţia efectuării expertizei.

  Incheiere de sedinta din 27.03.2018
 • Sedinta din data de 14.11.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • 242 NCPC/155-1 CPC

  În baza art. 155 ind. 1 Cpc, suspendă judecarea cauzei. Cu recurs pe durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.11.2017.

  Incheiere suspendare din 14.11.2017
 • Sedinta din data de 17.10.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Termen pentru lipsa raportului de expertiza.

  Incheiere de sedinta din 17.10.2017
 • Sedinta din data de 18.09.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Pentru lipsa raportului de expertiză şi având în vedere cererea formulată de expertul desemnat prin care solicită acordarea unui nou termen acordă termen de judecată la data de 17.10.2017.

  Incheiere de sedinta din 18.09.2017
 • Sedinta din data de 22.06.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Pentru lipsa raportului de expertiză, acordă termen la data de 18.09.2017.

  Incheiere de sedinta din 22.06.2017
 • Sedinta din data de 23.05.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Având în vedere faptul că apărătorul reclamantului, avocat Roşu Angelica a depus la dosar o cerere de amânare deoarece se află la Tribunalul Bucureşti, în susţinerea altei cauze, anexând dovezi, în acest sens

  Incheiere de sedinta din 23.05.2017
 • Sedinta din data de 27.04.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Pentru lipsa raportului de expertiză dispus a f efectuat în cauză, acordă termen la data de 23.05.2017.

  Incheiere de sedinta din 27.04.2017
 • Sedinta din data de 27.04.2016 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  DIN EROARE

 • Sedinta din data de 07.03.2016 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • 411 NCPC/242 CPC

  În baza art.242 alin. 1 pct. a2 C.proc.civ. suspndă judecarea cauzei. Cu recurs pe toată perioada suspendării.

  Incheiere suspendare din 07.03.2016
 • Sedinta din data de 18.02.2016 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Amână cauza

  Pentru ca la dosarul cauzei să fie depusă o listă cu experţi consultanţi fiscali.

  Incheiere de sedinta din 18.02.2016
 • Sedinta din data de 05.02.2016 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 5 CAF
 • Amână cauza
 • Sedinta din data de 14.01.2016 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 8 CAF
 • Amână cauza

  Repartizat aleatoriu - termen 18.02.2016 C9F

 • Sedinta din data de 13.01.2016 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 9 CAF
 • Încheiere

  Admite cererea Dispune înaintarea dosarului la repartizare aleatorie. Definitivă.

  Incheiere abtinere din 13.01.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD