Dosar 2098/279/2015/a2 din 19.12.2016

tutelă (înlocuire tutori)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2098/279/2015/a2
Data dosar:
19.12.2016
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
tutelă (înlocuire tutori)
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 18.01.2017 la ora 14:00

    Complet: C3 amânat
  • Admite cererea

    Dosar nr.2098/279/2015/a2 DISPUNE Admite cererea formulată de petenţii Astancăi Ramona şi Astancăi Nicolae în contradictoriu cu intimaţii Municipiul Piatra Neamţ, prin primar, Hurgheş Liliana şi Hurgheş Cristian Ovidiu, privind înlocuirea tutorilor pentru minorele Nenciu Sara Maria şi Nenciu Victoria - Andreea. Înlocuieşte petenţii Astancăi Ramona şi Astancăi Nicolae, desemnaţi prin încheierea nr.263/27.10.2016 în dosarul nr.2098/279/2015 ca şi tutori ai minorelor Nenciu Sara Maria, născută la data de 16.09.2011 în municipiul Piatra Neamţ şi Nenciu Victoria - Andreea, născută la data de 05.02.2008, în municipiul Piatra Neamţ. Numeşte tutori ai minorelor Nenciu Sara Maria, născută la data de 16.09.2011 în municipiul Piatra Neamţ şi Nenciu Victoria - Andreea, născută la data de 05.02.2008, în municipiul Piatra Neamţ pe Hurgheş Liliana, CNP şi Hurgheş Cristian Ovidiu, CNP domiciliaţi în municipiul Piatra Neamţ, str....Neamţ. Dispune ca tutela să se exercite numai în interesul minorelor atât în ceea ce priveşte persoana, cât şi bunurile acestora. Obligă tutorii Hurgheş Liliana şi Hurgheş Cristian Ovidiu să se îngrijească de minorele Nenciu Sara Maria şi Nenciu Victoria - Andreea, să asigure sănătatea şi dezvoltarea lor fizică şi mentală, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestora, potrivit cu aptitudinile lor. Stabileşte îndatorirea tutorilor să administreze cu bună-credinţă bunurile minorelor. Stabileşte domiciliul minorelor Nenciu Sara Maria şi Nenciu Victoria - Andreea la domiciliul tutorilor, respectiv municipiul Piatra Neamţ, str....jud.Neamţ. Obligă tutorii să prezinte anual instanţei de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-au îngrijit de minore. Drepturile şi îndatoririle tutorilor Astancăi Ramona şi Astancăi Nicolae încetează de la data comunicării prezentei încheieri. Drepturile şi îndatoririle tutorilor Hurgheş Liliana şi Hurgheş Cristian Ovidiu încep de la data comunicării prezentei încheieri. Stabileşte că, în baza art. 229 alin. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare, exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile minorului revin Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei Mun.Piatra Neamţ, judeţul Neamţ. Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.01.2017. PREŞEDINTE

    Incheiere finala dezinvestire 127/2017 din 18.01.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD