Dosar 3249/252/2015 din 29.12.2015

partaj judiciar


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3249/252/2015
Data dosar:
29.12.2015
Instanta:
Judecătoria Lugoj
Departament:
JUDECĂTORIA LUGOJ
Obiect:
partaj judiciar
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 06.10.2017 la ora 9:00

  Complet: C7 Intermediar
 • Admite in parte cererea

  Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta S.C. MERIDIAN 22 S.A. în contradictoriu cu pârâţii SUCIU DIONISIE şi SUCIU AURELIA. Dispune sistarea stării de proprietate comună în devălmăşie a pârâţilor asupra bunului comun reprezentat de imobilul situat în Lugoj, str. Împăratul Traian, nr. 16, jud. Timiş, înscris în C.F. nr. 401584 Lugoj (Nr. CF vechi 8947), evidenţiat sub A1 nr. top. 1494/a-1494/b/2 şi sub A1.1 nr. Cad: C1, nr. Top: 1494/a-1494/b/2, compus teren în suprafaţă de 159 mp şi casă, în valoare totală de 242.323 lei, conform expertizei tehnice efectuate în cauză de expertul tehnic judiciar ing. Popa Doru, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Atribuie în natură pârâtului Suciu Dionisie imobilul situat în Lugoj, str. Împăratul Traian, nr. 16, jud. Timiş, înscris în C.F. nr. 401584 Lugoj (Nr. CF vechi 8947), evidenţiat sub A1 nr. top. 1494/a-1494/b/2 şi sub A1.1 nr. Cad: C1, nr. Top: 1494/a-1494/b/2, compus din teren în suprafaţă de 159 mp şi casă, în valoare totală de 242.323 lei, conform expertizei tehnice efectuate în cauză de expertul tehnic judiciar ing. Popa Doru, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Obligă pârâtul Suciu Dionisie la plata către pârâta Suciu Aurelia a sumei în cuantum de 121.161,5 lei cu titlu de sultă reprezentând 1 din valoarea bunului imobil în litigiu, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Dispune intabularea dreptului de proprietate al pârâtului Suciu Dionisie, în cotă de 1/1, asupra imobilul situat în Lugoj, str. Împăratul Traian, nr. 16, jud. Timiş, înscris în C.F. nr. 401584 Lugoj (Nr. CF vechi 8947), evidenţiat sub A1 nr. top. 1494/a-1494/b/2 şi sub A1.1 nr. Cad: C1, nr. Top: 1494/a-1494/b/2, compus din teren în suprafaţă de 159 mp şi casă. Obligă pârâtul Suciu Dionisie la plata către reclamantă a sumei în cuantum de 4.525 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Obligă pârâta Suciu Aurelia la plata către reclamantă a sumei în cuantum de 4.525 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge în rest acţiunea civilă, ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtului Suciu Dionisie de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtei Suciu Aurelia de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Lugoj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 06 octombrie 2017.

  Hotarare 2692/2017 din 06.10.2017
 • Sedinta din data de 20.09.2017 la ora 9:00

  Complet: C7
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea hotărârii la data de 06 octombrie 2017. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 septembrie 2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.09.2017
 • Sedinta din data de 06.09.2017 la ora 9:00

  Complet: C7
 • Amână cauza

  Admite cererea de amânare formulată de părţi. Reduce timpul de deplasare al expertului de la 6 ore la 4 ore şi în baza disp. art. 22 şi art. 23 din O.G. nr. 2/2000, stabileşte onorariu definitiv al expertului la suma de 4.600 lei, din care s-a achitat suma de 1000 lei, şi pune în vedere reclamantei să achite diferenţa de onorariu în cuantum de 3.600 lei în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare din cadrul Tribunalului Timiş în termen de 5 zile. Emiterea unei adrese către Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare pentru a încunoştinţa că onorariu definitiv stabilit ca fiind în cuantum de 4.600 lei. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 20.09.2017, pentru când reclamanta şi pârâtul Suciu Dionisie au termen în cunoştinţă, pentru când se citează pârâta Suciu Aurelia, cu exemplar răspuns la obiecţiunile la raportul de expertiză. Executorie în ceea ce priveşte stabilirea onorariului definitiv. Pronunţată în şedinţa publică azi, 06 septembrie 2017

  Incheiere de sedinta din 06.09.2017
 • Sedinta din data de 12.07.2017 la ora 9:00

  Complet: C7
 • Amână cauza

  Încuviinţează obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de părţi. Admite cererea de amânare formulată de părţi. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 06.09.2017, pentru când reclamanta şi pârâtul Suciu Dionisie au termen în cunoştinţă, pentru când se citează pârâta Suciu Aurelia şi dl. expert Popa Doru, acesta din urmă cu un exemplar de pe obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de părţi şi cu menţiunea de a formula un răspuns până la termenul de judecată stabilit. Pune în vedere atât reclamantei cât şi pârâţilor să semneze înscrisurile depuse la dosar cu menţiunea conform cu originalul, sub sancţiunea de a nu fi luate în seamă. Prorogă punerea în discuţie a părţilor stabilirea onorariul definitiv solicitat de expert. Pronunţată în şedinţa azi, 12 iulie 2017

  Incheiere de sedinta din 12.07.2017
 • Sedinta din data de 28.06.2017 la ora 9:00

  Complet: C7
 • Amână cauza

  Proroga punerea în discuţie a părţilor onorariul definitiv de expert. Admite cererea de amânare formulată de părţi. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12.07.2017, pentru când reclamanta şi pârâtul Suciu Dionisie au termen în cunoştinţă, pentru când vor lua cunoştinţă de raportul de expertiză, având dreptul de a formula obiecţiuni la raportul de expertiză. Pentru când se citează pârâta Suciu Aurelia cu exemplar raport de expertiză şi cu menţiunea că are dreptul de a formula obiecţiuni şi de a-şi exprima punctul de vedere până la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică azi, 28 iunie 2017

  Incheiere de sedinta din 28.06.2017
 • Sedinta din data de 14.06.2017 la ora 9:00

  Complet: C7
 • Amână cauza

  Sancţionarea cu amendă judiciară în cuantum de 300 lei a dl. expert Popa Doru, cu domiciliul în Timişoara, str. Vlădeasa, nr. 10, ap. 9 judeţ Timiş, în temeiul disp. art. 187 alin. 1 pct. 2 lit. d C.proc.civ., pentru nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Judiciare Timişoara pentru a ne comunica dacă a fost sau nu transferat avansul achitat de reclamantă în contul dl. expert Popa Doru. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 28.06.2017, pentru când reclamanta şi pârâtul Suciu Dionisie au termen în cunoştinţă, pentru când se citează pârâta Suciu Aurelia şi domnul expert Popa Doru, cu un exemplar din încheierea de şedinţă cu menţiunea depunerii raportului de expertiză, până la următorul termen de judecată fixat, sub sancţiunea aplicării unei noi amenzi judiciare. Executorie cu privire la amendă. Cu drept de a formula cerere de reexaminare împotriva aplicării sancţiunii amenzii judiciare în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei încheieri. Pronunţată în şedinţa publică azi, 14 iunie 2017

  Incheiere de sedinta din 14.06.2017
 • Sedinta din data de 10.05.2017 la ora 9:00

  Complet: C7
 • Amână cauza

  Proroga punerea în discuţia părţilor a obiecţiunilor formulate de reclamantă după depunerea la dosar a raportului de expertiză. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 14.06.2017, pentru când reclamanta şi pârâtul Suciu Dionisie au termen în cunoştinţă, pentru când se citează pârâta Suciu Aurelia şi domnul expert Popa Doru, cu menţiunea depunerii raportului de expertiză, cu 10 zile înaintea termenului fixat pentru judecată, sub sancţiunea aplicării unei amenzi. Pronunţată în şedinţa publică azi, 10 mai 2017

  Incheiere de sedinta din 10.05.2017
 • Sedinta din data de 19.04.2017 la ora 11:00

  Complet: C7
 • Amână cauza

  Proroga punerea în discuţia părţilor a obiecţiunilor formulate de reclamantă după depunerea la dosar a raportului de expertiză. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 10.05.2017, pentru când reclamanta şi pârâtul Suciu Dionisie au termen în cunoştinţă, pentru când se citează pârâta Suciu Aurelia şi domnul expert Popa Doru, cu menţiunea depunerii raportului de expertiză, cu 10 zile înaintea termenului fixat pentru judecată. Pronunţată în şedinţa publică azi, 19 aprilie 2017

  Incheiere de sedinta din 19.04.2017
 • Sedinta din data de 08.03.2017 la ora 14:00

  Complet: C-7C
 • Amână cauza

  Admite cererea de înlocuire a expertului Suciu Ioan Prin tragere la soţi, dispune înlocuirea în prezenta cauză, a dl. expert Suciu Ioan cu dl. expert Popa Doru, care se citează cu un exemplar de pe încheierea de şedinţă din data de 11.05.2016 şi cu menţiunea depunerii raportului de expertiză, cu 10 zile înaintea termenului fixat pentru judecată. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare Timişoara, cu menţiunea că dl. expert Suciu Ioan a fost înlocuit cu dl. expert Popa Doru şi cu menţiunea de a transfera onorariu provizoriu achitat de reclamantă din contul dl. expert Suciu Ioan în contul dl. expert Popa Doru. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 19.04.2017, pentru când reclamanta are termen în cunoştinţă, pentru când se citează pârâţii Suciu Dionisie şi Suciu Aurelia şi domnul expert Popa Doru, cu un exemplar de pe încheierea din data de 11.05.2016 şi cu menţiunea depunerii raportului de expertiză, cu 10 zile înaintea termenului fixat pentru judecată. Pronunţată în şedinţa publică azi, 08 martie 2017.

  Incheiere de sedinta din 08.03.2017
 • Sedinta din data de 07.12.2016 la ora 14:00

  Complet: C-7C
 • Suspendat

  Suspendă judecata cauzei privind pe reclamanta S.C. MERIDIAN 22 S.A. în contradictoriu cu pârâţii SUCIU DIONISIE şi SUCIU AURELIA [în temeiul art. 64 alin. 4 ultima teză C.proc.civ.]. Cu drept de recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. Cererea se va depune la Judecătoria Lugoj. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07 decembrie 2016.

  Incheiere suspendare din 07.12.2016
 • Sedinta din data de 23.11.2016 la ora 13:00

  Complet: C-7C
 • Amână cauza

  Cauza s-a amânat la data de 07.12.2016 pentru când admite cererea reclamantei şi încuviinţează participarea la efectuarea expertizei a unui expert tehnic judiciar, respectiv pe dl. expert Stremţan Ioan, în calitate de consilier al reclamantei, urmând ca cheltuielile acestuia să fie suportate de reclamantă. Pentru când reclamanta şi pârâtul Suciu Dionisie au termen în cunoştinţă, pentru când se citează pârâta Suciu Aurelia şi domnul expert Suciu Ioan, cu menţiunea depunerii raportului de expertiză, până la termenul fixat pentru judecată, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare.

  Incheiere de sedinta din 23.11.2016
 • Sedinta din data de 13.10.2016 la ora 13:00

  Complet: C-7C
 • Amână cauza

  Cauza s-a amânat la data de 23.11.2016 pentru când reclamanta şi pârâtul Suciu Dionisie au termen în cunoştinţă, pentru când se citează intervenienta Întreprinderea Individuală Suciu Dionisie, pârâta Suciu Aurelia cu un exemplar de pe cererea de intervenţie în vederea discutării admisibilităţii în principiu şi domnul expert Suciu Ioan, cu un exemplar de pe încheierea din data de 11.05.2016 şi cu menţiunea depunerii raportului de expertiză, cu 10 zile înaintea termenului fixat pentru judecată. Se va efectua adresă către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare Timişoara, cu menţiunea că dl. expert Domocoş Matei a fost înlocuit cu dl. expert Suciu Ioan şi cu menţiunea de a transfera onorariu provizoriu achitat de reclamantă din contul dl. expert Domocoş Matei în contul dl. expert Suciu Ioan.

  Incheiere de sedinta din 13.10.2016
 • Sedinta din data de 07.09.2016 la ora 13:00

  Complet: C-7C
 • Amână cauza

  Cauza s-a amânat pentru termenul din 13.10.2016 în vederea citării expertului Domoco? Matei cu men?iunea de a depune raportul de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 07.09.2016
 • Sedinta din data de 29.06.2016 la ora 13:00

  Complet: C-7C
 • Amână cauza

  Cauza s-a amânat la data de 07.09.2016 pentru a se cita expertul Domocos Matei cu menţiunea să depună la dosar raportul de expertiză, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare.

  Incheiere de sedinta din 29.06.2016
 • Sedinta din data de 11.05.2016 la ora 9:00

  Complet: C-7C
 • Amână cauza

  Cauza s-a amânat la data de 29.06.2016 pentru a se cita pârâta Suciu Aurelia şi expertul Domocos Matei.

  Incheiere de sedinta din 11.05.2016
 • Sedinta din data de 27.04.2016 la ora 9:00

  Complet: C7 Intermediar
 • Amână cauza

  Cauza s-a amânat la data de 11.05.2016 în vederea soluţionării cererii de recuzare.

  Incheiere de sedinta din 27.04.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD