Dosar 1238/44/2015 din 24.12.2015

recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1238/44/2015
Data dosar:
24.12.2015
Instanta:
Curtea de Apel Galați
Departament:
Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Obiect:
recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 15.02.2016 la ora 08:30

  Complet: Uc6
 • Încheiere

  În temeiul art. 278 alin.1 din Noul Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 228/30.12.2015 a Curţii de Apel Galaţi, în sensul că la alineatul 2 se va trece corect: „Dispune recunoaşterea, în ceea ce îl priveşte pe condamnatul Luca Cristinel Dănuţ şi doar în ceea ce priveşte latura penală a cauzei, a sentinţei penale din data de 05.11.2014 pronunţată de Tribunalul Eisenstadt-Austria, în dosarul nr. 25 Hv 73/14 f „ , în loc de „Dispune recunoaşterea, în ceea ce îl priveşte pe condamnatul Luca Cristinel Dănuţ şi doar în ceea ce priveşte latura penală a cauzei, a sentinţei penale din data de 05.11.2014 pronunţată de Tribunalul Eisenstadt-Austria, în dosarul nr. 25 Hv 173/14 f-66 ” , cum greşit s-a trecut . Menţine celelalte dispoziţii ales sentinţei penale. În temeiul art. 278 alin. 3 Cod procedură penală, se va face menţiune la sfârşitul sentinţei penale nr. 228/30.12.2015 a Curţii de Apel Galaţi, despre îndreptarea efectuată. Definitivă. Cercetată în Cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 15.02.2016. Preşedinte,

  Incheiere indreptare eroare materiala din 15.02.2016
 • Sedinta din data de 30.12.2015 la ora 08:30

  Complet: Uc6
 • admite cererea

  Admite sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, privind cererea de transfer a persoanei condamnate LUCA CRISTINEL DĂNUŢ, înregistrată sub nr. 1238/44/2015 pe rolul Curţii de Apel Galaţi. Dispune recunoaşterea, în ceea ce îl priveşte pe condamnatul Luca Cristinel Dănuţ şi doar în ceea ce priveşte latura penală a cauzei, a sentinţei penale din data de 05.11.2014 pronunţată de Tribunalul Eisenstadt-Austria, în dosarul nr. 25 Hv 173/14 f-66 . Constată că prin această hotărâre, numitul Luca Cristinel Dănuţ a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani ( 1096 zile) închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prev. de art. 127, 128 alin. 1 cifra 4, 129 cifra 1, cifra 2, 130 cazul 4, 15 Cod penal austriac, fapte săvâr?ite în perioada 12.04.2011- 23.11.2013 Constată că încadrarea juridică prevăzută de legea penală română pentru infracţiunile reţinute în sarcina persoanei condamnate Luca Cristinel Dănuţ sunt cele prevăzute de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a,g,i cu aplicarea art. 41 alin.2 şi art 37 lit. a Cod penal – 1969 cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal În baza art. 154 alin.6 din Legea nr. 302/2004 R, dispune ca persoana solicitată Luca Cristinel Dănuţ să execute într-un penitenciar din România pedeapsa principală de 3 ani închisoare. Conform art. 157 din Legea nr. 302/2004R, persoana condamnată Luca Cristinel Dănuţ urmează a fi transferată în România şi nu poate fi cercetată penal sau sancţionată cu o altă pedeapsă privativă de libertate pentru o infracţiune săvârşită anterior transferării sale, altele decât cele pentru care este transferată, în afară de cazul în care este incident unul din cazurile prevăzute de aceste dispoziţii legale. Deduce din pedeapsa aplicată persoanei condamnate Luca Cristinel Dănuţ durata arestării de la 10.08.2014 până la 05.11.2014 ( durata arestului preventiv) precum şi perioada efectiv executată de 184 zile ( la data emiterii certificatului 09.02.2015) precum şi de la data de 09.02.2015 şi până la data predării efective către autorităţile judiciare române. Conform art.154 alin.12 din Legea nr.302/2004 R dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei, conform Codului de procedură penală, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art. 154 alin.10 din Legea nr. 302/2004 R dispune comunicarea unei copii de pe dispozitiv şi de pe hotărâre, persoanei condamnate Luca Cristinel Dănuţ aflată în Penitenciarul Sonnberg, Austria. Conform art. 153 alin.12 din Legea nr. 302/2004 R, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia şi al mandatului de executare a pedepsei închisorii, se comunică autorităţii competente a statului emitent, Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi, în copie Ministerului Justiţiei – Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară – Serviciul de cooperare judiciară internaţională în materie penală. Conform art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea prezentei cereri rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicarea dispozitivului persoanei condamnate Luca Cristinel Dănuţ deţinut în Penitenciarul Sonnberg, Austria. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 30.12.2015.

  Hotarare 228/2015 din 30.12.2015

Flux dosar


Actualizare GRPD