Dosar 14551/320/2015 din 31.12.2015

ieşire din indiviziune


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 14551/320/2015
Data dosar:
31.12.2015
Instanta:
Judecătoria Târgu Mureș
Departament:
civil
Obiect:
ieşire din indiviziune
Categorie:
Litigii cu profesionistii
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 09.10.2019 la ora 10:00

  Complet: C.2 - civil
 • Admite in parte cererea

  Admite in parte cererea de chemare in judecata si cerere reconventionala formulate si precizate de: Reclamanta S L - O (cu datele de identificare) in contradictoriu cu Paratul – reclamant reconventional S D (cu datele de identificare) Parata S K-N (cu datele de identificare) IN CONSECINTA Constata ca sporul de valoare adus bunului imobil - apartament nr. 24, situat in mun. T. M, str. R, nr. 21, et. V (cu datele de identificare) Atribuie in natura paratului S D bunul imobil - apartament nr. 24, situat in mun. T. M, str. R, nr. 21, et. V (cu datele de identificare) Obliga paratul S D sa achite reclamantei S L – O suma de 8.567 E (echivalentul in lei la cursul B de la data platii) cu titlu de sulta compensatorie (1/3 din valoarea bunului imobil) Obliga paratul S D sa achite paratei S K-N suma de 8.567 E (echivalentul in lei la cursul B de la data platii) cu titlu de sulta compensatorie (1/3 din valoarea bunului imobil) Obliga parata S K-N sa achite reclamantei S L – O suma de 1.087 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Obliga paratul S D sa achite reclamantei S L – O suma de 1.657,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Dispune compensarea integrala a cheltuielilor de judecata reprezentate de onorarii avocatiale, urmand ca fiecare parte sa suporte cheltuielile pe care le-a efectuat. Respinge in rest cererile. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmand a se depune la J T-M. Pronuntata in sedinta publica, azi, 09.10.2019.

  Hotarare 3812/2019 din 09.10.2019
 • Sedinta din data de 25.09.2019 la ora 08:30

  Complet: C.2 - civil
 • Amână cauza

  -- pune în vedere reclamantei prin reprezentant să depună răspuns la obiec?iuni cu cel pu?in 5 zile înaintea următorului termen. - comunicarea completării la raportul de expertiză ?i celeilalte păr?i cu men?iunea că au obliga?ia să depună răspuns la obiec?iuni cu cel pu?in 5 zile înaintea următorului termen de judecată. - pune în vedere pârâ?ilor să facă dovada achitării onorariul de expert în cuantum de 540 lei cu 5 zile înaintea următorului termen de judecată. - constată ca rămasă fără obiect cererea de amânare formulată de pârât. - acordă termen în cuno?tin?ă păr?ilor pentru următorul termen de judecată.

  Incheiere de sedinta din 25.09.2019
 • Sedinta din data de 13.09.2019 la ora 08:30

  Complet: C.14 - civil
 • Termen preschimbat

  -repartizat ciclic la C2

 • Sedinta din data de 06.08.2019 la ora 08:30

  Complet: CC 2
 • Termen preschimbat

  Admite sesizarea din oficiu privind preschimbarea termenului de judecată. ÎN CONSECINŢĂ Preschimbă termenul de judecată stabilit iniţial pentru data de 13.09.2019. Stabileşte termen de judecată în data de 25.09.2019, ora 08:30, în şedinţă publică. Dispune citarea părţilor pentru noul termen de judecată, după caz, prin agent procedural, poştă, mail, publicitate. Reclamantul va fi citat la email [email protected] cu menţiunile: La termenul de judecată se va pune în discuţia părţilor utilitatea probei cu răspunsul la obiecţiunile la raportului de expertiză. În termen de 10 zile de la primirea prezentei achitaţi suma de 270 lei cu titlu de diferenţă de onorariu al expertului şi depuneţi dovada la dosarul cauzei. În vederea dezbaterii fondului la termenul de judecată stabilit în cauză, potrivit art. 244 alin. 2 Cod Procedură Civilă aveţi posibilitatea să redactaţi note privind susţinerile dumneavoastră. În cazul în care alegeţi să le formulaţi, comunicaţi aceste note (împreună cu eventualele înscrisuri anexate) la dosarul cauzei prin email (la adresa [email protected] - adresa de email a Judecătoriei Târgu Mureş – şi/sau [email protected] – adresa de email a judecătorului cauzei), prin fax (la nr. 0265.22.11.12) ori prin serviciul poştal (la adresa mun. Târgu Mureş, jud. Mureş, str. Justiţiei nr. 1) sau depuneţi-le la registratura Judecătoriei Târgu Mureş (din mun. Târgu Mureş, jud. Mureş, str. Justiţiei nr. 1, cam. 63A - 63B), astfel încât să poată fi anexate la dosarul cauzei cu cel puţin 10 zile înainte de primul termen de judecată stabilit în cauză. Pârâţii vor fi citaţi la email [email protected] şi prin poştă cu menţiunile: La termenul de judecată se va pune în discuţia părţilor utilitatea probei cu răspunsul la obiecţiunile la raportului de expertiză. În termen de 10 zile de la primirea prezentei achitaţi suma de 270 lei cu titlu de diferenţă de onorariu al expertului şi depuneţi dovada la dosarul cauzei. În vederea dezbaterii fondului la termenul de judecată stabilit în cauză, potrivit art. 244 alin. 2 Cod Procedură Civilă aveţi posibilitatea să redactaţi note privind susţinerile dumneavoastră. În cazul în care alegeţi să le formulaţi, comunicaţi aceste note (împreună cu eventualele înscrisuri anexate) la dosarul cauzei prin email (la adresa [email protected] - adresa de email a Judecătoriei Târgu Mureş – şi/sau [email protected] – adresa de email a judecătorului cauzei), prin fax (la nr. 0265.22.11.12) ori prin serviciul poştal (la adresa mun. Târgu Mureş, jud. Mureş, str. Justiţiei nr. 1) sau depuneţi-le la registratura Judecătoriei Târgu Mureş (din mun. Târgu Mureş, jud. Mureş, str. Justiţiei nr. 1, cam. 63A - 63B), astfel încât să poată fi anexate la dosarul cauzei cu cel puţin 10 zile înainte de primul termen de judecată stabilit în cauză. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.08.2019.

  Incheiere de sedinta din 06.08.2019
 • Sedinta din data de 31.05.2019 la ora 08:30

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Amână cauza pentru a se depune de către expert răspuns la obiecţiuni.

  Incheiere de sedinta din 31.05.2019
 • Sedinta din data de 22.03.2019 la ora 08:30

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  amână cauza la data de 31.05.2019, revenire adresă catre expert să răspundă la solicitarea instanţei, sub sanctiunea unei amenzi judiciare

  Incheiere de sedinta din 22.03.2019
 • Sedinta din data de 23.01.2019 la ora 09:00

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  amână cauza la data de 22.03.2019, admite cererea de amânare formulate de parati

  Incheiere de sedinta din 23.01.2019
 • Sedinta din data de 07.11.2018 la ora 09:00

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  amână cauza la data de 23.01.2019, pentru depunere raport expertiză.

  Incheiere de sedinta din 07.11.2018
 • Sedinta din data de 19.09.2018 la ora 09:00

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  amână cauza la data de 07.11.2018, pentru ca expertul să raspundă la obiectiuni

  Incheiere de sedinta din 19.09.2018
 • Sedinta din data de 12.09.2018 la ora 08:30

  Complet: C.14 - civil
 • Termen preschimbat
 • Sedinta din data de 11.07.2018 la ora 08:30

  Complet: CC 14
 • Termen intermediar

  Preschimbă termenul de judecată stabilit iniţial pentru data de 12.09.2018 la data de 19.09.2018.

  Incheiere de sedinta din 11.07.2018
 • Sedinta din data de 06.06.2018 la ora 09:00

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Pentru ca expertul sa raspunda la obiectivul incuviintat la termenul din data de 10.05.2017.

  Incheiere de sedinta din 06.06.2018
 • Sedinta din data de 14.03.2018 la ora 09:00

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Pentru ca expertul sa raspunda la obiectivul incuviintat la termenul din data de 10.05.2017.

  Incheiere de sedinta din 14.03.2018
 • Sedinta din data de 14.03.2018 la ora 08:30

  Complet: CC 14
 • Termen intermediar
  Incheiere de sedinta din 14.03.2018
 • Sedinta din data de 17.01.2018 la ora 11:00

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Expertul nu a răspuns solicitării instan?ei si, prin urmare, pentru a cunoaste punctul de vedere al expertului, motivatia sa pentru care nu a raspuns solicitării instan?ei, instan?a va acorda un termen intermediar, in camera de consiliu, în vederea audierii expertului, pentru cand dispune citarea expertului cu men?iunea prezen?a obligatorie, termenului fiind stabilit in vederea audierii sale

  Incheiere de sedinta din 17.01.2018
 • Sedinta din data de 22.11.2017 la ora 08:30

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  La solicitarea partilor, in vederea studierii raspunsului la obiectiuni.

  Incheiere de sedinta din 22.11.2017
 • Sedinta din data de 13.09.2017 la ora 08:30

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Revenirea cu adresă la expert Zajzon Hajnal cu con?inutul celei de la fila 208. Menţine termenul în cunoştinţă acordat reclamantei şi pârâtului reclamant reconvenţional S**** D*****, prin reprezentanţi convenţionali. Citarea, pentru următorul termen de judecată, a pârâtei S**** K**** N****. Acordă un nou termen de judecată pentru a se răspunde la obiecţiunile încuviinţate. Amână judecarea cauzei la data de 22 noiembrie 2017, interval orar 09:00-11:00. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 13 septembrie 2017.

  Incheiere de sedinta din 13.09.2017
 • Sedinta din data de 10.05.2017 la ora 08:30

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Ia act că obiecţiunile formulate de reclamantă, în esenţă, nu constituie propriu-zis obiecţiuni, ci punctul de vedere al reclamantei cu privire la expertiza efectuată, ce va fi avut în vedere la soluţionarea cauzei pe fond. Respinge prima obiecţiune la raportul de expertiză formulată de pârât. Admite obiecţiunea formulată de pârât cu privire la modul de evaluare a investiţiilor. Încuviinţează onorariul definitiv al expertului la nivelul onorariului provizoriu stabilit de instanţă şi achitat de părţi, şi anume, suma de 1.200 lei. Efectuarea unei adrese către Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Mureş, cu solicitarea de a proceda la plata onorariului către d-na. expert Zajzon Hajnal Ilona. Cu privire la plata diferenţei de onorariu, în cuantum de 540 lei, solicitată prin nota de evaluare depusă de către expert, instanţa o apreciază ca o cerere de suplimentare a onorariului stabilit asupra căreia se va pronunţa după ce se va se va depune răspunsul la obiecţiuni, în temeiul art. 339 alin. 2 Cod procedură civilă. Revenirea cu adresă la expert cu solicitarea ca, până la următorul termen de judecată, să răspundă la obiecţiunile încuviinţate şi anume, să facă o evaluare pentru fiecare investiţie în parte urmând să aplice coeficienţi de uzură sau de reducere ca urmare a necesităţii refacerii lucrării raportat la starea în care se găseşte acea investiţie evaluată. De asemenea, în adresă se va face menţiunea că instanţa a stabilit onorariul definitiv la nivelul onorariului provizoriu în cuantum de 1.200 lei achitat de părţi şi a dispus efectuarea plăţii. În ceea ce priveşte diferenţa de onorariu în cuantum de 540 lei solicitată prin nota de evaluare, se va aduce la cunoştinţă d-nei. expert că instanţa o apreciază ca o cerere de suplimentare a onorariului, urmând să se pronunţe asupra acesteia după ce se va răspunde la obiecţiunile încuviinţate. Menţine termenul în cunoştinţă acordat reclamantei şi pârâtului reclamant reconvenţional, prin reprezentanţi convenţionali. Citarea, pentru următorul termen de judecată, a pârâtei S**** K**** N****. Acordă un nou termen de judecată pentru a se răspunde la obiecţiunile încuviinţate.

  Incheiere de sedinta din 10.05.2017
 • Sedinta din data de 29.03.2017 la ora 08:30

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Revenirea cu adresă la expert cu solicitarea de a proceda la efectuarea expertizei potrivit obiectivelor încuviinţate şi de a depune raportul de expertiză, la dosarul cauzei, până la următorul termen de judecată, în exemplare suficiente pentru instanţă şi pentru părţi. În condiţiile în care se va depune raportul de expertiză, instanţa dispune comunicarea raportului de expertiză părţilor, prin intermediul grefierului de şedinţă, cu menţiunea că au obligaţia ca, în cazul în care vor fi formulate eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză, acestea să fie depuse, la dosarul cauzei, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată stabilit, sub sancţiunea decăderii. Menţine termenul în cunoştinţă acordat reclamantei şi pârâtului reclamant reconvenţional, prin reprezentanţi convenţionali. Citarea, pentru următorul termen de judecată, a pârâtei S**** K**** N****. Acordă un nou termen de judecată în vederea efectuării raportului de expertiză evaluatorie.

  Incheiere de sedinta din 29.03.2017
 • Sedinta din data de 01.02.2017 la ora 10:00

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Revenirea cu adresă către expert cu solicitarea de a proceda la efectuarea expertizei şi de a depune raportul de expertiză până la următorul termen de judecată, în exemplare suficiente pentru instanţă şi pentru părţi. Menţine termenul în cunoştinţă acordat reclamantei şi pârâtului reclamant reconvenţional, prin reprezentanţi convenţionali. Citarea, pentru următorul termen de judecată, a pârâtei S**** K**** N****. Acordă un nou termen de judecată în vederea efectuării raportului de expertiză evaluatorie.

  Incheiere de sedinta din 01.02.2017
 • Sedinta din data de 14.12.2016 la ora 08:30

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Admite cererea formulată de reprezentantul reclamantei şi revine cu adresă către expert cu solicitarea de a proceda la efectuarea expertizei şi de a depune raportul de expertiză până la următorul termen de judecată, în exemplare suficiente pentru instanţă şi pentru părţi. Menţine termenul în cunoştinţă acordat reclamantei şi pârâtului reclamant reconvenţional, prin reprezentanţi convenţionali. Citarea, pentru următorul termen de judecată, a pârâtei S**** K**** N****. Acordă un nou termen de judecată în vederea efectuării raportului de expertiză evaluatorie.

  Incheiere de sedinta din 14.12.2016
 • Sedinta din data de 24.10.2016 la ora 10:00

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Respinge cererea formulată de către reprezentantul convenţional al pârâtului reclamant reconvenţional S**** D***** cu privire la decăderea reclamantei din dreptul de a mai administra proba testimonială cu declaraţia martorei Szocs Angela. Respinge administrarea probei cu înscrisurile de la asociaţia de proprietari solicitată de reclamantă. Citarea, pentru următorul termen de judecată, a martorei Szocs Angela, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare în caz de neprezentare. Men?ine termenul în cuno?tin?ă acordat reclamantei ?i pârâtului reclamant reconven?ional, prin reprezentan?i conven?ionali. Citarea, pentru următorul termen de judecată, a pârâtei S**** K**** N****. Acordă un nou termen de judecată în vederea administrării probei testimoniale cu declaraţia martorei Szocs Angela, încuviinţată de instanţă pentru reclamantă, şi a efectuării raportului de expertiză în construcţii.

  Incheiere de sedinta din 24.10.2016
 • Sedinta din data de 21.10.2016 la ora 11:00

  Complet: CC 14
 • Termen intermediar

  Revine cu privire la dispoziţiile anterioare privind înlocuirea dnei. expert Zajzon Hajnal Ilona, numirea ca expert în cauză a dnei. expert Marton Katalin şi stabilirea unui nou termen intermediar în camera de consiliu la data de 16.11.2016, ora 12:00, pentru stabilirea obiectivelor, a costului estimativ al expertizei şi a termenului de efectuare a lucrării. Stabileşte şi încuviinţează drept obiective ale expertizei evaluatorii: 1) Stabilirea valorii de circulaţie actuale a apartamentului nr. 24 situat în Tg. Mureş, str. Republicii nr. 21, etaj 5, înscris în CF 2286/5/XXIV, compus dintr-o cameră şi dependinţe şi cota de 1,53% din părţile comune, în două variante: a) având în vedere starea în care se găseşte în prezent apartamentul, incluzând investiţiile pretins realizate de către pârât; b) fără investiţiile pretins realizate de către pârât. 2) Identificarea investiţiilor pretins executate de către pârât, respectiv, gresie, faianţă, parchet laminat, geamuri termopan, sistem de încălzire termică cu panouri fotoelectrice, boiler pentru încălzirea apei, instalaţie electrică, zugrăvit pereţi, şi evaluarea acestora la momentul actual; 3) Să se determine dacă aceste investiţii au adus un spor de valoare apartamentului şi, în caz afirmativ, să se determine cuantumul acestuia. Stabileşte onorariul provizoriu al expertului la suma de 1.200 lei, ce va fi suportat în cote egale de către de către reclamantă şi pârâtul reclamant reconvenţional. Stabileşte, pentru fiecare parte, obligaţia de a achita un onorariu provizoriu în cuantum de 600 lei. Pune în vedere părţilor să facă dovada achitării onorariului provizoriu expert în termen de 5 zile, sub sancţiunea decăderii din probă. Emiterea de adrese către expert, cu obiectivele încuviinţate, şi către Biroul Local de Expertize Tehnice şi Judiciare din cadrul Tribunalului Mureş, căruia i se va aduce la cunoştinţă faptul că dna. expert Zajzon Hajnal Ilona a fost numită expert în prezenta cauză, în specialitatea evaluarea proprietăţii imobiliare, după depunerea dovezii de plată a onorariului provizoriu. Stabileşte termen pentru finalizarea lucrării de expertiză la data de 14 decembrie 2016.

  Incheiere de sedinta din 21.10.2016
 • Sedinta din data de 19.09.2016 la ora 11:00

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Rectificarea menţiunii referitoare la domiciliul procesual ales al pârâtei S**** K**** N**** şi citarea acesteia la domiciliul său indicat în cuprinsul întâmpinării Încuviinţează, pentru toate părţile, administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Respinge administrarea probei cu înscrisurile de la asociaţia de proprietari solicitată de reclamantă. Încuviinţează, pentru reclamantă, administrarea probei testimoniale cu martorul Szocs Angela, iar, pentru pârâtul reclamant reconvenţional S**** D*****, a martorului Daroczi Laszlo Jozsef, teza probatorie constând în dovedirea investiţiilor care au fost efectuate la imobilul în litigiu şi persoana care a efectuat aceste investiţii. Încuviinţează, pentru părţi, administrarea probei cu expertiza în construcţii, pe de o parte pentru a se identifica investiţiile realizate la imobil şi pentru a se determina eventualul spor de valoare adus imobilului prin aceste investiţii, iar, pe de altă parte, pentru determinarea valorii apartamentului. Încuviinţează administrarea probei cu interogatoriul pârâţilor, solicitată de către reclamantă. Respinge cererea formulată de reprezentantul pârâtului reclamant reconvenţional cu privire la precizarea, de către reclamantă, a valorii totale actuale a imobilului, şi, pe cale de consecinţă, la timbrarea corespunzătoare a cererii. Decade reclamanta din dreptul de a administra proba cu interogatoriile pârâţilor. Socoteşte refuzul pârâtei S**** K**** N**** de a se prezenta la interogatoriu drept început de dovadă în favoarea pârâtului reclamant reconvenţional. Citarea martorului încuviinţat pentru reclamantă la adresa indicată de aceasta la fila nr. 65 din dosar. De asemenea, dispune citarea martorului încuviinţat pentru pârâtul reclamant reconvenţional S**** D***** la adresa indicată la fila nr. 36 din dosar. Desemnează aleatoriu expert în cauză pe dna. expert Zajzon Hajnal Ilona, în specialitatea evaluarea proprietăţii imobiliare, autorizat ANEVAR. Stabileşte termen intermediar în camera de consiliu pentru data de 21.10.2016, ora 11:00, pentru stabilirea obiectivelor, a costului estimativ al expertizei şi a termenului de efectuarea a expertizei. Citarea expertului desemnat, căruia i se va aduce la cunoştinţă că a fost numit într-o cauză având ca obiect partaj cu privire la un apartament, urmând ca, prin lucrarea de expertiză să fie stabilită valoarea apartamentului, să fie identificate investiţiile realizate de un singur coproprietar la acest imobil, precum şi să se determine sporul de valoare adus de aceste investiţii apartamentului în discuţie. Obiectivele propuse de către părţi sunt: 1. pentru reclamantă: - stabilirea valorii de circulaţie a apartamentului; 2. pentru pârâţi: - identificarea şi evaluarea investiţiilor şi - stabilirea sporului de valoare adus imobilului ca urmare a investiţiilor realizate. Se va aduce la cunoştinţă expertului că termenul din camera de consiliu a fost fixat în vederea stabilirii obiectivelor, astfel că i se solicită acestuia să-şi spună punctul de vedere cu privire la obiectivele propuse, iar, dacă consideră necesar, să le reformuleze sau să propună noi obiective. De asemenea, se va solicita expertului să estimeze costul lucrării, precum şi termenul de efectuare al acesteia. Se va aduce la cunoştinţa expertului că poate să răspundă şi în scris cerinţelor instanţei, până la termenul acordat în vederea audierii sale, nefiind necesară prezenţa sa. Emiterea unei adrese către Tribunalul Mureş – Serviciul Contabilitate în care se va menţiona că dl. interpret Veres Attila a asigurat traducerea, în cauză, pentru reclamantă şi a fost prezent de la ora 11:30 la 13:45. Menţine termenul în cunoştinţă acordat reclamantei şi pârâtului reclamant reconvenţional, prin reprezentanţi convenţionali, prin raportare la prevederile art. 229 Cod Procedură Civilă. Acordă un nou termen de judecată în vederea administrării probei testimoniale cu declaraţia martorilor încuviinţaţi.

  Incheiere de sedinta din 19.09.2016
 • Sedinta din data de 04.07.2016 la ora 10:00

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza
  Incheiere de sedinta din 04.07.2016
 • Sedinta din data de 13.06.2016 la ora 08:30

  Complet: C.14 - civil
 • Amână cauza

  Admite cererea formulată de către reprezentantul reclamantei, în vederea studierii precizării cererii reconvenţionale, având în vedere şi poziţia părţii adverse.

  Incheiere de sedinta din 13.06.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD