Dosar 23918/211/2016/a1 din 30.12.2016

reexaminare taxe de timbru


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 23918/211/2016/a1
Data dosar:
30.12.2016
Instanta:
Judecătoria Cluj-Napoca
Departament:
Civil
Obiect:
reexaminare taxe de timbru
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 05.01.2017 la ora 10:00

    Complet: Complet C32 Camera Consiliu
  • Respinge cererea

    Respinge, ca fiind neîntemeiată cererea de reexaminare împotriva modalităţii de stabilire a taxei judiciare, astfel cum a fost formulată de reclamanta REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT-SUCURSALA DE REPREZENTARE ŞI PROTOCOL “VICTORIA” CLUJ-NAPOCA. În consecinţă: Stabileşte că reclamanta datorează suma de 758,72 lei pentru legala învestire a Judecătoriei Cluj-Napoca cu soluţionarea cererii de chemare în judecată înregistrată în dosarul civil nr. 23918/211/2016. Pune în vedere reclamantei să îndeplinească obligaţia indicată prin Rezoluţia de Verificare a Cererii de Chemare în Judecată emisă la data de 19.12.2016: de a face dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 375 lei, pentru petitul 1 (reziliere contract) - conform art. 3 alin. 2 lit. a din OUG nr. 80/2013; taxa judiciară de timbru în cuantum de 242,10 lei, pentru petitul 2 (pretenţii) - conform art. 3 alin. 1 din OUG nr. 80/2013; taxa judiciară de timbru în cuantum de 38,64 lei, pentru petitul 3 (pretenţii) - conform art. 3 alin. 1 din OUG nr. 80/2013; taxa judiciară de timbru în cuantum de 82,98 lei, pentru petitul 4 (majorări de întârziere) - conform art. 3 alin. 1 din OUG nr. 80/2013 şi taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, pentru petitul 5 (evacuare) - conform art. 27 din OUG nr. 80/2013, sub sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată în condiţiile art. 200 din Codul de Procedură Civilă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.01.2017.

    Incheierefinalacameraconsiliu175/2017 din 05.01.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD