Dosar 1533/3/2016 din 30.12.2016

infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1533/3/2016
Data dosar:
30.12.2016
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia I penală
Obiect:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 19.10.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 C4 A
 • Admis apel

  Dec.pen.nr.1395/A/19.10.2017 - În baza art.421 pct.2 lit.a Cpp admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti ?i inculpa?ii Pahoni Dan, Anghelu?ă Corina Antoaneta ?i Dumitroiu Cristian împotriva sentinţei penale nr.2590/10.11.2016 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr. 1533/3/2016. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată ?i în fond, rejudecând: Repune pedepsele aplicate inculpatului Pahoni Dan ?i inculpatei Anghelu?ă Corina Antoaneta în individualitatea lor. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului Pahoni Dan pentru infrac?iunea prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.289 al.1 C.Pen. de la 4 ani la 3 ani închisoare ?i al pedepsei complementare de la 4 ani la 3 ani, aplicând ?i pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia de director de care s-a folosit pentru săvâr?irea infracţiunii, prev.art.66 al.1 lit. g C.Pen (fapta din data de 23.12.2014) Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului pentru infrac?iunea prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 al.1 C.Pen. cu aplic. art.35 C.Pen. de la 3 ani la 2 ani ?i 8 luni închisoare ?i al pedepsei complementare de la 4 ani la 2 ani aplicând ?i pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a şi b C.Pen. Majorează cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului pentru infrac?iunea prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 al.1 C.Pen. de la 2 ani la 2 ani ?i 8 luni închisoare ?i men?ine pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a şi b C.Pen. pe o perioadă de 2 ani, aplicând ?i pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a şi b C.Pen. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului pentru infrac?iunea prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.289 al.1 C.Pen. cu aplic. art.35 al.1 C.Pen de la 4 ani la 3 ani închisoare ?i al pedepsei complementare de la 4 ani la 3 ani, aplicând ?i pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia de director de care s-a folosit pentru săvâr?irea infracţiunii prev.art.66 al.1 lit.g C.Pen (actele materiale din datele de 16.12.2014 şi de 23.01.2015) Men?ine pedeapsa principală aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art.301 C.Pen. cu aplic. art.5 C.Pen. de 1 an închisoare ?i reduce cuantumul pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi b C.Pen. de la 4 ani la 2 ani aplicând ?i pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi b C.Pen. (fapta din data de 05.11.2013 - SC EUROPLAST SRL) Men?ine pedeapsa principală aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art.301 C.Pen. cu aplic. art.5 C.Pen. de 1 an închisoare ?i reduce cuantumul pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi b C.Pen. de la 4 ani la 2 ani, aplicând ?i pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi b C.Pen.( fapta din data de 05.11.2013 - SC HYPER MEDIA EVENTS SRL) În baza art.38 al.1 C.pen. contopeşte pedepsele principale de 3 ani, 2 ani ?i 8 luni, 2 ani ?i 8 luni, 3 ani, 1 an şi 1 an închisoare aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa principală cea mai grea de 3 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din suma celorlalte pedepse, adică 1/3 din 10 ani ?i 4 luni, respectiv 3 ani, 5 luni ?i 10 zile, în final inc. Pahoni Dan având de executat 6 ani, 5 luni ?i 10 zile de închisoare. În baza art.45 alin.2, 3 ?i alin. 5 C.Pen.. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia de director de care s-a folosit pentru săvâr?irea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi b C.Pen. pe o perioadă de 2 ani, alături de pedeapsa principală rezultantă, precum ?i pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b şi g C.Pen. pe durata executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 399 alin. 1 rap. la art. 241 alin. 1 lit. c C.p.p., constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpat. În baza art.424 alin. 3 C.p.p. rap. la 72 C.Pen. deduce din durata pedepsei închisorii perioada reţinerii şi arestului la domiciliu din perioada 24.03.2015 la data de 15.04.2015 inclusiv. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatei Anghelu?ă Corina Antoaneta pentru infrac?iunea prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.289 al.1 C.Pen. de la 4 ani la 3 ani închisoare ?i al pedepsei complementare de la 4 ani la 3 ani aplicând ?i pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia de director de care s-a folosit pentru săvâr?irea infracţiunii, prev.art.66 al.1 lit. g C.Pen (fapta din data de 14.01.2015). Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatei pentru infrac?iunea prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 al.1 C.Pen. de la 3 ani la 2 ani ?i 8 luni de închisoare ?i al pedepsei complementare de la 4 ani la 2 ani aplicând ?i pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi b C.Pen. În baza art.38 al.1 C.Pen. contopeşte pedepsele principale de 3 ani şi 2 ani ?i 8 luni închisoare aplicate, stabilind pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită cu 1/3 din pedeapsa închisorii de 2 ani ?i 8 luni, respectiv 10 luni ?i 20 de zile, în final inc. Anghelu?ă Corina Antoaneta având de executat 3 ani, 10 luni ?i 20 de zile închisoare. În baza art.45 alin.2, 3 ?i alin. 5 C.Pen.. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia de director de care s-a folosit pentru săvâr?irea infracţiunii, pe o perioadă de 3 ani ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a şi b C.Pen. pe o perioadă de 2 ani, alături de pedeapsa principală rezultantă, precum ?i pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a, b şi g C.Pen. pe durata executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 399 alin. 1 rap. la art. 241 alin. 1 lit. c C.p.p., constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpată. În baza art.424 alin. 3 C.p.p. rap. la 72 C.Pen. deduce din durata pedepsei închisorii perioada reţinerii şi arestului la domiciliu din data de 24.03.2015 la data de 15.04.2015 inclusiv. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatului Dumitroiu Cristian pentru infrac?iunea prev. de art. 290 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. de la 3 ani la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată.(actele matreiale din datele de 16.12.2014 şi 23.01.2015) Reduce termenul de supraveghere stabilit de la 4 ani la 3 ani ?i men?ine pe durata acestuia toate obliga?iile ?i măsurile impuse de instan?a de fond. În baza art. 399 alin. 1 rap. la art. 241 alin. 1 lit. c C.p.p., constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpat. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei apelate. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din apeluri rămân în sarcina statului. Onorariile par?iale ale apărătorilor din oficiu pentru inculpa?ii Anghelu?ă Corina Antoaneta ?i Dumitroiu Cristian, în cuantum de câte 100 de lei pentru fiecare, se vor avansa din fondul Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.10.2017.

  Hotarare 1395/2017 din 19.10.2017
 • Sedinta din data de 05.10.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 C4 A
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la 19.10.2017

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.10.2017
 • Sedinta din data de 21.09.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 C4 A
 • Amână pronunţarea

  amana pronunţarea la 5.10.2017

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.09.2017
 • Sedinta din data de 07.09.2017 la ora 11:00

  Complet: S1 C4 A
 • Amână pronunţarea

  Stabileşte pronunţarea la 21.09.2017. În baza art. 362 şi art. 208 alin. 5 CPP menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii Pahoni Dan, Angheluţă Corina Antoaneta şi Dumitroiu Cristian. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.06.2017

  Incheiere de sedinta din 07.09.2017
 • Sedinta din data de 20.07.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 complet de vacanţă Apel
 • Încheiere

  În temeiul art.362 alin.1 şi 2 din Codul de procedură penală rap. la art.208 alin.5 Cod de procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii PAHONI DAN, ANGHELUŢĂ CORINA ANTOANETA şi DUMITROIU CRISTIAN şi menţine această măsură. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 iulie 2017.

  Incheiere de sedinta din 20.07.2017
 • Sedinta din data de 15.06.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 C4 A
 • Amână cauza

  ÎNCHEIERE - Imposibilitate prezentare apelant inculpat Pahoni Dan din motive medicale. În baza art. 362 şi art. 208 alin. 5 CPP menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii Pahoni Dan, Angheluţă Corina Antoaneta şi Dumitroiu Cristian. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.06.2017.

  Incheiere de sedinta din 15.06.2017
 • Sedinta din data de 18.05.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 C4 A
 • Amână cauza

  Termen acordat în vederea respectării principiului continuitaţii completului de judecată

  Incheiere de sedinta din 18.05.2017
 • Sedinta din data de 20.04.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 C4 A
 • Amână cauza

  ÎNCHEIERE - termen adcordat în vederea continuării cercetării judecătoreşti.Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de inculpata Angheluţă Corina Antoanela, ca inadmisibilă. Definitivă. Respinge cererea privind sesizarea privind sesizarea Curţii Constituţionale formulată de aceeaşi inculpată, ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.04.2017. Soluţia cu privire la măsurile preventive se regăseşte în dosarul nr. 1533/3/2016/a10.

  Incheiere de sedinta din 20.04.2017
 • Sedinta din data de 23.03.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 C4 A
 • Amână cauza

  Termen acordat in vederea audierii apelanţilor inculpaţi

  Incheiere de sedinta din 23.03.2017
 • Sedinta din data de 02.03.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 C4 A
 • Încheiere

  INCHEIERE - În temeiul art.420 alin.5 Cod de procedură penală cu referire la art.100 alin.2 şi 3 Cod de procedură penală, încuviinţează cererile formulate de apelantul inculpat PAHONI DAN cu privire la audierea martorei NICOLAE LUMINIŢA şi la administrarea probei cu înscrisuri. În temeiul art.420 alin.5 Cod de procedură penală cu referire la art.100 alin.4 Cod de procedură penală respinge cererea formulată de acelaşi inculpat cu privire la audierea martorilor MIHAI EUGENIA, MAGDALENA DINU, SANDU ION, VASILESCU ADRIAN, CONSTANŢA MIHAELA CĂLIN, RALUCA ANDREEA GAVRILĂ, NEAGU LUCICA, NIŢĂ MARIO, BUCUR ALEXANDRU şi STANIŞTEANU FLORICA. În temeiul art.420 alin.5 Cod de procedură penală cu referire la art.100 alin.2 şi 3 Cod de procedură penală, încuviinţează cererile apelantei inculpate ANGHELUŢĂ CORINA de administrare a probei cu înscrisuri şi de audiere a martorei NICOLAE LUMINIŢA. În temeiul art.420 alin.5 Cod de procedură penală cu referire la art.100 alin.4 Cod de procedură penală respinge cererile formulate de aceeaşi inculpată cu privire la efectuarea unei adrese către UMF Carol Davila, la reaudierea martorilor CĂPĂŢÂNĂ MIRCEA, PIŢIGOI GABRIEL şi PETRESCU SILVIU, la audierea martorilor BUŞE EUGENIA, TĂLPEANU MARIN, IVĂNUŞ DIANA, VALENTIN NASTASESU, EUGENIA MIHAI, BOBOESCU LENUŢA, VINTILESCU VIORICA, ADRIAN BARBILIAN, IANEL SINESCU, ELENA DRĂGĂNESCU, LAURENŢIU MORUSCIAG, DOINA ANA PLEŞCA şi VALERIU ATANASIU şi la vizionarea înregistrărilor video din data de 14.01.2015. În temeiul art.420 alin.5 Cod de procedură penală cu referire la art.100 alin.4 Cod de procedură penală respinge cererile formulate de apelantul inculpat DUMITROIU CRISTIAN cu privire la audierea martorului BUCUR ALEXANDRU şi la vizionarea/ascultarea înregistrărilor audio/video efectuate în urma interceptării convorbirilor telefonice/ambientale ale inculpatului PAHONI DAN. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 02 martie 2017.

  Incheiere de sedinta din 02.03.2017
 • Sedinta din data de 23.02.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 C4 A
 • Amână cauza

  Acordă termen pe fondul cauzei la 23 martie 2017- Sala P.55. Stabileşte pronunţarea asupra probelor solicitate de către apelanţii inculpaţi la 2 martie 2017. Soluţia cu privire la masura preventiva se regaseste in doysarul nr. 1533/3/2016/a9.

  Incheiere de sedinta din 23.02.2017
 • Sedinta din data de 26.01.2017 la ora 09:00

  Complet: S1 C4 A
 • Amână cauza

  Apelanţii inculpaţi Angheluţă Corina Antoaneta şi Dumitroiu Cristian - termen pentru a-şi angaja apărători

  Incheiere de sedinta din 26.01.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD