Dosar 13802/279/2016 din 22.12.2016

partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 13802/279/2016
Data dosar:
22.12.2016
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 28.08.2019 la ora 9:00

  Complet: C8 cc
 • Admite cererea

  Admite cererea de îndreptare eroare materială formulată de petenta Dragomir Didina. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul dispozitivului sentinţei civile nr. 2179/02.05.2018 pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul nr. 13802/279/2016 în sensul că se va menţiona „Atribuie reclamantei, în deplină proprietate şi liniştită posesie, suprafaţa de 1065 mp teren, casa de locuit, anexa gospodărească-grajd, beciul, situate în com. Dragomireşti, sat Hlăpeşti, jud. Neamţ (...) ” în loc de „ Atribuie reclamantei, în deplină proprietate şi liniştită posesie, suprafaţa de 1065 mp teren, casa de locuit, anexa gospodărească-grajd, beciul, situate în com. Borleşti, sat Borleşti, jud. Neamţ (...)”, cum din eroare s-a consemnat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţarea soluţiei s-a făcut prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 28.08.2019.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 28.08.2019
 • Sedinta din data de 02.05.2018 la ora 9:00

  Complet: C8 amânat
 • Admite cererea

  Admite acţiunea astfel cum a fost modificată formulată de către reclamanta Dragomir Didina în contradictoriu cu pârâtul Dragomir Vasile. Constată că părţile Dragomir Didina şi Dragomir Vasile (foşti soţi) au dobândit în timpul căsătoriei, cu o cotă de contribuţie de 50 % pentru reclamantă şi de 50 % pentru pârât, următoarele bunuri: 1) suprafaţa de 1065 mp teren achiziţionat prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 517 din 04.03.1998 situată în com. Dragomireşti, sat Hlăpeşti, jud. Neamţ, învecinat potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză cu: N – Radu Neculai ( def. Maftei Maria), la E – pârâul Văduţ, la S – Ionescu Mihai şi V- Drum comunal, în valoare de 2413 lei; 2) o casă de locuit compusă din patru camere şi o bucătărie, cu o suprafaţă construită de 70,30 mp, în valoare de 40160 lei, o anexă gospodărească-grajd, cu o suprafaţă construită de 17 mp, în valoare de 6190 lei şi un beci, cu o suprafaţă construită la sol de 5,29 mp, în valoare de 1765 lei, situate în com. Dragomireşti, sat Hlăpeşti, jud. Neamţ şi edificate pe terenul anterior menţionat; 3) un atelaj hipic cu nr. de înmatriculare NT – 194, în valoare de 500 lei. Constată că valoarea totală a bunurilor care fac parte din masa de partaj este de 51028 lei. Contravaloarea cotei de contribuţie ce îi revine reclamantei este de 25514 lei. Contravaloarea cotei de contribuţie ce îi revine pârâtului este de 25514 lei. Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor. Atribuie reclamantei, în deplină proprietate şi liniştită posesie, suprafaţa de 1065 mp teren, casa de locuit, anexa gospodărească-grajd, beciul, situate în com. Borleşti, sat Borleşti, jud. Neamţ şi atelajul hipic cu nr. de înmatriculare NT – 194. Reclamanta primeşte bunuri în valoare de 51028 lei. Reclamantei i se cuvin bunuri în valoare de 25514 lei. Pârâtului i se cuvin bunuri în valoare de 25514 lei. Obligă reclamanta să plătească pârâtului suma de 25514 lei cu titlu de sultă. Pârâtul primeşte de la reclamantă suma de 25514 lei cu titlu de sultă. Compensează în totalitate cheltuielile de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel se va depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţarea soluţiei s-a făcut prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 02.05.2018.

  Hotarare 2179/2018 din 02.05.2018
 • Sedinta din data de 17.04.2018 la ora 9:00

  Complet: C8
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 02.05.2018, când, în conformitate cu dispoziţiile art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.04.2018.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.04.2018
 • Sedinta din data de 20.02.2018 la ora 9:00

  Complet: C8
 • Amână cauza

  AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 17.04.2018 PENTRU COMUNICARE RAPORT ŞI DEPUNERE EVENTUALE OBIECŢIUNI

  Incheiere de sedinta din 20.02.2018
 • Sedinta din data de 12.12.2017 la ora 9:00

  Complet: C8
 • Amână cauza

  AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 20.02.2018 PENTRU COMUNICARE RAPORT EXPERTIZĂ ŞI DEPUNERE EVENTUALE OBIECŢIUNI

  Incheiere de sedinta din 12.12.2017
 • Sedinta din data de 03.10.2017 la ora 9:00

  Complet: C8
 • Amână cauza

  AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 12.12.2017 PENTRU ADMINISTRARE PROBE

  Incheiere de sedinta din 03.10.2017
 • Sedinta din data de 27.06.2017 la ora 9:00

  Complet: C8
 • Amână cauza

  AMÂNĂ JUDECATA CAUZEI LA DATA DE 03.10.2017

  Incheiere de sedinta din 27.06.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD