Dosar 13273/320/2012 din 09.11.2016

contestaţie la executare


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 13273/320/2012
Data dosar:
09.11.2016
Instanta:
Tribunalul Comercial Mureș
Departament:
COMERCIAL
Obiect:
contestaţie la executare
Categorie:
Litigii cu profesionistii
Stadiu proces:
Recurs

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 17.09.2019 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Admitere recurs

  Admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatorii Balint Arpad şi Balint Ileana, ambii cu domiciliul procesual ales în (), la avocat Gorea Viorel, în contradictoriu cu intimata Banca Transilvania SA ( succesoare în drepturi a Bancpost SA) , cu sediul în Cluj Napoca, str. George Bariţiu, nr.8 jud. Cluj,J26/4155/1993, CUI 5022670, RB-PJR—12-019/18.02.1999, şi sediul procesual în Târgu Mureş, P- ţa Trandafirilor , nr.17, jud. Mureş . Constată caracterul abuziv al clauzei cuprinse la art.4.1, alin 2 din contractul de credit nr. HL18066/30.11.2007, unde se prevede că dobânda după 6 luni se calculează , in funcţie de indicele de referinţă stabilit de bancă pentru creditele ipotecare acordate în CHF şi că Indicele de referinţă al Băncii pentru creditul ipotecar se stabileşte în funcţie de costul surselor de finanţare şi evoluţia dobânzii la creditele ipotecare de pe pia?a bancară din România, se publică în presă şi se afişează la sediile unităţilor teritoriale ale Băncii şi al clauzei de la art. 4.11 lit. b din contract unde se prevede comisionul de administrare lunară de 0,20% aplicat la valoarea soldului creditului. Obligă intimata Banca Transilvania SA ( succesoare în drepturi a Bancpost SA) să achite contestatorilor sumele încasate cu titlu de dobânda curentă aplicabilă creditului în sold , peste dobânda 4,40 % pe an ( suma de 896, 59 CHF) şi comisionul de administrare lunară de 0,20%,( 1651,11 CHF). Dispune îndreptarea formelor de executare silită, în dosarul execuţional nr. 790/02.07.2012 al BEJ Elvira Mihălcescu , iniţiată în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. HL18066/30.11.2007 şi a actului adiţional nr. 1/02.12.2009 la contractul de credit , în sensul că urmărirea silită va purta asupra sumei de 29 799, CHF , din care suma de 14634, 65 CHF, reprezintă debit principal, suma de 2392,47 CHF, reprezintă dobândă curentă preluată din contractul de reeşalonare , suma de 12732,37 CHF, reprezintă dobândă penalizatoare şi suma de 39,37 CHF , reprezintă dobândă curentă , la care se vor adăuga cheltuielile de executare care se vor stabili de către executorul judecătoresc prin raportare la noul cuantum al sumei urmărite. Respinge în rest contestaţia ca neîntemeiată. Obligă intimata să plătească contestatorilor suma de 4.301,7 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în primul ciclu procesual şi suma de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată după rejudecare , din care suma de 1500 lei reprezintă onorariu expert şi suma de 1000 lei onorariu avocat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.09.2019.

  Hotarare 35/2019 din 17.09.2019
 • Sedinta din data de 10.09.2019 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Amânare pronunţare la 17.09.2019, soluţia urmând a fi pusă la îndemâna părţilor prin mijlocirea grefei.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.09.2019
 • Sedinta din data de 04.06.2019 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Stabileşte termen la data de 10.09.2019 în continuarea cercetării judecătoreşti. Dispune emiterea adreselor către contestatori şi intimată.

  Incheiere de sedinta din 04.06.2019
 • Sedinta din data de 07.05.2019 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  termen la data de 4 iunie 2019 pentru ca părţile să poată lua la cunpoştinţă despre conţinutul completării la raportul de expertiză. Dispune comunicarea raportului de expertiza şi a notei de evaluare cu părţile. Pune in vedere părţilor ca În cazul în care înţeleg să formuleze obiecţiuni, acestea vor fi depuse cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit. Va lua act de faptul că recurenţii si-au ales domiciliul procesual la sediul cabinetului avocatului ales.

  Incheiere de sedinta din 07.05.2019
 • Sedinta din data de 02.04.2019 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Admite cererea de amânare formulată de recurenţi. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 7 mai 2019 . Având în vedere nedepunerea completării raportului de expertiză la acest termen de judecată va dispune amendarea expertei Bulauca Nadia Gabriela în baza dispoziţiilorart.108 ind.1 al.1 pct.2 lit.c cu 500 lei şi darea acesteia în debit. Dispune revenirea cu adresă la doamna expert pentru depunerea completării la raportul de expertiză, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. Menţine dispoziţiile încheierii anterioare cu privire încuno?tin?area intimatei de a acorda tot sprijinul expertei in vederea efectuării raportului. Dispune citarea expertei la termen în vederea clarificării situaţiei legate de întocmirea raportului de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 02.04.2019
 • Sedinta din data de 05.03.2019 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Stabileşte un nou termen de judecată la data de 2 aprilie 2019. Va pune în vedere doamnei expert să procedeze la întocmirea şi depunerea completării raportului la expertiză , cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit,sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare pentru amânarea repetată a cauzei. Instanţa pune în vedere doamnei expert să facă demersuri concrete şi exprese pentru a obţine concursul Băncii Transilvania în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru întocmirea completării raportului de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 05.03.2019
 • Sedinta din data de 15.01.2019 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Admite cererea de amânare formulată de Banca Transilvania SA succesoare în drepturi a băncii Bancpost SA. Dispune modificarea în sistemul informatic "Ecris" a denumirii intimatei şi a sediului. Acordă termen la 5 martie 2019 în vederea emiterii unei adrese către expertă pentru întocmirea şi depunerea completării raportului de expertiză, cu menţiunea că în caz contrar se va aplica sancţiunea amenzii judiciare. Va dispune emiterea unei adrese către Banca Transilvania pentru a-i acorda tot sprijinul expertei în vederea obţinerii datelor necesare completării raportului de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 15.01.2019
 • Sedinta din data de 13.11.2018 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  termen stabilit la data de 15.01.2019. Dispune emiterea de adrese către doamna expert Bulauca Nadia Gabriela, către intimata Bancpost SA şi Biroul Local de expertize.

  Incheiere de sedinta din 13.11.2018
 • Sedinta din data de 16.10.2018 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  termen la 13.11.2018. Respinge cererea de înlocuire a expertei Bulauca nadia Gabriela.Dispune amendarea expertei desemnată în cauză cu suma de 200 lei, cu posibilitate de reexaminare.Dispune revenirea cu adresă către aceeasi expertă pentru a depune completarea la raportul e expertiză cu 5 zile inainte de termenul stabilit, cu menţiunea posibilităţii aplicării unei noi amenzi, in caz de neconformare.

  Incheiere de sedinta din 16.10.2018
 • Sedinta din data de 18.09.2018 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Termen stabilit în vederea emiterii unei adrese către doamna expert pentru a depune completarea la raportul de expertiză, cu 5 zile îmnainte dfe termenul stabilit, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare în cazul neîndeplinirii obligaţiei.

  Incheiere de sedinta din 18.09.2018
 • Sedinta din data de 12.06.2018 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Termen stabilit la 18.09.2018.Dispune emiterea unei adrese către doamna expert desemnată în cauză în vederea comunicării obiectivelor cu care urmează a fi reîntregită expertiza.

  Incheiere de sedinta din 12.06.2018
 • Sedinta din data de 22.05.2018 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Repus pe rol

  Repune cauza pe rol pentru punerea în discuţie a neclarităţilor rezultate din raportul de expertiză si suplimentele întocmite în cauză, respectiv clarificarea prin solicitarea de noi relaţii de la expertz si de la intimata- pârâtă Bancpost SA.

  Incheiere de sedinta din 22.05.2018
 • Sedinta din data de 15.05.2018 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea în cauză la data de 22.05.2018.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.05.2018
 • Sedinta din data de 17.04.2018 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Termen stabilit în vederea comunicării câte unui exemplar din răspunsul la obiecţiuni/raport de expertiză contabilă judiciară suplimentar cu părţile.

  Incheiere de sedinta din 17.04.2018
 • Sedinta din data de 13.03.2018 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Dispune respingerea cererii de amânare formulată de recurenţi. Dispune emiterea unei adrese către doamna expert desemnată în cauză pentru a-i solicita să depună răspunsul la obiecţiunile formulate, cu menţiunea că în caz contrar sau în cazul în care nu va depune un răspuns la solicitarea instanţei, instanţa poate aplica o amendă judiciară in condiţiile legii.

  Incheiere de sedinta din 13.03.2018
 • Sedinta din data de 13.02.2018 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  amânarea cauzei, revenirea cu adresa de la fila 174 dosar către doamna expert cu menţiunea ca anterior termenului de judecată cu 5 zile să depună la dosar răspunsul la obiecţiunile formulate.

  Incheiere de sedinta din 13.02.2018
 • Sedinta din data de 16.01.2018 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Termen pentru achitarea de către recurenţi a sumei de 320 lei aferentă raportului suplimentar de expertiză şi a comunicării către expert a obiecţiunilor la raportul de expertiză formulate de recurenta Bancpost S.A.

  Incheiere de sedinta din 16.01.2018
 • Sedinta din data de 05.12.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Termen pentru comunicarea suplimentului de expertiză contabilă judiciară şi pentru achitarea de către recurenţi a sumei de 500 lei reprezentând difernţă onorariu expert.

  Incheiere de sedinta din 05.12.2017
 • Sedinta din data de 14.11.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Pentru comunicarea suplimentului de expertiză contabilă judiciară.

  Incheiere de sedinta din 14.11.2017
 • Sedinta din data de 10.10.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  în vederea încuviinţării probei cu suplimentarea raportului de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 10.10.2017
 • Sedinta din data de 19.09.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Pentru comunicarea raportului de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 19.09.2017
 • Sedinta din data de 13.06.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Pentru completarea raportului de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 13.06.2017
 • Sedinta din data de 23.05.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  pentru efectuarea raportului de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 23.05.2017
 • Sedinta din data de 11.04.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Efectuarea raportului de expertiză contabilă.

  Incheiere de sedinta din 11.04.2017
 • Sedinta din data de 14.03.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Admite cererea de amânare formulată de recurenţi.

  Incheiere de sedinta din 14.03.2017
 • Sedinta din data de 22.02.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Admite recursul exercitat de recurenţii – contestatori Balint Arpad şi Balint Ileana, (ambii domiciliaţi în) împotriva sentin?ei civile nr.4670/07.10.2016, pronun?ată de Judecătoria Tg. Mureş în dosar nr. 13273/320/2017. Admite recursul exercitat de recurenta –intimată BancPost SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, sector 2, CUI 404416, împotriva sentin?ei civile nr.4670/07.10.2016, pronun?ată de Judecătoria Tg. Mureş în dosar nr. 13273/320/2017. Casează în tot hotărârea atacată ?i reţine cauza spre rejudecare. Fixează termen în vederea rejudecării la data de 14.03.2017. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.02.2017.

  Hotarare intermediara 9/2017 din 22.02.2017
 • Sedinta din data de 14.02.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la data de 22.02.2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.02.2017
 • Sedinta din data de 17.01.2017 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Pentru a se depune în original dovada achitării taxei judiciare de timbru.

  Incheiere de sedinta din 17.01.2017
 • Sedinta din data de 27.12.2016 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar formulată peten?ii recuren?i Balint Arpad ?i Balint Ileana, având ca obiect scutirea sau e?alonarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 500 lei stabilită în dosarul 13273/320/2012 al Tribunalului Specializat Mureş, ca neîntemeiată. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 decembrie 2016.

  Hotararecameraconsiliu15/2016 din 27.12.2016
 • Sedinta din data de 13.12.2016 la ora 12:30

  Complet: C45 recursuri
 • Amână cauza

  Pentru soluţionarea cererii de ajutor public judiciar.

  Incheiere de sedinta din 13.12.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD