Dosar 13907/279/2016 din 28.12.2016

partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 13907/279/2016
Data dosar:
28.12.2016
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 17.07.2019 la ora 14:00

  Complet: C3 cc
 • Încheiere

  Admite cererea de îndreptare a erorii materiale, formulată de petentul Tanasă Emil, prin avocat. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei civile nr.53/09.01.2019 pronunţată în dosar, în sensul că în paragraful cinci se va citi în mod corect Obligă pârâta să achite reclamantului suma de 26934 lei, cu titlu de sultă. Îndreptarea se va face în ambele exemplare originale ale sentinţei. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la data comunicării. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţată în şedinţa publică azi, 17.07.2019.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 17.07.2019
 • Sedinta din data de 09.01.2019 la ora 9:00

  Complet: C3 amânat
 • Admite cererea

  Dosar nr. 13907/279/2016 HOT Admite cererea formulată de reclamantul Tanasă Emil în contradictoriu cu pârâta Ţugui Mihaela, având ca obiect partaj de bunuri comune. Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, cu o cotă de contribuţie de 60% reclamantul şi 40% pârâta, următoarele bunuri comune, cu o valoare de 44890 lei: - Imobilul teren în suprafaţă de 2074 mp ( 1934 mp din măsurători), curţi construcţii şi arabil, situat în intravilanul satului Cut, comuna Dumbrava Roşie, jud.Neamţ, nr.cadastral 52311, înscris în CF nr.52311 a comunei Dumbrava Roşie, cu vecinii: la N – Nechita I.Constantin, la E – drum sătesc, la S- drum sătesc, la V – NCP 1326, identificat în raportul de expertiză întocmit în expert Alexandru Constantin, în planul de situaţie de la f.158, care face parte integrantă din sentinţă, cu o valoare de 24020 lei - Imobilele construcţii edificate pe terenul în suprafaţă de 2074 mp ( 1934 mp din măsurători), curţi construcţii şi arabil, situat în intravilanul satului Cut, comuna Dumbrava Roşie, jud.Neamţ, respectiv: casă de locuit din chirpici, învelită cu draniţă, cu o suprafaţă de 50 mp ( în fapt, potrivit raportului de expertiză, cu o suprafaţă de 36,6 mp), o bucătărie de vară construită din chirpici, cu o suprafaţă de 10 mp ( în fapt, potrivit raportului de expertiză, cu o suprafaţă de 32,10 mp ), un grajd din chirpici acoperit din azbest, cu o suprafaţă de 13 mp ( în prezent demolat potrivit raportului de expertiză ) şi o casă de locuit din lemn, acoperită cu tablă, cu o suprafaţă de 47 mp ( în fapt, potrivit raportului de expertiză, cu o suprafaţă de 44,7 mp ), identificate în raportul de expertiză întocmit de expert Mondan Ghiorghe, cu o valoare totală de 20870 lei, imobile care au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.755/09.07.2012, la BNP Samson Grigore Dispune sistarea stării de devălmăşie a părţilor astfel: Atribuie pârâtei, în natură, imobilele teren în suprafaţă de 2074 mp ( 1934 mp din măsurători), curţi construcţii şi arabil, situat în intravilanul satului Cut, comuna Dumbrava Roşie, jud.Neamţ, nr.cadastral 52311, înscris în CF nr.52311 a comunei Dumbrava Roşie, cu vecinii: la N – Nechita I.Constantin, la E – drum sătesc, la S- drum sătesc, la V – NCP 1326, identificat în raportul de expertiză întocmit în expert Alexandru Constantin, în planul de situaţie de la f.158, care face parte integrantă din sentinţă, cu o valoare de 24020 lei, precum şi construcţiile edificate pe acest teren, respectiv: casă de locuit din chirpici, învelită cu draniţă, cu o suprafaţă de 50 mp ( în fapt, potrivit raportului de expertiză, cu o suprafaţă de 36,6 mp), o bucătărie de vară construită din chirpici, cu o suprafaţă de 10 mp ( în fapt, potrivit raportului de expertiză, cu o suprafaţă de 32,10 mp ), un grajd din chirpici acoperit din azbest, cu o suprafaţă de 13 mp ( în prezent demolat, potrivit raportului de expertiză) şi o casă de locuit din lemn, acoperită cu tablă, cu o suprafaţă de 47 mp ( în fapt, potrivit raportului de expertiză, cu o suprafaţă de 44,7 mp ), identificate în raportul de expertiză întocmit de expert Mondan Ghiorghe, cu o valoare totală de 20870 lei. Obligă pârâta să achite pârâtului suma de 26934 lei, cu titlu de sultă. Obligă pârâta să achite reclamantului suma de 2697,8 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat, onorariu expert şi taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Piatra Neamţ Pronunţarea hotărârii s-a făcut azi, 09.01.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. PREŞEDINTE

  Hotarare 53/2019 din 09.01.2019
 • Sedinta din data de 21.12.2018 la ora 9:00

  Complet: C3 amânat
 • Amână pronunţarea

  Dosar nr.13907/279/2016 ÎNCHEIERE 21.12.2018 Amână pronunţarea la data de 09.01.2019, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 21.12.2018. PREŞEDINTE

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2018
 • Sedinta din data de 12.12.2018 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână pronunţarea

  Dosar nr.13907/279/2016 ÎNCHEIERE 12.12.2018 Amână pronunţarea la data de 21.12.2018, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din 12.12.2018. PREŞEDINTE,

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.12.2018
 • Sedinta din data de 14.11.2018 la ora 14:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 12.12.2018, ora 09,00, C3, pentru ca părţile să depună opţiuni de lotizare

  Incheiere de sedinta din 14.11.2018
 • Sedinta din data de 19.09.2018 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 14.11.2018, ora 14,00, C3, pentru achitarea diferenţei de taxă judiciară de timbru, pentru administrarea probatoriului încuviinţat la acest termen

  Incheiere de sedinta din 19.09.2018
 • Sedinta din data de 30.05.2018 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 19.09.2018, ora 09,00, C3, pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză construcţii

  Incheiere de sedinta din 30.05.2018
 • Sedinta din data de 02.05.2018 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 30.05.2018, ora 09,00, C3 pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză

  Incheiere de sedinta din 02.05.2018
 • Sedinta din data de 21.02.2018 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 02.05.2018, ora 09,00, pentru efectuarea expertizei topografice şi pentru a se răspunde la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză construcţii.

  Incheiere de sedinta din 21.02.2018
 • Sedinta din data de 10.01.2018 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 21.02.2018, ora 09,00, C3 pentru a se reveni cu adresă către expert

  Incheiere de sedinta din 10.01.2018
 • Sedinta din data de 08.11.2017 la ora 14:00

  Complet: C3 cc
 • Încheiere

  Respinge cererea formulată de petentul Tanasă Emil, prin avocat, având ca obiect restituire taxă de timbru de timbru, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, azi 08.11.2017.

  Incheiere de sedinta din 08.11.2017
 • Sedinta din data de 01.11.2017 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Stabileşte termen la data de 08.11.2017, ora 14,00, camera de consiliu pentru cererea formulată de reclamant având ca obiect restituire taxă judiciară de timbru. Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen pentru fond la data de 10.01.2018, ora 09,00, C3, sala A, pentru administrarea probei cu expertize

  Incheiere de sedinta din 01.11.2017
 • Sedinta din data de 20.09.2017 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 01.11.2017, ora 09,00 pentru a se aduce de părţi onorariul de expert

  Incheiere de sedinta din 20.09.2017
 • Sedinta din data de 14.06.2017 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  pentru a-i da posibilitatea pârâtei să formuleze întâmpinare

  Incheiere de sedinta din 14.06.2017
 • Sedinta din data de 01.02.2017 la ora 14:00

  Complet: C3 amânat
 • Amână cauza

  Dosar nr.13907/279/2016 ÎNCHEIERE 01.02.2017 Respinge cererea de ajutor public sub forma scutirii/reducerii taxei judiciare de timbru, formulată de petentul Tanasa Emil, ca neîntemeiată. Dispune eşalonarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 1603,35 lei, în 8 rate lunare, fiecare de 200,41 lei, cu scadenţă la finalul lunii, prima rată fiind scadentă la data de 28.02.2016. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.02.2017. PREŞEDINTE,

  Incheiere de sedinta AJUTOR PUBLIC JUDICIAR din 01.02.2017
 • Sedinta din data de 18.01.2017 la ora 14:00

  Complet: C3 amânat
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei pentru data de 01.02.2017, ora 14.00, în vederea soluţionării cererii de ajutor public judiciar, pentru obţinerea relaţiilor solicitate.

  Incheiere de sedinta din 18.01.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD