Dosar 1948/59/2016 din 30.12.2016

litigiu privind achiziţiile publice


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1948/59/2016
Data dosar:
30.12.2016
Instanta:
Curtea de Apel Timișoara
Departament:
Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal
Obiect:
litigiu privind achiziţiile publice
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Recurs

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 25.01.2017 la ora 09:00

    Complet: RA2
  • Respinge cererea de recurs

    Respinge plângerea formulată de petenta U.A.T. JUDE?UL CARA?-SEVERIN, în contradictoriu cu intimata S.C. CAPITAL VISION S.R.L., împotriva Deciziei nr. 2194/C1/20438 din data de 14.12.2016, emisă de CONSILIUL NA?IONAL DE SOLU?IONARE A CONTESTA?IILOR. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 25.01.2017.

    Hotarare 308/2017 din 25.01.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD