Dosar 13209/311/2016 din 30.12.2016

divorţ


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 13209/311/2016
Data dosar:
30.12.2016
Instanta:
Judecătoria Slatina
Departament:
Civil
Obiect:
divorţ
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 10.02.2017 la ora 11:00

  Complet: CC12 - ex
 • Fond

  Admite cererea formulată de petenţii VI?AN CRISTIANA-GEORGIANA ?i VI?AN VALERIU-DUMITRU, . Dispune desfacerea căsătoriei încheiate între părţi ?i înregistrată în Registrul de Stare civilă al municipiului Slatina prin acordul părţilor. Ia act de învoiala părţilor cu privire la cererile accesorii. Dispune ca petenta VI?AN CRISTIANA-GEORGIANA să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de ,,Pielaru”. Dispune ca, după desfacerea căsătoriei, autoritatea părintească cu privire la minorii V. M.-D, ?i V. A.-E. , să fie exercitată în exclusivitate de către mamă până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către ace?tia. Stabileşte locuinţa minorilor V. M.-D, ?i V. A.-E. la domiciliul mamei. Obligă ambii părinţi să ofere întreţinere copiilor minori după cum urmează: mama va presta întreţinerea în natură prin asigurarea celor necesare traiului, precum şi a cheltuielilor pentru educare, învăţătură si pregătire profesională, iar tatăl va fi obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum lunar de 1/3 din veniturile sale lunare nete (câte 1/6 pentru fiecare copil), pensie ce va fi plătită lunar până în ultima zi din lună, începând cu data de 30.12.2016 – data formulării cererii de chemare în judecată - şi până la majoratul minorilor, iar în cazul continuării studiilor după această dată până la terminarea acestora, fără a depă?i vârsta de 26 ani a copiilor. Dispune comunicarea hotărârii către Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Slatina şi către Registrul Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.02.2017.

  Hotarare 1249/2017 din 10.02.2017
 • Sedinta din data de 27.01.2017 la ora 11:00

  Complet: CC12 - ex
 • Amână cauza

  în vederea întocmirii anchetei sociale, amână cauza

  Incheiere de sedinta din 27.01.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD