Dosar 2223/192/2016 din 28.06.2016

delapidarea (art.295 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2223/192/2016
Data dosar:
28.06.2016
Instanta:
Judecătoria Bolintin Vale
Departament:
Judecatoria Bolintin Vale - cauze generale
Obiect:
delapidarea (art.295 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 29.06.2018 la ora 09:00

  Complet: CJ1 cc
 • Condamnare

  In baza art.295 alin 1 cp cu aplic art 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpata IE la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.321 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpata IE la o pedeapsă de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.297 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpata IE la o pedeapsă de doi ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.38 al.1 şi art. 39 al.1 lit.b cod penal constată concursul de infrac?iuni ?i dispune ca inculpata să execute o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare compusă din pedeapsa ce mai grea (2 ani închisoare) la care se adaugă sporul de un an închisoare (o treime din celelalte pedepse). În baza art. 45 rap la art 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. art. 45 rap la 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public În baza art 91 şi 92 cp suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, calculat de la data rămânerii definitive a sentinţei. În baza art 93 cp, dispune ca inculpata să respecte pe această durată următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art 93 alin 2 cp impune condamnatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probatiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art 93 alin 3 cp obligă inculpata să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunită?ii în cadrul Primăriei Ogrezeni, pe o perioadă de 90 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. Un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În baza art. 404 alin. 2 C.p.p., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 din C. pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. In baza art.295 alin 1 cp cu aplic art 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul LG la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.321 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul LG la o pedeapsă de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.297 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul LG la o pedeapsă de doi ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.38 al.1 şi art. 39 al.1 lit.b cod penal constată concursul de infrac?iuni ?i dispune ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare compusă din pedeapsa ce mai grea (2 ani închisoare) la care se adaugă sporul de un an închisoare (o treime din celelalte pedepse). În baza art. 45 rap la art 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. art. 45 rap la 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public În baza art 91 şi 92 cp suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani ?i 6 luni, calculat de la data rămânerii definitive a sentin?ei. În baza art 93 cp, dispune ca inculpatul să respecte pe această durată următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art 93 alin 2 cp impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probatiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art 93 alin 3 cp obligă inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunită?ii în cadrul Primăriei Ogrezeni, pe o perioadă de 60 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. Un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În baza art. 404 alin. 2 C.p.p., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din C. pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. In baza art.295 alin 1 cp cu aplic art 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul JJ la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.321 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul JJ la o pedeapsă de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.297 alin 1 cod penal cu aplic.art. 35 alin 1 ?i 38 alin 1 cp condamnă pe inculpatul JJ la o pedeapsă de doi ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.38 al.1 şi art. 39 al.1 lit.b cod penal constată concursul de infrac?iuni ?i dispune ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare compusă din pedeapsa ce mai grea (2 ani închisoare) la care se adaugă sporul de un an închisoare (o treime din celelalte pedepse). În baza art. 45 rap la art 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C. pen. -dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 2 ani, care se execută conf art 68 alin 1 lit b cp În baza art. art. 45 rap la 65 alin. 1, 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k din C.pen.- dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea faptei; dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public În baza art 91 şi 92 cp suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, calculat de la data rămânerii definitive a sentin?ei. În baza art 93 cp, dispune ca inculpatul să respecte pe această durată următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art 93 alin 2 cp impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probatiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art 93 alin 3 cp obligă inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunită?ii în cadrul Primăriei Ogrezeni, pe o perioadă de 70 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. Un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În baza art. 404 alin. 2 C.p.p., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din C. pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Obligă inculpa?ii Ilie Elena, Lazăr Gheorghe să plătească păr?ii civile Primăria Ogrezeni următoarele sume: -12588 lei sumă încasată în anul 2013, dar neînregistrată în registrul de casă ?i nedepusă la Trezorerie; -34273,7 lei sumă eviden?iată în registrul de casă în anul 2013 ?i nedepusă la Trezorerie; -14532 lei sumă retrasă din Trezorerie ?i neeviden?iată în registrul de casă, reprezentând diferen?a dintre suma totală de 59022 sumă retrasă ?i neeviden?iată ?i 44490 lei sumă retrasă prin falsificarea CEC-urilor ?i neeviden?iată în registrul de casă Obligă inculpa?ii Ilie Elena, Lazăr Gheorghe, Jipa Jean să plătească păr?ii civile Primăria Ogrezeni următoarele sume: -44490 lei sumă retrasă din Trezorerie prin falsificarea filelor CEC ?i neeviden?iată în registrul de casă ; -43098 lei sumă plătită în lipsa documentelor justificative sau în baza unor documente justificative nelegal întocmite în perioada 01.01.2011-04.04.2014; -10312 lei reprezentând valoarea plă?ilor efectuate în baza unor documente justificative nelegal întocmite în perioada 01.01.2011-04.04.2014. În baza art.274 obligă fiecare inculpat la 2000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul avocat oficiu Neagu Rare? în sumă de 360 lei pentru inculpat Lazăr Gheorghe se suportă din fondul Ministerului de Justi?ie. Onorariul avocat oficiu Georgescu Vi?an Mariana în sumă de 100 lei pentru inculpata Ilie Elena la termenul din data de 19.03.2018 se suportă din fondul Ministerului de Justi?ie. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

  Hotarare 191/2018 din 29.06.2018
 • Sedinta din data de 18.06.2018 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la 29.06.2018.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.06.2018
 • Sedinta din data de 04.06.2018 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 04.06.2018
 • Sedinta din data de 07.05.2018 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Lipsa răspunsului la obiecţiuni.

  Incheiere de sedinta din 07.05.2018
 • Sedinta din data de 19.03.2018 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Se comunică către expert, obiecţiunile formulate de inculpata Ilie Elena la raportul de expertiză, în vederea lămurii aspectelor ridicate.

  Incheiere de sedinta din 19.03.2018
 • Sedinta din data de 26.02.2018 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Se revine cu adresă către expert pentru completarea raportului.

  Incheiere de sedinta din 26.02.2018
 • Sedinta din data de 29.01.2018 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză. Se emite adresă către expert pentru completarea raportului prin includerea opiniilor expertului parte.

  Incheiere de sedinta din 29.01.2018
 • Sedinta din data de 04.12.2017 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Lipsă raport expertiză.

  Incheiere de sedinta din 04.12.2017
 • Sedinta din data de 16.10.2017 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Lipsă raport expertiză.

  Incheiere de sedinta din 16.10.2017
 • Sedinta din data de 18.09.2017 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Admite parţial majorarea onorariului solicitat de expertul contabil. Stabileşte provizoriu onorariu şi expert, privind expertiza informatică, respectiv 1500 lei, expert Caramihai M.

  Incheiere de sedinta din 18.09.2017
 • Sedinta din data de 03.07.2017 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Admite cererea inculpatei I.E. de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate. în baza art.29 din Legea 47/1992 sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art.281 alin.4 lit.a C.p.p. prin rap.la art.281 alin.1 lit.f C.p.p. coroborate cu disp.art.344 alin.3 C.p.p. şi art.90 C.p.p.

  Incheiere de sedinta din 03.07.2017
 • Sedinta din data de 26.06.2017 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Se vor cita următorii 4 martori. Se va emite adresă către INEC şi IGPR. Dispune efectuarea expertizelor contabilă şi informatică.

  Incheiere de sedinta din 26.06.2017
 • Sedinta din data de 22.05.2017 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Pentru a se cita martorii.

  Incheiere de sedinta din 22.05.2017
 • Sedinta din data de 24.04.2017 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  În vederea administrării probelor.

  Incheiere de sedinta din 24.04.2017
 • Sedinta din data de 10.04.2017 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Lipsă apărare.

  Incheiere de sedinta din 10.04.2017
 • Sedinta din data de 27.02.2017 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Lipsă apărare.

  Incheiere de sedinta din 27.02.2017
 • Sedinta din data de 09.01.2017 la ora 09:00

  Complet: CJ1
 • Amână cauza

  Introducerea în cauză a Primăriei comunei Ogrezeni.

  Incheiere de sedinta din 09.01.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD