Dosar 1752/198/2015 din 22.12.2015

curatelă


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1752/198/2015
Data dosar:
22.12.2015
Instanta:
Judecătoria Brezoi
Departament:
Brezoi
Obiect:
curatelă
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 04.03.2016 la ora 09:00

  Complet: CVI(4-Civ;3-MIF;3-PENAL+MIF;3-coruptie)
 • Soluţionare

  Admite cererea formulată de reclamanta SÎRCA VALENTINA SIMONA în contradictoriu cu pârâta FASUI ELENA ALEXANDRA şi, în consecinţă: În temeiul art. 178 alin. 1 lit. a Cod civil, instituie curatela pentru pârâta FASUI ELENA ALEXANDRA. În temeiul art. 182 Cod civil, numeşte în calitate de curator al persoanei ocrotite FASUI ELENA ALEXANDRA, pe reclamanta SÎRCA VALENTINA SIMONA. Curatela se instituie, conform dispoziţiilor art. 183 Cod civil, pentru următoarele acte şi fapte juridice ce se vor efectua de reclamantă în numele pârâtei: încasare indemnizaţie pentru persoane cu handicap şi alte drepturi băneşti ce i se cuvin acesteia, precum şi reprezentarea intereselor persoanei ocrotite în faţa autorităţilor naţionale competente, unităţilor spitaliceşti şi a unităţilor bancare în vederea obţinerii/încasării drepturilor băneşti ce i se cuvin. Curatela astfel instituită este supusă regulilor de la mandat. Executorie. Prezenta încheiere se va afişa la sediul instanţei şi la primăria de la domiciliul pârâtului, conform art. 182 alin 3 Cod civil. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecătoria Brezoi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 4.03.2016.

  Incheiere finala dezinvestire 108/2016 din 04.03.2016
 • Sedinta din data de 19.02.2016 la ora 09:00

  Complet: CVI(4-Civ;3-MIF;3-PENAL+MIF;3-coruptie)
 • Amână cauza

  pt a se intocmi ancheta socială

  Incheiere de sedinta din 19.02.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD