Dosar 13712/279/2016 din 20.12.2016

divorţ cu minori+atribuire beneficiu contract închiriere-îndreptare eroare materială


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 13712/279/2016
Data dosar:
20.12.2016
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
divorţ cu minori+atribuire beneficiu contract închiriere-îndreptare eroare materială
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 06.06.2018 la ora 14:00

  Complet: C3 cc
 • Încheiere

  Admite cererea de îndreptare e erorii materiale din sentinţa civilă nr.5918/20.12.2017, formulată de petenta Hanganu Moniov Mihaela Nicoleta în contradictoriu cu intimatul Hanganu Moniov Daniel Francisc. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei civile nr.5918/20.12.2017 pronunţată în dosar, în sensul că paragraful şase se va citi în mod corect Obligă pârâtul Hanganu Moniov Daniel Francisc la plata, în favoarea minorei Hanganu Moniov Elena Francisca, a unei contribuţii de întreţinere lunară în cuantum de 1 /4 din venitul net realizat dar nu mai puţin de 1 /4 din venitul minim pe economie, începând cu data de 20.12.2016 şi până la majoratul minorei, urmând ca reclamanta să îşi execute în natură obligaţia de întreţinere faţă de minoră. Îndreptarea se va face în ambele exemplare originale ale sentinţei. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la data comunicării. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţată în şedinţa publică azi, 06.06.2018.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 06.06.2018
 • Sedinta din data de 20.12.2017 la ora 9:00

  Complet: C3 amânat
 • Admite cererea

  Admite acţiunea având ca obiect desfacere căsătorie şi atribuire beneficiu contract de închiriere, formulată de reclamanta Hanganu Moniov Mihaela Nicoleta în contradictoriu cu pârâţii Hanganu Moniov Daniel Francisc şi SC LOCATIVSERV SRL. Declară desfăcută căsătoria încheiată între reclamantă şi pârâtul Hanganu Moniov Daniel Francisc la data de 28.12.2002 în localitatea Bocsa, jud.Caraş Severin şi înregistrată sub nr.158 din aceeaşi dată, din culpa exclusivă a pârâtului. Dispune ca părţile revină la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv reclamanta la numele ,,HANGANU” şi pârâtul la numele „MONIOV”, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Dispune ca autoritatea părintească cu privire la minora Hanganu Moniov Elena Francisca, născută la data de 23.05.2007, să fie exercitată în mod exclusiv de mamă. Stabileşte locuinţa minorei Hanganu Moniov Elena Francisca, născută la data de 23.05.2007 la mamă, în municipiul Piatra Neamţ, str.Mihai Viteazu nr.8, bl.I1, ap.13 jud. Neamţ. Obligă pârâtul Hanganu Moniov Daniel Francisc la plata, în favoarea minorei Hanganu Moniov Elena Francisca, a unei contribuţii de întreţinere lunară în cuantum de 1 din venitul net realizat dar nu mai puţin de 1 din venitul minim pe economie, începând cu data de 20.12.2016 şi până la majoratul minorei, urmând ca reclamanta să îşi execute în natură obligaţia de întreţinere faţă de minoră. Atribuie reclamantei beneficiul contractului de închiriere nr.723/15.01.2016 încheiat între Municipiul Piatra Neamţ, reprezentat prin SC LOCATIVSERV SRL şi reclamanta Hanganu Moniov Mihaela Nicoleta. Obligă pârâtul Hanganu Moniov Daniel Francisc să achite statului suma de 50 lei, reprezentând ajutorul public acordat reclamantei sub forma reducerii taxei judiciare de timbru. Executorie cu privire la petitele având ca obiect obligaţie de întreţinere, exercitare autoritate părintească şi stabilire locuinţă minoră. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20.12.2017.

  Hotarare 5918/2017 din 20.12.2017
 • Sedinta din data de 13.12.2017 la ora 14:00

  Complet: C3
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la data de 20.12.2017. Pronunţată în şedinţa publică de la 13.12.2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.12.2017
 • Sedinta din data de 18.10.2017 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 13.12.2017, ora 14,00, sala A, C3, pentru administrarea probei testimoniale

  Incheiere de sedinta din 18.10.2017
 • Sedinta din data de 12.07.2017 la ora 9:00

  Complet: C3V
 • Amână cauza

  Dispune introducerera în cauză a Municipiului Piatra Neamţ, prin Locativserv şi se citează cu duiplicatul cererii de chemare în judecată + înscrisuri.

  Incheiere de sedinta din 12.07.2017
 • Sedinta din data de 14.06.2017 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  faţă de lipsa de procedură cu pârâtul

  Incheiere de sedinta din 14.06.2017
 • Sedinta din data de 01.02.2017 la ora 14:00

  Complet: C3 amânat
 • Amână cauza

  Dosar nr.13712/279/2016 ÎNCHEIERE 01.02.2017 Admite în parte cererea de ajutor public judiciar formulată de petenta Hanganu Moniov Mihaela Nicoleta. Respinge cererea de scutire de la plata taxei de timbru în cuantum de 100 lei, ca nefondată. Dispune reducerea taxei judiciare de timbru de la suma totală de 100 lei la suma de 50 lei, urmând ca diferenţa de 50 lei să fie avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.02.2017. PREŞEDINTE,

  Incheiere de sedinta din 01.02.2017
 • Sedinta din data de 18.01.2017 la ora 14:00

  Complet: C3 amânat
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei pentru data de 01.02.2017, ora 14.00, în vederea soluţionării cererii de ajutor public judiciar, pentru obţinerea relaţiilor solicitate.

  Incheiere de sedinta din 18.01.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD