Dosar 1387/179/2015 din 28.12.2015

plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1387/179/2015
Data dosar:
28.12.2015
Instanta:
Judecătoria Babadag
Departament:
Sectie mixta
Obiect:
plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 15.03.2017 la ora 09:00

  Complet: C3a
 • Respinge plângerea

  Hot.civ.Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes invocată de intimata Racaceanu Rodica. Respinge, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul Dragu Gheorghe, împotriva încheierii de reexaminare nr.93858 din dosarul nr. 93858/11.11.2015 Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Babadag sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată, astăzi, 15.03.2017 în şedinţă publică.

  Hotarare 186/2017 din 15.03.2017
 • Sedinta din data de 01.03.2017 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la data de 15.03.2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.03.2017
 • Sedinta din data de 26.01.2017 la ora 9:00

  Complet: C1
 • Amână cauza

  Respinge cererea de recuzare a preşedintelui completului de judecată nr.3 - judecător Şurculescu Florin - formulată de petentul DRAGU GHEORGHE, în cauza civilă nr. 1387/179/2016, având ca obiect – plângere împotriva încheierii de reexaminare nr. 93858/2015 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea, ca nefondată. Prezenta încheiere se va ataca odată cu fondul. Pronunţată azi în şedinţa publică 26.01.2017.

  Incheiere recuzare din 26.01.2017
 • Sedinta din data de 18.01.2017 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Încheiere

  termen acordat pentru a se soluţiona cererea de recuzare.

  Incheiere de sedinta din 18.01.2017
 • Sedinta din data de 17.08.2016 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Alte cauze

  În baza art. 64 alin. 4 teza finală cod procedură civilă, suspendă judecarea cauzei având ca obiect ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară formulată de reclamantul DRAGU GHEORGHE, împotriva încheierii de reexaminare nr. 93858/2015 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea, până la soluţionarea căii de atac formulată împotriva încheierii de şedinţă din data de 15.06.2016 prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de intervenţie în interes propriu, formulată de intervenineta Dragu Cristina. Cu recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Babadag. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.08.2016.

  Incheiere suspendare din 17.08.2016
 • Sedinta din data de 15.06.2016 la ora 09:00

  Complet: C3a
 • Amână cauza

  Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie în interes propriu, formulată de intervenienta Dragu Cristina, în cauza având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară formulată de reclamantul DRAGU GHEORGHE împotriva încheierii de reexaminare nr. 93858/2015 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea. Acordă termen pe fondul cauzei la data de 17.08.2016. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Babadag. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.06.2016.

  Incheiere de sedinta din 15.06.2016
 • Sedinta din data de 07.06.2016 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la 15.06.2016

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.06.2016
 • Sedinta din data de 10.05.2016 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Termen acordat la cererea părţilor în vederea studierii cererii de intervenţie

  Incheiere de sedinta din 10.05.2016
 • Sedinta din data de 12.04.2016 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Termen acordat pentru a se solicita OCPI Tulcea să înainteze dosarul nr. 93858/11.11.2015.

  Incheiere de sedinta din 12.04.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD