Dosar 11/113/2016 din 29.12.2016

anulare act administrativ


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 11/113/2016
Data dosar:
29.12.2016
Instanta:
Curtea de Apel Galați
Departament:
Secţia contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
anulare act administrativ
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 14.02.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 10 CAF
 • Alte soluţii

  nr. 23 /Dispune disjungerea capătului de cerere având ca obiect anularea Ordinului nr. 1438/2014 emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi formarea unui nou dosar. Admite excep?ia necompetentei materiale a Curţii de apel Gala?i de solu?ionare a capetelor de cerere având ca obiect: anularea Deciziei de Excludere la Plată nr. a.1.3.BR 007/05.10.2015 pentru măsura 215-plăţi în favoarea bunăstării animalelor pachet a - porcine şi a Înştiinţării de respingere din control administrativ nr. 14548/06.10.2015 emise de APIA –Centru Judeţean Brăila; anularea răspunsului nr. 15142/09.11.2015 de respingere a contestaţiei înregistrate sub nr. 854/19.10.2015 şi admiterea integrală a cererii de ajutor privind măsura 2.1.5 - plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine nr. BR14M215A81006/14.08.2014, a cererii completatoare la acţiunea introductivă formulată de reclamantă împotriva pârâtelor M******* D******, director executiv al APIA Brăila, O****** M****** şi Gobeaja Mariana Aurora şi a cererii adiţionale formulate la data de 06.04.2016, prin care s-a solicitat obligarea intimatei la plata sumei de 1.477.947,33 euro reprezentând ajutorul de stat aferent anului 2014-2015. În baza art. 99 alin. 1 şi art.132 din C.pr.civilă declină competenţa de solu?ionare a cauzei în favoarea Tribunalului Brăila - Sec?ia Contencios administrativ şi fiscal. Constată ivit conflictul de competenţă şi, în temeiul art.134 şi art.135 al.1 Cod proc. civ., suspendă din oficiu judecata cauzei şi dispune înaintarea dosarului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea judecării conflictului de competenţă. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică azi, 14.02.2017. ()

  Hotarare 23/2017 din 14.02.2017
 • Sedinta din data de 10.02.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 10 CAF
 • Amână pronunţarea

  Pronunţare 14.02.2017

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.02.2017
 • Sedinta din data de 03.02.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 10 CAF
 • Amână pronunţarea

  Pronun?are 10.02.2017

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.02.2017
 • Sedinta din data de 10.01.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet fond 10 CAF
 • Amână cauza

  Respinge cererea de preschimbare termen ca nefondată.

  Incheiere de sedinta secreta din 10.01.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD