Dosar 13878/279/2016 din 27.12.2016

divorţ cu minori


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 13878/279/2016
Data dosar:
27.12.2016
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
divorţ cu minori
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 13.04.2018 la ora 9:00

  Complet: C12 amânat
 • Admite cererea

  Dosar nr. 13878/279/2016 - minuta - HOTĂRÂRE 13.04.2018 Admite acţiunea, a?a cum a fost precizată, formulată de reclamanta Roman Elena în contradictoriu cu pârâtul Roman Dănu?, având ca obiect desfacere căsătorie. Admite cererea de interven?ie principală formulată de intervenienta Tanasă Olga, în contradictoriu cu reclamanta Roman Elena ?i cu pârâtul Roman Dănu?, având ca obiect stabilire locuin?ă minor. Dispune desfacerea căsătoriei încheiate între părţi la data de 08.11.1990 şi înregistrată sub nr. 72/08.11.1990 în registrul de stare civilă al Ora?ului Roznov, din culpa pârâtului. Dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei, acela de „Tanasă”. Dispune ca autoritatea părintească privind pe minorul Roman Iulian, născut la data de 09.04.2004, să fie exercitată în comun de către ambii părinţi. Stabileşte locuinţa minorului la locuinţa bunicii materne, intervenienta Tanasă Olga, în ora?ul Roznov, str. Tineretului, vila P5, et.1, ap.4, jud. Neam?. Obligă ambii părin?i să achite lunar câte o pensie de întreţinere în favoarea minorului, în cotă procentuală de 25% din veniturile nete pe care le realizează, dar nu mai pu?in de 25% din venitul minim pe economie, începând cu data pronunţării sentinţei şi până la majoratul copilului. Stabileşte ca dată de plată a pensiei de întreţinere de către cele două păr?i - ultima zi a fiecărei luni. Obligă pârâtul să-i achite reclamantei suma de 1620 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge cererea pârâtului având ca obiect obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Ia act de faptul că intervenienta nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.04.2018. PREŞEDINTE,

  Hotarare 1999/2018 din 13.04.2018
 • Sedinta din data de 30.03.2018 la ora 9:00

  Complet: C12
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea pt. 13.04.2018.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.03.2018
 • Sedinta din data de 02.02.2018 la ora 9:00

  Complet: C12
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei pentru data de 30.03.2018, ora 9:00, sala B, pentru a sosi la dosar ancheta socială, prin comisie rogatorie, a.î.v. că a fost efectuată.

  Incheiere de sedinta din 02.02.2018
 • Sedinta din data de 10.11.2017 la ora 9:00

  Complet: C12
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei pentru data de 02.02.2018, ora 9:00, sala B, pentru efectuarea unei anchete sociale, în Italia, prin comisie rogatorie internaţională.

  Incheiere de sedinta din 10.11.2017
 • Sedinta din data de 15.09.2017 la ora 9:00

  Complet: C12
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei pentru data de 10.11.2017, ora 9:00, sala B, pentru studiul cererii de intervenţie.

  Incheiere de sedinta din 15.09.2017
 • Sedinta din data de 23.06.2017 la ora 9:00

  Complet: C12 amânat
 • Repus pe rol

  Dosar nr. 13878/279/2016 -minuta- ÎNCHEIERE 23.06.2017 Repune cauza pe rol în vederea completării probatoriului. Stabileşte termen de judecată la data de 15.09.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.06.2017. PREŞEDINTE,

  Incheiere de sedinta din 23.06.2017
 • Sedinta din data de 16.06.2017 la ora 9:00

  Complet: C12
 • Amână pronunţarea

  Dosar nr. 13878/279/2016 -minuta- ÎNCHEIERE 16.06.2017 Amână pronunţarea cauzei la data de 23.06.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.06.2017. PREŞEDINTE,

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.06.2017
 • Sedinta din data de 07.04.2017 la ora 9:00

  Complet: C12
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei pentru data de 16.06.2017, 0ra 9:00, sala B, pentru administrarea probatoriului. Stabileşte termen pentru audierea minorului în Camera de consiliu pentru data de 12.04.2017, ora 14:00.

  Incheiere de sedinta din 07.04.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD