Dosar 3730/121/2016 din 05.10.2016

infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) art.48 al.1 CP rap la art. 181 al. 1 Lg.78/2000 cu apl. art. 5 al.1 CP, cu apl. art. 38 al. 1CP


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3730/121/2016
Data dosar:
05.10.2016
Instanta:
Tribunalul Galați
Departament:
Sectie Penala
Obiect:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) art.48 al.1 CP rap la art. 181 al. 1 Lg.78/2000 cu apl. art. 5 al.1 CP, cu apl. art. 38 al. 1CP
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 05.12.2019 la ora 08:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza
 • Sedinta din data de 26.11.2019 la ora 11:00

  Complet: Cp6S
 • Amână pronunţarea

  amână pronun?area la data de 05.12.2019

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.11.2019
 • Sedinta din data de 14.11.2019 la ora 08:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de procuror. Din oficiu, în baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii Scutaru Viorel, Oglan Elena, Iacob Ştefana, Anghel Ancuţa Cornelia, Berghia Paul, Vârlan Tudor, Sandu fostă Chiper Lucica, Marta Nicolae Alexandru, Enache Adrian, Decher Petru, Vovec Daniela, din infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de neglijenţă în serviciu prev. de art. 298 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice data faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii Bostan Mihai şi Pascu Cătălin – Mihai, din infrac?iunile de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i a art. 5 alin. 1 Cod penal, în infracţiunile de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. Respinge cererea formulată de avocat Fusea privind îndreptarea erorilor strecurate în declaraţiile martorilor audiaţi la termenul de judecată din 07.11.2017. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.11.2019

  Incheiere de sedinta din 14.11.2019
 • Sedinta din data de 13.11.2019 la ora 08:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  Amână pronun?area asupra cererilor de schimbare a încadrărilor juridice la data de 14.11.2019

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.11.2019
 • Sedinta din data de 11.11.2019 la ora 08:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  Amână pronun?area la data de 13.11.2019

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.11.2019
 • Sedinta din data de 30.10.2019 la ora 08:30

  Complet: Cp6S
 • Amână pronunţarea

  Amână pronun?area asupra cererilor de schimbare a încadrărilor juridice la data de 11.11.2019

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.10.2019
 • Sedinta din data de 23.10.2019 la ora 08:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  Faţă de lipsa rela?iilor solicitate de la primăria comunei Andreiaşu de Jos, Amână cauza la data de 26.11.2019, ora 11:00. Amână pronun?area asupra cererilor de schimbare a încadrărilor juridice dată faptelor la data de 30.10.2019.

  Incheiere de sedinta din 23.10.2019
 • Sedinta din data de 12.09.2019 la ora 12:00

  Complet: Cp6
 • Amână cauza

  pentru obţinere relaţii şi punerea în discuţie a schimbării încadrării juridice amână judecarea cauzei la data de 23.10.2019, ora 13.30, sala 2

  Incheiere de sedinta din 12.09.2019
 • Sedinta din data de 09.07.2019 la ora 8:30

  Complet: Cp6
 • Amână cauza

  Pentru lipsa de apărare a inculpaţilor, amână judecarea cauzei la data de 12.09.2019 S.2

  Incheiere de sedinta din 09.07.2019
 • Sedinta din data de 05.06.2019 la ora 13:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  Pentru lipsa de apărare a incupaţilor, amână judecarea cauzei la data de 09.07.2019 S.2.

  Incheiere de sedinta din 05.06.2019
 • Sedinta din data de 16.05.2019 la ora 13:00

  Complet: Cp6
 • Amână cauza

  Pentru lipsa de aparare a inculpatilor Huma Mihai, Mantu Spiru si SC Arcada Company SA, acorda termen la 05.06.2019 incepand cu ora 13.30, Sala 2

  Incheiere de sedinta din 16.05.2019
 • Sedinta din data de 12.04.2019 la ora 12:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  în vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 16.05.2019 incepand cu ora 13.00.

  Incheiere de sedinta din 12.04.2019
 • Sedinta din data de 11.03.2019 la ora 11:00

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  faţă de lipsa martorilor

  Incheiere de sedinta din 11.03.2019
 • Sedinta din data de 18.02.2019 la ora 12:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  În vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 11.03.2019 .

  Incheiere de sedinta din 18.02.2019
 • Sedinta din data de 18.01.2019 la ora 10:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  Pentru continuarea cercetării judecătore?ti, Termen la data de 18.02.2019, ora 12:30

  Incheiere de sedinta din 18.01.2019
 • Sedinta din data de 20.12.2018 la ora 08:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  Admite în parte cererea formulată de inculpaţii Decher Petru şi Enache Adrian, prin apărătorul ales, privind administrarea probei cu înscrisuri. Emite adresă către SDN Focşani să înainteze copii de pe actele care se află la cartea tehnică a construcţiei pentru lucrarea executată pe DN2M la km 38+700, de asocierea S.C. ARCADA COMPANY S.A. şi S.C. VEGA 93 S.R.L. Emite adresă către Primăria com. Andreiaşu de Jos, jud. Vrancea, să înainteze la dosar planul de urbanism din anul 2010 al com. Andreiaşu de Jos. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.12.2018.

  Incheiere de sedinta din 20.12.2018
 • Sedinta din data de 18.12.2018 la ora 08:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  Amână pronun?area asupra probelor solicitate la data de 20.12.2018.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.12.2018
 • Sedinta din data de 11.12.2018 la ora 12:30

  Complet: Cp6
 • Amână cauza

  Amână cauza la 18.01.2019 ORA 10,30, pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Amână pronun?area asupra probelor solicitate de inculpaţii Enache Adrian şi Decher Petru, prin apărători la data de 18.12.2018.

  Incheiere de sedinta din 11.12.2018
 • Sedinta din data de 14.11.2018 la ora 8:30

  Complet: Cp6
 • Amână cauza

  admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei Oglan Elena şi acordă termen la data de 11.12.2018, începând cu ora 12:30

  Incheiere de sedinta din 14.11.2018
 • Sedinta din data de 10.10.2018 la ora 8:30

  Complet: Camera Consiliu Penal
 • Amână cauza

  Respinge cererea de ab?inere formulată de dna. judecător Hurjui Oana Cristina. Fără cale de atac. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi 10.10.2018.

  Incheiere abtinere din 10.10.2018
 • Sedinta din data de 26.09.2018 la ora 08:30

  Complet: Cp6S
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 14.11.2018 ora 11, sala 2, pentru lipsă de apărare.

  Incheiere de sedinta din 26.09.2018
 • Sedinta din data de 10.07.2018 la ora 10:00

  Complet: Cp5
 • Amână cauza

  pentru ca părtile să studieze traducerea contractului, amana cauza la data de 26.09.2018, CP6

  Incheiere de sedinta din 10.07.2018
 • Sedinta din data de 15.05.2018 la ora 10:00

  Complet: Cp5
 • Amână cauza

  pentru depunerea de către partea civilă a înscrisurilor solicitate în limba română

  Incheiere de sedinta din 15.05.2018
 • Sedinta din data de 27.03.2018 la ora 08:30

  Complet: Cp5S
 • Amână cauza

  lipsa martorului Babiuc, pentru a se exprima un punct de vedere referitor la expertiza grafoscopică şi citarea martorei Manea Sanda

  Incheiere de sedinta din 27.03.2018
 • Sedinta din data de 13.02.2018 la ora 8:30

  Complet: Cp5
 • Amână cauza

  Amână cauza la data de 27.03.2018 în vederea audierii martorilor lipsă.

  Incheiere de sedinta din 13.02.2018
 • Sedinta din data de 18.12.2017 la ora 08:30

  Complet: Cp5S
 • Amână cauza

  pentru administrarea probei testimoniale

  Incheiere de sedinta din 18.12.2017
 • Sedinta din data de 07.11.2017 la ora 11:00

  Complet: Cp5
 • Amână cauza

  amână cauza la data de 18.12.2017 pentru audierea martorilor din lucrări

  Incheiere de sedinta din 07.11.2017
 • Sedinta din data de 26.09.2017 la ora 08:30

  Complet: Cp5S
 • Amână cauza

  pentru audierea martorilor

  Incheiere de sedinta din 26.09.2017
 • Sedinta din data de 28.06.2017 la ora 08:30

  Complet: Cp5S
 • Amână cauza

  pentru audierea inculpatului Bostan şi a primilor opt martori din lucrări, amână judecarea cauzei la data de 26.09.2017 sala 2

  Incheiere de sedinta din 28.06.2017
 • Sedinta din data de 09.05.2017 la ora 10:00

  Complet: Cp5
 • Amână cauza

  pentru continuarea cercetării judecatoresti acorda teremen de judecată la data de 28.06.2017

  Incheiere de sedinta din 09.05.2017
 • Sedinta din data de 28.03.2017 la ora 08:30

  Complet: Cp5S
 • Amână cauza

  pentru începerea cercetării judecătoreşti, termen 09.05.2017, Sala 2.

  Incheiere de sedinta din 28.03.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD