Dosar 1772/198/2015 din 31.12.2015

furtul (art.228 NCP) furtul calificat (art.229NCP)1015/P/2015


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1772/198/2015
Data dosar:
31.12.2015
Instanta:
Judecătoria Brezoi
Departament:
Brezoi
Obiect:
furtul (art.228 NCP) furtul calificat (art.229NCP)1015/P/2015
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 13.01.2017 la ora 09:00

  Complet: CV(3-Civ;3-MIF;2-PENAL+MIF;2-coruptie)
 • Încheiere

  Proces-verbal din 13.01.2017.

  Incheiere finala dezinvestire din 13.01.2017
 • Sedinta din data de 15.06.2016 la ora 09:00

  Complet: Complet cameră de consiliu CV
 • Amână cauza

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Sentinţei penale nr.106/10.06.2016 pronunţată de Judecătoria Brezoi, în dosarul nr. 1772/198/2015, în sensul că în dispozitivul Sentinţei sus amintite la pct. 11 şi 12 în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii BULACU EDUARD-GEANI şi HEGHIU ALEXANDRU CATALIN, se va reţine corect condamnarea pentru infracţiunea de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 rap. la art. 232 rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen., art. 77 lit. a) şi d) C.pen. şi art. 38 alin. 1 C.pen. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţa publică, 15.06.2016, la sediul Judecătoriei Brezoi

  Incheiere indreptare eroare materiala din 15.06.2016
 • Sedinta din data de 10.06.2016 la ora 09:00

  Complet: C V - ARESTATI
 • Soluţionare

  În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Bulacu Eduard-Geani: 1. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Bulacu Eduard-Geani, fiul lui Eduard si Maria –Natalia nascut la data de 23.02.1994, in Brezoi, jud. Valcea, domiciliat in Brezoi, str Unirii, bl M5, sc A, etaj 4, ap 14, jud. Valcea a infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen. urmare a împăcării părţilor – inculpatul Bulacu Eduard-Geani şi persoana vătămată Tamaş Gheorghe. 2. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Bulacu Eduard-Geani a infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Bulacu Eduard-Geani şi persoana vătămată Naum Daniel. 3. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Bulacu Eduard-Geani a infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Bulacu Eduard-Geani şi persoana vătămată Oprişa Gheorghe. 4. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Bulacu Eduard-Geani a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen.şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Bulacu Eduard-Geani şi persoana vătămată Constantini Rudolf. 5. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Bulacu Eduard-Geani a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Bulacu Eduard-Geani şi persoana vătămată Popa Aurelian Ştefan. 6. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Bulacu Eduard-Geani a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Bulacu Eduard-Geani şi persoana vătămată Berbece Valeriu. 7. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Bulacu Eduard-Geani a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Bulacu Eduard-Geani şi persoana vătămată Bubu Ion. 8. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Bulacu Eduard-Geani a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Bulacu Eduard-Geani şi persoana vătămată Niţu Ion. 9. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Bulacu Eduard-Geani a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Bulacu Eduard-Geani şi persoana vătămată Vărăticeanu Cristian. 10. În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.proc.pen raportat la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen., art. 41 alin 1 C.pen şi art. 38 alin 1 C.pen. condamnă inculpatul Bulacu Eduard-Geani, fiul lui Eduard si Maria –Natalia nascut la data de 23.02.1994, in Brezoi, jud. Valcea, domiciliat in Brezoi, str Unirii, bl M5, sc A, etaj 4, ap 14, jud. Valcea la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în stare de recidivă postcondamnatorie (persoană vătămată Diaconu Vasile) În temeiul art. 67 alin 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. Interzice inculpatului exercitarea pe o perioadă de un an a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin 1 C.pen. stabileşte inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale 11. În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.proc.pen raportat la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen., art. 41 alin 1 C.pen şi art. 38 alin 1 C.pen. condamnă inculpatul Bulacu Eduard-Geani, fiul lui Eduard si Maria –Natalia nascut la data de 23.02.1994, in Brezoi, jud. Valcea,domiciliat in Brezoi, str Unirii, bl M5, sc A, etaj 4, ap 14, jud. Valcea la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în stare de recidivă postcondamnatorie (persoană vătămată Albotă Veronica). În temeiul art. 67 alin 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. Interzice inculpatului exercitarea pe o perioadă de un an a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin 1 C.pen. stabileşte inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale 12. În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.proc.pen raportat la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen., art. 41 alin 1 C.pen şi art. 38 alin 1 C.pen. condamnă inculpatul Bulacu Eduard-Geani, fiul lui Eduard si Maria –Natalia nascut la data de 23.02.1994, in Brezoi, jud. Valcea, domiciliat in Brezoi, str Unirii, bl M5, sc A, etaj 4, ap 14, jud. Valcea la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în stare de recidivă postcondamnatorie (persoană vătămată Glodeanu Veronica). În temeiul art. 67 alin 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. Interzice inculpatului exercitarea pe o perioadă de un an a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin 1 C.pen. stabileşte inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale În temeiul art. 38 alin 1 C.pen. raportat la art. 39 alin 1 lit. b C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare la care se adaugă un spor de 2 ani închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul art. 45 alin 3 lit. a C.pen. inculpatul va executa pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. , respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 45 alin 5 C.pen. inculpatul va executa pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale În temeiul art. 15 din Legea 187/2012 cu referire la art. 83 C.pen. din 1969 revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 237/28.12.2012 pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul nr. 5672/198/2013 definitivă la data de 12.03.2013 şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa stabilită în prezenta cauză, în final inculpatul executând 5 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul art. 60 C.pen. dispune executarea pedepsei aplicate în regim de detenţie În temeiul art. 399 alin. 1 C.proc.pen. menţine măsura arestului la domiciliu luată cu privire la inculpat. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 72 C.pen deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu de la 9.12.2015 la zi. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin: 1. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin, fiul lui Napoleon şi Catalina, născut la data de 21.01.1992 în Rm Valcea,domiciliat în Brezoi, str. Unirii –Căminul de Nefamilişti, parter, ap. 10, jud. Vâlcea a infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen. urmare a împăcării părţilor – inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin şi persoana vătămată Tamaş Gheorghe. 2. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin a infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin şi persoana vătămată Naum Daniel. 3. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin a infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin şi persoana vătămată Oprişa Gheorghe. 4. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen.şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin şi persoana vătămată Constantini Rudolf. 5. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin şi persoana vătămată Popa Aurelian Ştefan. 6. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin şi persoana vătămată Berbece Valeriu. 7. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin şi persoana vătămată Bubu Ion. 8. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul - Heghiu Alexandru-Cătălin a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin şi persoana vătămată Niţu Ion. 9. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen. art. 41 alin 1 C.pen. şi art. 38 alin 1 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin şi persoana vătămată Vărăticeanu Cristian. 10. În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.proc.pen raportat la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen., art. 41 alin 1 C.pen şi art. 38 alin 1 C.pen. condamnă inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin, fiul lui Napoleon şi Catalina, născut la data de 21.01.1992 în Rm Valcea, domiciliat în Brezoi, str. Unirii –Căminul de Nefamilişti, parter, ap. 10, jud. Vâlcea la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în stare de recidivă postcondamnatorie (persoană vătămată Diaconu Vasile) În temeiul art. 67 alin 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. Interzice inculpatului exercitarea pe o perioadă de un an a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin 1 C.pen. stabileşte inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale 11. În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.proc.pen raportat la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen., art. 41 alin 1 C.pen şi art. 38 alin 1 C.pen. condamnă inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin, fiul lui Napoleon şi Catalina, născut la data de 21.01.1992 în Rm Valcea, CNP-*********5610, domiciliat în Brezoi, str. Unirii –Căminul de Nefamilişti, parter, ap. 10, jud. Vâlcea la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în stare de recidivă postcondamnatorie (persoană vătămată Albotă Veronica). În temeiul art. 67 alin 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. Interzice inculpatului exercitarea pe o perioadă de un an a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin 1 C.pen. stabileşte inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale 12. În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.proc.pen raportat la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen., art. 41 alin 1 C.pen şi art. 38 alin 1 C.pen. condamnă inculpatul Heghiu Alexandru-Cătălin, fiul lui Napoleon şi Catalina, născut la data de 21.01.1992 în Rm Valcea, domiciliat în Brezoi, str. Unirii –Căminul de Nefamilişti, parter, ap. 10, jud. Vâlcea la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în stare de recidivă postcondamnatorie (persoană vătămată Glodeanu Veronica). În temeiul art. 67 alin 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. Interzice inculpatului exercitarea pe o perioadă de un an a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin 1 C.pen. stabileşte inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale. Constată că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr. 218/26.11.2015 pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul nr. 942/198/2015, definitivă pri neapelare la data de 15.12.2015, astfel că în temeiul art.40 alin.1 rap. la art.38 alin.1 rap. la art.39 alin.1 lit.b C.p. contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 218/26.11.2015, urmând să aplice inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse (respectiv 3 ani) inculpatul urmând a executa 4 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul art. 104 C.pen. revocă beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 207/23.11.2012 pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul nr. 6526/198/2012 definitivă prin Decizia penală nr. 100/R/12.02.2013 a Curţii de Apel Piteşti. În temeiul art. 43 alin. 1 C.pen. cumulează aritmetic pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului pentru infracţiunea dedusă judecăţii, cu restul de pedeapsă, de 281 zile închisoare, rezultat ca urmare a liberării condiţionate din executarea pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 207/23.11.2012 pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul nr. 6526/198/2012, urmând ca, în final, inculpatul HEGHIU ALEXANDRU CĂTĂLIN să execute în regim de detenţie pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 281 zile închisoare. În temeiul art. 45 alin 3 lit. a C.pen. inculpatul va executa pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. , respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 45 alin 5 C.pen. inculpatul va executa pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 60 C.pen. dispune executarea pedepsei aplicate în regim de detenţie. Anulează M.E.P.Î nr.381/15.12.2015 emis de Judecătoria Brezoi şi dispune emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei sentinţe pentru pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 281 zile închisoare. În temeiul art. 399 alin. 1 C.proc.pen. menţine măsura arestului la domiciliu luată cu privire la inculpat. În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 72 C.pen deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu de la 9.12.2015 la zi. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul minor Costea Cristian Marian, 1. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Costea Cristian Marian, fiul lui natural si Niculina, născut la data de 16.12.1998, domiciliat în Brezoi, str. Unirii, bl. M9, sc. C, et.4,apt.19,jud. Vâlcea a infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, art. 38 alin 1 C.pen. şi art. 113 alin 3 C.pen. urmare a împăcării părţilor – inculpatul Costea Cristian Marian şi persoana vătămată Tamaş Gheorghe. 2. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Costea Cristian Marian a infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, art. 38 alin 1 C.pen. şi art. 113 alin 3 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Costea Cristian Marian şi persoana vătămată Naum Daniel. 3. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Costea Cristian Marian a infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, art. 38 alin 1 C.pen. şi art. 113 alin 3 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Costea Cristian Marian şi persoana vătămată Oprişa Gheorghe. 4. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Costea Cristian Marian a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, art. 38 alin 1 C.pen. şi art. 113 alin 3 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Costea Cristian Marian şi persoana vătămată Constantini Rudolf. 5. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Costea Cristian Marian a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, art. 38 alin 1 C.pen. şi art. 113 alin 3 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Costea Cristian Marian şi persoana vătămată Popa Aurelian Ştefan. 6. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Costea Cristian Marian a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, art. 38 alin 1 C.pen. şi art. 113 alin 3 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Costea Cristian Marian şi persoana vătămată Berbece Valeriu. 7. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Costea Cristian Marian a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, art. 38 alin 1 C.pen. şi art. 113 alin 3 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Costea Cristian Marian şi persoana vătămată Bubu Ion. 8. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul - Costea Cristian Marian a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, art. 38 alin 1 C.pen. şi art. 113 alin 3 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Costea Cristian Marian şi persoana vătămată Niţu Ion. 9. În temeiul art. 396 alin. 1, 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. g) C. proc. pen. încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Costea Cristian Marian a infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. şi ped. de art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, art. 38 alin 1 C.pen. şi art. 113 alin 3 C.pen urmare a împăcării părţilor – inculpatul Costea Cristian Marian şi persoana vătămată Vărăticeanu Cristian. În temeiul art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen şi art. 32 C.pen. , art..232 C.pen. rap la art. 228 alin. 1 –art. 229 alin. 1 lit. b) şi d C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C.pen, toate cu aplicarea art. 38 alin 1 C.pen. şi art. 113 alin 3 C.pen., art.114 alin.1 C.pen., art.115 alin.1 pct.1 lit.d C.pen, art. 120 C.pen. ia cu privire la inculpatul minor Costea Cristian Marian, fiul lui natural si Niculina, născut la data de 16.12.1998, domiciliat în Brezoi, str. Unirii, bl. M9, sc. C, et.4,apt.19,jud. Vâlcea măsura educativă neprivativă de libertate constând în asistarea zilnică pe o perioadă de şase luni, pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat şi două infracţiuni de tentativă la furt calificat. Supravegherea se va face sub coordonarea serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea. În temeiul art.121 alin.1 lit.a, c şi e din Codul penal impune minorului următoarele obligaţii: ? să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională; ? să nu se afle în localuri unde se consumă băuturi alcoolice; ? să nu se apropie şi să nu comunice cu inculpaţii Heghiu Alexandru-Cătălin şi Bulacu Eduard-Geani; ? să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta; Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpat până la intervenirea unui caz de încetare a acestei măsuri Constată că persoanele vătămate nu s-au constituit părţi civile. În temeiul art. 274 alin 1 şi 2 C.proc.pen., obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 407 lei cheltuieli judiciare avansate de către stat, inculpatul minor Costea Cristian Marian fiind obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente Costea Niculina (cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale). În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. d), alin. 4 C. proc. pen. obligă inculpa?ii, inculpatul minor în solidar cu partea responsabilă civilmente Costea Niculina, la plata a câte 100 lei şi persoanele vătămate Tamaş Gheorghe, Naum Daniel, Oprişa Gheorghe, Constantini Rudolf, Popa Ştefan Aurelian, Berbece Valeriu, Bubu Ion, Niţu Ion şi Vărăticeanu Cristian la 30 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul în cuantum de 360 lei cuvenit apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor, av. Popescu Irina, Ionescu Anca şi Bianu Nicolae, rămâne în sarcina statului şi vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.06.2016.

  Hotarare 106/2016 din 10.06.2016
 • Sedinta din data de 13.05.2016 la ora 09:00

  Complet: C V - ARESTATI
 • Amână cauza

  În temeiul art. 208 C.proc.pen. raportat la art. 207 C.proc.pen, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Bulacu Eduard-Geani, fiul lui Eduard si Maria –Natalia nascut la data de 23.02.1994, in Brezoi, jud. Valcea, domiciliat in Brezoi, str Unirii, bl M5, sc A, etaj 4, ap 14, jud. Valcea, arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr. 1/10.12.2015, Heghiu Alexandru-Cătălin fiul lui Napoleon şi Catalina, născut la data de 21.01.1992 în Rm Valcea, domiciliat în oras Brezoi, str Fabricii nr 88, jud Valcea, arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr. 2/10.12.2015. Menţine măsura arestării preventive a inculpatului Bulacu Eduard-Geani până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Menţine măsura arestării preventive a inculpatului Heghiu Alexandru-Cătălin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luat faţă de inculpatul Costea Cristian Marian, fiul lui natural si Niculina, născut la data de 16.12.1998, domiciliat în Brezoi, str. Unirii, bl. M9, sc. C, et.4,apt.19,jud. Vâlcea pe o durată de 60 de zile, până la o nouă verificare. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Costea Cristian Marian trebuie să respecte următoarele obligaţii: • să se prezente la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat. • să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; • să se prezinte la organul de poliţie (Poliţia Brezoi) desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. • să nu depăşească teritoriul României. • să nu se apropie de ceilalţi inculpaţi, de martorii din cauză şi să nu comunice cu aceştia, direct sau indirect, pe nici o cale. Respinge ca neîntemeiată cererea inculpaţilor Bulacu Eduard-Geani şi Heghiu Alexandru-Cătălin de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 13.05.2016, ora 14,00.

  Incheiere finala dezinvestire 73/2016 din 13.05.2016
 • Sedinta din data de 08.04.2016 la ora 09:00

  Complet: CV(3-Civ;3-MIF;2-PENAL+MIF;2-coruptie)
 • Amână cauza

  faţă de lipsa raportului de evaluare

  Incheiere de sedinta din 08.04.2016
 • Sedinta din data de 18.03.2016 la ora 09:00

  Complet: CV(3-Civ;3-MIF;2-PENAL+MIF;2-coruptie)
 • Amână cauza

  pt a se intocmi referat de evaluare de către serviciul de probaţiune

  Incheiere de sedinta din 18.03.2016
 • Sedinta din data de 29.01.2016 la ora 09:00

  Complet: C V - CAMERĂ PRELIMINARĂ
 • Amână cauza

  in temeul art 345 Cpp si 346 Cpp respinge cererile si exceptiile invocate de inculpatii Bulacu Eduard Geani, Heghiu Alexandru si Costea Cristian Marian dispune inceperea judecatii cu dept de contestatie in 3 zile de la comunicare

  Incheiere camera preliminara din 29.01.2016
 • Sedinta din data de 05.01.2016 la ora 09:00

  Complet: Complet cameră de consiliu CV
 • Amână cauza

  În temeiul art. 348 C. proc.pen. raportat la art. 207 C.proc.pen, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii B G E H A C şi C C Menţine măsura arestării preventive a inculpatului Bulacu Eduard-Geani până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Menţine măsura arestării preventive a inculpatului H A C până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Menţine măsura arestării preventive a inculpatului C C M până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile Respinge ca neîntemeiată cererea inculpaţilor de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorilor din oficiu, în cuantum de 330 lei fiecare, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 5.01.2016, ora 10,20.

  Incheiere finala dezinvestire 1/2016 din 05.01.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD