Dosar 13897/279/2016 din 27.12.2016

ordin de protecţie


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 13897/279/2016
Data dosar:
27.12.2016
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
ordin de protecţie
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 29.12.2016 la ora 12:00

  Complet: C12 amânat
 • Admite cererea

  Dosar nr. 13897/279/2016 -minută- HOTĂRÂRE 29.12.2016 Admite acţiunea formulată de reclamanta Tănase Teodora, cu domiciliul în sat/comuna Bodeşti, str. Principală, nr. 551, jud. Neamţ, în contradictoriu cu pârâta Tanasă Petruţa, cu domiciliul în sat/comuna Bodeşti, str. Principală, nr. 551, jud. Neamţ. Dispune emiterea următorului ORDIN DE PROTECŢIE: „Dispune evacuarea temporară a pârâtei din locuinţa părţilor, situată în sat/comuna Bodeşti, str. Principală, nr. 551, jud. Neamţ, pentru o perioadă de 6 luni de la pronunţarea prezentei hotărâri. Obligă pârâta să păstreze faţă de reclamantă şi faţă de locuinţa părţilor, situată în sat/comuna Bodeşti, str. Principală, nr. 551, jud. Neamţ, o distanţă minimă de 50 m, pentru o perioadă de 6 luni de la pronunţarea prezentei hotărâri. Interzice pârâtei orice contact telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu reclamanta, pentru o perioadă de 6 luni de la pronunţarea prezentei hotărâri.” Dispune avansarea onorariului apărătorului din oficiu al pârâtei, în sumă de 260 lei (delegaţia nr. 13411/28.12.2016), din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Neamţ. Obligă pârâta să-i achite reclamantei suma de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă şi executorie fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Analizată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29.12.2016. PREŞEDINTE

  Hotararecameraconsiliu6352/2016 din 29.12.2016
 • Sedinta din data de 28.12.2016 la ora 13:00

  Complet: C12 amânat
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei pentru data de 29.12.2016, ora 12:00, Camera de consiliu, pentru administrarea probei testimoniale pentru pârâtă. Reţine în sarcina pârâtei obligaţia de a asigura prezenţa martorilor, sub sancţiunea decăderii din probă.

  Incheiere de sedinta din 28.12.2016

Flux dosar


Actualizare GRPD