Dosare procese - 2015

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 8277/2/2015 din 31.12.2015

Curtea de Apel București

litigiu privind achiziţiile publice DOS.6395/2/2015 DEC.5800/27/11/2015;

Dosar 1497/33/2015 din 30.12.2015

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Decizia nr. E589/25.04.2012 a CAS Cluj şi a Deciziilor 207081/1 şi 207081/2 din 01.03.2012 privind contribuţii FNUASS;

Dosar 4082/108/2015 din 30.12.2015

Tribunalul Arad

contestaţie la executare;

Dosar 7113/105/2007/a5 din 30.12.2015

Curtea de Apel Ploiești

procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni revizuire;

Dosar 717/64/2015 din 30.12.2015

Curtea de Apel Brașov

evacuare ref dos 962/R/2001 CA Bv;

Dosar 773/35/2015 din 30.12.2015

Curtea de Apel Oradea

litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992);

Dosar 845/32/2015 din 30.12.2015

Curtea de Apel Bacău

alte cereri;

Dosar 1066/39/2015 din 29.12.2015

Curtea de Apel Suceava

anulare act administrativ;

Dosar 1243/44/2015 din 29.12.2015

Curtea de Apel Galați

alte cereri;

Dosar 1494/33/2015 din 29.12.2015

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Decizia FNUASS 192742/1 şi 192742/2 din 01.03.2012;

Dosar 4447/110/2015 din 29.12.2015

Tribunalul Bacău

revendicare imobiliară;

Dosar 463/43/2015 din 29.12.2015

Curtea de Apel Târgu Mureș

anulare act taxă de poluare;

Dosar 4658/107/2015 din 29.12.2015

Tribunalul Alba

revendicare imobiliară;

Dosar 47592/3/2015 din 29.12.2015

Tribunalul București

plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc împ.hot.1844/22.10.2015, pron.în dos. 24737/301/2014*, al TB Secţia a V-a Civilă;

Dosar 47654/3/2015 din 29.12.2015

Tribunalul București

contestaţie la executare împ dc. 495/09.03.2008 pron de TB Secţia IV în dos. 4648/301/2008;

Dosar 8244/2/2015 din 29.12.2015

Curtea de Apel București

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) dec. nr. 4411/2015;

Dosar 2245/122/2015 din 28.12.2015

Tribunalul Giurgiu

uzucapiune;

Dosar 4328/62/2015 din 28.12.2015

Curtea de Apel Brașov

acţiune în constatare;

Dosar 711/64/2015 din 28.12.2015

Curtea de Apel Brașov

Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006 ref dos 151/62/2013/a1 CA Bv;

Dosar 765/35/2015 din 28.12.2015

Curtea de Apel Oradea

drepturi băneşti;

Dosar 8167/2/2015 din 28.12.2015

Curtea de Apel București

reparare prejudicii erori judiciare împotriva DC nr.1225/04.12.2015 pronunţată de CAB 4 în dosarul nr.6220/2/2015 - Repartizat conform H nr.26/30.01.2015 a C.C. al C.A.B.;