Dosar 13948/279/2016 din 30.12.2016

contestaţie la executare suspendare executare silită ds. exec. 1580/2016


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 13948/279/2016
Data dosar:
30.12.2016
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
contestaţie la executare suspendare executare silită ds. exec. 1580/2016
Categorie:
Litigii cu profesionistii
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 15.06.2018 la ora 9:00

  Complet: C9 amânat
 • Admite cererea

  Constată prescris dreptul de a obţine executarea silită în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 4121 din 04.12.2006 încheiat între Banca Comercială Română SA şi Avîrvarei Rodica, în calitate de împrumutat şi Avîrvarei Constantin, în calitate de coplătitor, efectuată în cadrul dosarului de executare nr. 1580/2016 de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti ,,Prisecariu şi Ciobanu”. Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii Avîrvarei Rodica şi Avîrvarei Constantin în contradictoriu cu intimata Investcapital LTD . Anulează executarea silită şi actele de executare efectuate în cadrul dosarului de executare nr. 1580/2016 de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti ,,Prisecariu şi Ciobanu” şi încheierea nr. 5181 din 28.10.2016 pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ, în dosarul nr. 10406/279/2016. Admite în parte cererea accesorie şi, în consecinţă, obligă intimata Investcapital LTD să plătească contestatorilor suma de 1247,52 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel la Tribunalul Neamţ în termen de 10 zile de la comunicare. Conform art. 471 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă cererea de apel se depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.06.2018, în conformitate cu dispoziţiile art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  Hotarare 2988/2018 din 15.06.2018
 • Sedinta din data de 31.05.2018 la ora 9:00

  Complet: C9
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 15.06.2018, când, în conformitate cu dispoziţiile art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.05.2018.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.05.2018
 • Sedinta din data de 19.04.2018 la ora 9:00

  Complet: C9
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 31.05.2018 pentru a se depune în formă scrisă obiectivele la raportul de expertiză contabilă în vederea aprecierii concludentei şi pertinentei acestora.

  Incheiere de sedinta din 19.04.2018
 • Sedinta din data de 22.02.2018 la ora 9:00

  Complet: C9
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 19.04.2018 pentru a se emite adrese in vederea depunerii relatiilor solicitate.

  Incheiere de sedinta din 22.02.2018
 • Sedinta din data de 14.12.2017 la ora 9:00

  Complet: C9
 • Încheiere

  Respinge ca neîntemeiată cererea având ca obiect suspendare a executării silite efectuată de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti ,,Prisecariu şi Ciobanu”, cu sediul în Oneşti, str. Republicii nr. 22, apartament 22, judeţul Bacău, în dosarul de executare 1580/2016 formulată de contestatorii Avîrvarei Rodica şi Avîrvarei Constantin în contradictoriu cu intimata Secapital S.a.R.L. Conform art. 719 alin.(6) Cod procedură civilă numai cu drept de apel cu privire la soluţia asupra cererii de suspendare executare, în termen de 5 zile de la comunicare. Conform art. 471 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă cererea de apel se depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.12.2017. Termen fond : 22.02.2018.

  Incheiere de sedinta din 14.12.2017
 • Sedinta din data de 05.10.2017 la ora 9:00

  Complet: C9
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 14.12.2017 pentru ataşarea dosarului de executare.

  Incheiere de sedinta din 05.10.2017
 • Sedinta din data de 29.06.2017 la ora 9:00

  Complet: C9
 • 411 NCPC/242 CPC

  În temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, suspendă judecata contestaţiei la executare formulate de contestatorii Avîrvarei Rodica şi Avîrvarei Constantin în contradictoriu cu intimata Secapital SaRL, prin Kruk România SRL, pentru lipsa părţilor. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.06.2017.

  Incheiere suspendare din 29.06.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD