Dosar 5163/62/2015 din 21.12.2015

procedura insolvenţei


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 5163/62/2015
Data dosar:
21.12.2015
Instanta:
Tribunalul Brașov
Departament:
SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Obiect:
procedura insolvenţei
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 09.03.2022 la ora 09:00

  Complet: CI6
 • Fond

  În temeiul art.175 alin.1 din Legea nr.85/2014, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC CONFOREST SA şi continuarea activităţii economice. În temeiul art.180 din Legea nr.85/2014, Descarcă pe lichidatorul judiciar CENŢU S.P.R.L. de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură. În temeiul art.179 din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de continuare a activităţii comerciale, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Braşov, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 09.03.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

  Hotarare 180/2022 din 09.03.2022
 • Sedinta din data de 22.02.2022 la ora 10:00

  Complet: CI6
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea în prezenta cauză la data de 09.03.2022. În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură civilă pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 22.02.2022.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.02.2022
 • Sedinta din data de 11.01.2022 la ora 10:00

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Faţă de cererea de plată formulată în cauză de Municipiul Braşov, amână cauza la data de 22.02.2022, sala T4, ora 10.00

  Incheiere de sedinta din 11.01.2022
 • Sedinta din data de 05.10.2021 la ora 12:00

  Complet: CI6-MA
 • Amână cauza

  Se acordă termen de judecată la data de 11.01.2022, ora 10.00, sala T4, ŞEDINŢĂ PUBLICĂ, cu citarea prin BPI a tuturor părţilor, în vederea discutării propunerii administratorului judiciar CENŢU SPRL de închidere a procedurii de reorganizare judiciară, cu continuarea activităţii economice a debitoarei.

 • Sedinta din data de 18.05.2021 la ora 12:00

  Complet: CI6-MA
 • Amână cauza

  Se acordă termen de judecată la data de 05.10.2021, Cameră de consiliu, fără participarea părţilor, în vederea în vederea soluţionării definitive a dosarelor asociate a3 şi a17. Notă telefonică/email la lichidatorul judiciar pentru a depune la dosar dovada de publicare în BPI a raportului de activitate din data de 14.05.2021. Lichidatorul judiciar va depune raport de activitate.

 • Sedinta din data de 16.03.2021 la ora 12:00

  Complet: CI6-MA
 • Amână cauza

  Se acordă termen administrativ de control la data de 18.05.2021, Cameră de consiliu, fără participarea părţilor, în vederea în vederea continuării procedurii de reorganizare. Adresă la lichidatorul judiciar pentru a depune la dosar raport de activitate, raport privind situaţia financiară a debitoarei, dovezi de plată conform programului de plăţi al planului de reorganizare.

 • Sedinta din data de 15.12.2020 la ora 12:00

  Complet: CI6-MA
 • Amână cauza

  Se acordă termen de judecată la data de 16.03.2021, Cameră de consiliu, fără participarea părţilor, în vederea continuării procedurii de reorganizare. Lichidatorul judiciar va depune la dosar raport financiar şi raport de activitate.

 • Sedinta din data de 13.10.2020 la ora 09:00

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru continuarea procedurii acordă termen de control, la data de 15.12.2020, fără participarea părţilor.

  Incheiere de sedinta din 13.10.2020
 • Sedinta din data de 16.06.2020 la ora 09:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru continuarea procedurii, amână cauza la data de 13.10.2020, sala T4, ora 9.00

  Incheiere de sedinta din 16.06.2020
 • Sedinta din data de 24.03.2020 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Termen preschimbat

  Termen preschimbat

 • Sedinta din data de 12.03.2020 la ora 08:30

  Complet: CI6-CC
 • Amână cauza

  Preschimbă termenul din data de 24.03.2020 la data de 16.06.2020, sala T4, ora 8,30.

  Incheiere de sedinta din 12.03.2020
 • Sedinta din data de 03.12.2019 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru discutarea închiderii procedurii, cu continuarea activităţii, amână cauza la data de 24.03.2020, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 03.12.2019
 • Sedinta din data de 10.09.2019 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru continuarea procedurii reorganizării, amână cauza la data de 03.12.2019, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 10.09.2019
 • Sedinta din data de 09.04.2019 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru continuarea procedurii, amână cauza la data de 10.09.2019, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 09.04.2019
 • Sedinta din data de 15.01.2019 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru continuarea procedurii reorganizării, amână cauza la data de 09.04.2019, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 15.01.2019
 • Sedinta din data de 16.10.2018 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru continuarea procedurii reorganizării, amână cauza la data de 15.01.2019, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 16.10.2018
 • Sedinta din data de 12.06.2018 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru continuarea procedurii reorganizării, amână cauza la data de 16.10.2018, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 12.06.2018
 • Sedinta din data de 13.03.2018 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru continuarea procedurii de reorganizare, amână cauza la data de 12.06.2018, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 13.03.2018
 • Sedinta din data de 12.12.2017 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru continuarea procedurii reorganizării, amână cauza la data de 13.03.2018, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 12.12.2017
 • Sedinta din data de 26.09.2017 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru continuarea procedurii reorganizării, amână cauza la data de 12.12.2017, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 26.09.2017
 • Sedinta din data de 10.05.2017 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Legea 85/2006 privind insolventa

  Admite cererea formulată de creditoarea BANCA ROMÂNEASCĂ SA-MEMBRĂ A GRUPULUI NAŢIONAL BANK OF GREECE, având ca obiect deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei. În temeiul art.145 alin.1 lit.B din Legea nr.85/2014, Deschide procedura generală a falimentului împotriva debitoarei SC CONFOREST S.A.. În temeiul art.145 alin.2 lit.a din Legea nr.85/2014, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia. În temeiul art.145 alin.2 lit.b din Legea nr.85/2014, Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe CENŢU SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege. În temeiul art.145 alin.2 lit.d din Legea nr.85/2014, Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, la data de 15.05.2017. În temeiul art.146 din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov,în vederea efectuării menţiunii, conform Codului de Procedură Civilă, printr-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe născute după deschiderea procedurii la data de 26.06.2017. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii, întocmirea şi publicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 26.07.2017. Fixează termenul limită pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 25.08.2017. În temeiul art.151 din Legea nr.85/2014, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Stabileşte termen de judecată pentru continuarea procedurii la 26.09.2017, ora 8.30, sala T4. Constată că celelalte cereri, formulate în cauză de S* A******* C******** S*** SC CONCRET BETON şi SC MORANI IMPEX SRL, au rămas fără obiect. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Braşov, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 10.05.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

  Hotarare intermediara 636/2017 din 10.05.2017
 • Sedinta din data de 09.05.2017 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 10 mai 2017.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.05.2017
 • Sedinta din data de 25.04.2017 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână pronunţarea

  Din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 9 mai 2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.04.2017
 • Sedinta din data de 14.02.2017 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Respinge obiecţiunile formulate de creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, la raportul de evaluare nr.1526/21.11.2016, privind bunurile mobile proprietatea SC CONFOREST SA, întocmit de SC CITADELLE EXPERT SRL. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Braşov, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.02.2017.

  Hotarare intermediara 157/2017 din 14.02.2017
 • Sedinta din data de 31.01.2017 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea pe obiecţiunile la raportul de evaluare la data de 14 februarie 2017 şi pentru continuarea procedurii acordă termen la data de 25 aprilie 2017, sala T4, ora 8,30.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.01.2017
 • Sedinta din data de 25.10.2016 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru evaluarea garanţiilor şi întocmirea tabelului definitiv al creanţelor, amână cauza la data de 31.01.2017, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 25.10.2016
 • Sedinta din data de 05.07.2016 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Admite cererea formulată de creditoarea BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., prin Sucursala Braşov şi în consecinţă: Dispune ridicarea suspendării prevăzute la art.75 alin.1 din Legea nr.85/2014 şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a bunului imobil aparţinând debitoarei SC CONFOREST SA-în insolvenţă, constând în construcţie şi teren, situat în Braşov, Calea Feldioarei nr.27, jud.Braşov, sediu administrativ-clădire birouri P+2E+M. Admite cererea formulată de creditoarea BANCA ROMÂNEASCĂ SA-Membră a Grupului National Bank of Greece şi în consecinţă: Dispune ridicarea suspendării prevăzute la art.75 alin.1 din Legea nr.85/2014 şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a bunului imobil aparţinând debitoarei SC CONFOREST SA-în insolvenţă, situat în mun.Târgu Secuiesc, str.Abatorului nr.14, jud.Covasna, constând în teren intravilan de 4.539 mp. şi construcţiile C1-C7, existente pe teren, compuse din: clădire sediu, hală reparaţii, magazie de materiale, laborator staţie betoane, magazie carburanţi, staţie betoane cedomal C15, magazie lubrefianţi, curte şi arătură. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Braşov, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.07.2016.

  Hotarare intermediara 993/2016 din 05.07.2016
 • Sedinta din data de 28.06.2016 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână pronunţarea

  Din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 5 iulie 2016.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.06.2016
 • Sedinta din data de 21.06.2016 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Din lipsă de timp pt deliberare, amână pronunţarea la data de 28.06.2016 asupra cererii de ridicare a suspendării, iar pentru continuarea procedurii amână cauza la data de 25.10.2016, sala T4, ora 8,30

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.06.2016
 • Sedinta din data de 24.05.2016 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru soluţionarea cerereii de ridicare a suspendării, amână cauza la data de 21.06.2016, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 24.05.2016
 • Sedinta din data de 04.05.2016 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Respinge opoziţiile formulate de creditoarele SC MORANI IMPEX SRL S.R.L. şi S.C. CONCRET BETON SRL, la deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC CONFOREST S.A., dispusă prin Încheierea din Camera de Consiliu din data de 23.12.2015 a Tribunalului Braşov, ca neîntemeiate. Ia act de renunţarea creditoarei SC VASTEX SRL la judecata opoziţiei formulate la deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC CONFOREST S.A., dispusă prin Încheierea din Camera de Consiliu din data de 23.12.2015 a Tribunalului Braşov. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Braşov, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.05.2016.

  Hotarare intermediara 646/2016 din 04.05.2016
 • Sedinta din data de 19.04.2016 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână pronunţarea

  Din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 04.05.2016.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.04.2016
 • Sedinta din data de 22.03.2016 la ora 08:30

  Complet: CI6
 • Amână cauza

  Pentru soluţionarea opoziţiilor la deschiderea procedurii insolvenţei, amână cauza la data de 19.04.2016, sala T4, ora 8.30, iar pentru continuarea procedurii,amână cauza la data de 24.05.2016, sala T4, ora 8.30

  Incheiere de sedinta din 22.03.2016
 • Sedinta din data de 23.12.2015 la ora 08:30

  Complet: CI6-CC
 • Legea 85/2006 privind insolventa

  Admite cererea formulată de către debitoarea SC CONFOREST S.A. având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. În baza art. 71 alin 1 din Legea 85/2014, Constată ca debitoarea este în stare de insolvenţă şi în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC CONFOREST S.A. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe CENTU SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr.85/2014, cu o retribuţie provizorie de 3000 lei şi un onorariu de succes de 9% din valoarea fondurilor obţinute în beneficiul creditorilor. În baza art. 71, art. 99 şi art.100 din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 99 alin 3 din Legea 85/2014, notificarea se va realiza conform Codului de Procedură Civilă şi se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În baza art. 100 alin 1 din Legea nr. 85/2014, Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la data de 08.02.2016. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor la data de 29.02.2016. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 25.03.2016. Fixează prima şedinţă a adunării creditorilor la data de 07.03.2016, ora 12.00 şi dispune ca administratorul judiciar să convoace creditorii debitorului. În baza art.101 alin 1 din Legea nr.85/2014, Dispune ca, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar să procedeze la inventarierea tuturor bunurilor din averea debitorului. În baza art. 82 alin 1 din Legea nr.85/2014, Dispune ca, în termen de maximum 10 zile de la data notificării prezentei, debitorul să depună la dosar toate documentele şi informaţiile, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. În baza art.76 din Legea nr.85/2014, Dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Administratorul judiciar va respecta dispoziţiile art. 58 şi următoarele din Legea 85/2014. În baza art. 39 alin. 3 din Legea privind nr.85/2014, Dispune deschiderea de către debitor şi/ sau administratorul judiciar a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În baza art.66 alin.6 din Legea nr.85/2014, Conexează dosarul nr.5016/62/2015, având ca obiect cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, formulată de creditoarea SC ACOMOLGO CONSTRUCT SRL în contradictoriu cu debitoarea SC CONFOREST S.A., la prezentul dosar nr.5163/62/2015. În baza art.66 alin.7 din Legea nr.85/2014, Califică cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, formulată de creditoarea SC C.C.C. KRONSTADT SRL formulată în contradictoriu cu debitoarea SC CONFOREST S.A., ca fiind declaraţie de creanţă. Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar. Stabileşte termen de judecată la data de 22.03.2016. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Braşov, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 23.12.2015.

  Incheiere de sedinta din 23.12.2015

Flux dosar


Actualizare GRPD