Dosar 4814/86/2015* din 30.12.2016

iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 4814/86/2015*
Data dosar:
30.12.2016
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia penală
Obiect:
iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 22.06.2017 la ora 9:00

  Complet: C7F
 • Încheiere

  Admite cererea formulată de domnul avocat Crîşmaru Mihai şi, în consecinţă: Înlătură omisiunea vădită din minuta sentinţei penale nr. 178 din data de 31.05.2017 pronunţată de instanţa din cadrul Tribunalului Suceava în dosarul nr. 4814/86/2015*, în sensul că: - în locul sintagmei: „În temeiul art. 275 al.6 Cod de procedură penală onorariile apărătorilor din oficiu în suma de câte 520 lei după cum urmează: avocat Coroliuc Venera conform delegaţiei 223/20.01.2016, avocat Burciu Oana conform delegaţiei 220 din 20.01.2017, avocat Ciubotariu Vasile conform delegaţiei 221/20.01.2017, avocat Cojocaru Alexandru conform delegaţieie 222/20.01.2017 şi avocat Crăciunescu George conform delegaţiei 560 din 22.02.2017 vor fi virate din fondurile Ministerului Justiţiei şi vor rămâne în sarcina statului.” - se va menţiona: „În temeiul art. 275 al.6 Cod de procedură penală onorariile apărătorilor din oficiu în suma de câte 520 lei după cum urmează: avocat Coroliuc Venera conform delegaţiei 223/20.01.2016, avocat Burciu Oana conform delegaţiei 220 din 20.01.2017, avocat Ciubotariu Vasile conform delegaţiei 221/20.01.2017, avocat Cojocaru Alexandru conform delegaţie 222/20.01.2017, avocat Crăciunescu George conform delegaţiei 560 din 22.02.2017 şi onorariul în sumă de 360 lei, conform delegaţiei nr.559/22.02.2017 pentru avocat Crîşmaru Mihai, vor fi virate din fondurile Ministerului Justiţiei şi vor rămâne în sarcina statului.” Îndreptarea se face în toate exemplarele minutei şi sentinţei penale sus-menţionate, cu care prezenta face corp comun. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.06.2017.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 22.06.2017
 • Sedinta din data de 31.05.2017 la ora 9:00

  Complet: C7F
 • Condamnare fără acord de recunoaştere

  I. Condamnă inculpatul Bilibou Constantin, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.74 lit. a rap. la art.76 lit. b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal. În temeiul art.65 alin.2 Cod penal 1969 raportat la art.53 alin.1 pct.2 lit. a Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,), cu titlu de pedeapsă complementară, pentru o perioadă de 2 ani. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. Condamnă inculpatul Bilibou Constantin, cu datele de stare civilă de mai sus, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de art.270 alin. 3 rap. la art.274 din Legea nr. 86/2006 modif. prin O.U.G. nr.33/2009 şi O.U.G. nr. 54/2010 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.74 lit.a rap. la art.76 lit. b Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 65 alin.2 Cod penal 1969 raportat la art.53 alin.1 pct.2 lit. a Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,), cu titlu de pedeapsă complementară, pentru o perioadă de 2 ani. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art.33 lit. a rap. la art.34 lit. b Cod penal 1969 şi a art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art.64 lit. a şi b teza a II-a Cod penal 1969, pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 88 Cod penal 1969 rap. la art. 404 alin. 4 lit. b Cod procedură penală, deduce din pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată inculpatului, perioada reţinerii de 24 de ore de la 28 noiembrie 2011 până la 29 noiembrie 2011. În temeiul art. 81 alin. 1 Cod penal din 1969, suspendă condiţionat aplicarea pedepsei pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, calculat potrivit art. 82 alin.1 Cod penal din 1969. În baza art. 71 al. 1 şi 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării executării pedepsei rezultante, suspendă şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c Cod penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului Bilibou Constantin asupra dispoziţiilor art. 83 din Cod penal din 1969 (în caz de săvârşire a unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, suspendarea condiţionată a executării pedepsei se revocă). II. Condamnă inculpatul Fieraru Constantin Daniel la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă , prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 modif. prin O.U.G. nr.33/2009 şi O.U.G. nr. 54/2010, cu aplic. art.74 lit.a rap. la art.76 lit. b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal nou,. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 81 alin.1 Cod penal din 1969, suspendă condiţionat aplicarea pedepsei pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de încercare, calculat potrivit art. 82 alin.1 Cod penal din 1969. În baza art. 71 al. 1 şi 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării executării pedepsei, suspendă şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c Cod penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului Fieraru Constantin Daniel asupra dispoziţiilor art. 83 din Cod penal din 1969 (în caz de săvârşire a unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, suspendarea condiţionată a executării pedepsei se revocă). III. Condamnă inculpatul Hîj Mihael Constantin la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă , prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 modif. prin O.U.G. nr.33/2009 şi O.U.G. nr. 54/2010, cu aplic. art.74 lit. a rap. la art.76 lit. b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal nou,. În baza art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 81 alin.1 Cod penal din 1969, suspendă condiţionat aplicarea pedepsei pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de încercare, calculat potrivit art. 82 alin.1 Cod penal din 1969. În baza art. 71 al. 1 şi 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării executării pedepsei, suspendă şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c Cod penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului Hîj Mihael Constantin asupra dispoziţiilor art. 83 din Cod penal din 1969 (în caz de săvârşire a unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, suspendarea condiţionată a executării pedepsei se revocă). IV. În temeiul art. 396 al.5 Cod de procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. c Cod de procedură penală dispune achitarea inculpatului Alexander Iosif, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi, prev de art. 71 alin. 1 din OUG nr.105/2001 aprobată prin Legea nr.243/2002 şi modificată prin Legea nr.39/2003. Condamnă inculpatul Iosif Alexander la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.74 lit. a rap. la art.76 lit. b Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal precum şi art. 396 al.10 Cod de procedură penală. În temeiul art.65 alin.2 Cod penal 1969 raportat la art.53 alin.1 pct.2 lit. a Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,), cu titlu de pedeapsă complementară, pentru o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 12 al. 1 din legea 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 lit. a, teza a doua, şi lit. b Cod penal 1969, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.71 Cod penal 1969. Condamnă inculpatul Iosif Alexander, cu datele de stare civilă de mai sus, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 modif. prin O.U.G. nr.33/2009 şi O.U.G. nr. 54/2010 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.74 lit. a rap. la art.76 lit. b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal precum şi art. 396 al.10 Cod de procedură penală. În temeiul art.65 alin.2 Cod penal 1969 raportat la art.53 alin.1 pct.2 lit. a Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,), cu titlu de pedeapsă complementară, pentru o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 12 al. 1 din legea 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 lit. a, teza a doua, şi lit. b Cod penal 1969, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.71 Cod penal 1969. Constată că infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul Iosif Alexander prin prezenta sentinţă sunt concurente cu infracţiunile pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr.528 din 17.09.2012 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosar nr.3228/285/2012, modificată şi rămasă definitivă prin decizia Curţii de Apel Suceava nr. 1228 din 13.12.2012. În temeiul art.85 alin. 1 Cod Penal din 1969, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată, prin sentinţa penală nr.528 din 17.09.2012 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosar nr.3228/285/2012, modificată şi rămasă definitivă prin decizia Curţii de Apel Suceava nr. 1228 din 13.12.2012 pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 al.3 raportat la art. 274 din Legea 86/2006 modificată prin OUG 54/2010 cu aplicarea art. 320 indice 1 Cod procedură penală 1968 şi a art. 74 lit. a Cod penal 1969 raportat la art. 76 lit. c Cod penal 1969. În baza art. 34 lit. b Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 Cod Penal, contopeşte pedeapsa dispusă prin sentinţa penală nr. 528 din 17.09.2012 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosar nr.3228/285/2012, modificată şi rămasă definitivă prin decizia Curţii de Apel Suceava nr. 1228 din 13.12.2012 cu pedepsele la care a fost condamnat prin prezenta, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor civile prev. de art.64 lit. a şi b teza a II-a Cod penal 1969, pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 12 al. 1 din legea 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 lit. a, teza a doua, şi lit. b Cod penal 1969, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.71 Cod penal 1969. Deduce din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive din 01.05.2012-01.06.2012 conform sentinţei penale nr. 528 din 17.09.2012 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosar nr.3228/285/2012, modificată şi rămasă definitivă prin decizia Curţii de Apel Suceava nr. 1228 din 13.12.2012. În baza art. 861 C.pen. 1969 dispune suspendarea condiţionată sub supraveghere a executării pedepsei. În temeiul art.862 C.pen. 1969 stabileşte un termen de încercare de 5 ani şi 6 luni termen compus din durata pedepsei rezultante aplicate la care se adaugă un interval de timp de 3(trei) ani, termen ce se calculează, conform dispoziţiilor art. 865 al.2 Cod penal, de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr.528 din 17.09.2012 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosar nr.3228/285/2012, respectiv de la data de 13.12.2012. În baza art. 863 alin. 1 C.pen 1969 obligă inculpatul Iosif Alexander la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava, - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea, - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii. În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 83 C.pen. 1969 şi art. 864 alin.2 C.pen. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Confiscă de la inculpatul Bilibou Constantin telefonul mobil marca Samsung, în care se află cartela SIM Orange, şi este introdus într-un plic sigilat cu sigiliul MI nr.38433, ce a fost ridicat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare din 28.11.2011. În temeiul art.118 lit. b Cod penal 1969 confiscă de la inculpatul Alexander Iosif cele 3 telefoane mobile în care se află introduse cartele SIM Orange, care au fost ridicate de la acesta cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la data de 28.11.2011. În temeiul art.118 lit. b Cod penal 1969, confiscă de la inculpatul Alexander Iosif autoturismul marca VW Golf 5, cu număr de înmatriculare SV -79-CRY, care se află în prezent la dispoziţia acestuia, conform ordonanţei nr.164/D/P/2010 din 20.02.2012. Dispune restituirea către proprietarul Sfichi Adrian Gabriel a autoturismului marca Mercedes Benz, de culoare gri, cu număr de înmatriculare BT-04-VRN, nr. de identificare WDB12603612005974, pe care este aplicat sigiliul MAI nr.25925 şi care este indisponibilizat în curtea Poliţiei mun. Rădăuţi în baza procesului verbal din 30.08.2010. Menţine măsura sechestrului asigurator asupra apartamentul în suprafaţă de 47,93 mp, situat în mun. Rădăuţi, str. Gen. Iacob Zadik, nr.20, ap.8, jud. Suceava, cu o valoare de impozitare de 95.971,2 lei, aparţinând Caleniuc (fostă Tcaciuc) Narcisa Maria măsură dispusă prin ordonanţa nr. 164/D/P/2010 din 7.05.2012. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa DIICOT nr.164/D/P/2010 din 07.05.2012 pusă în aplicare prin p/v din 14.05.2012 pentru o casă de locuit în suprafaţă de 198 mp (parter +mansardă) şi anexe gospodăreşti, având o valoare impozabilă de 102.000 lei, situată în comuna Udeşti, jud. Suceava aparţinând numitei Rusan Elena. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr.164/D/P/2010 din 7 mai 2012 a DIICOT – ST Suceava şi care a fost pusă în aplicare prin p/v din 14 mai 2012, asupra următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului Ursachi Ovidiu Gheorghe, până la achitarea integrală a prejudiciului respectiv o casă de locuit în suprafaţă de 282 mp şi anexe gospodăreşti în suprafaţă de 12 mp, situată în oraş Vicovu de Sus, jud. Suceava, având o valoare de impozitare de 242.919 lei; 0,31 ha teren din care 0,05 ha curţi, clădiri şi 0,26 ha teren arabil, situate în com. Vicovu de Jos, jud. Suceava. În baza art. 19 şi art. 397 alin. 1 C. proc. penală, art. 998 Cod civil 1864 şi art. 1003 Cod civil 1864 admite acţiunea civilă şi în consecinţă obligă inculpaţii la plata către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Direcţia Regional Vamală Iaşi la plata următoarelor sume reprezentând contravaloarea taxelor vamale, fiscale şi accesoriile aferente acestora precum şi la plata accesoriilor fiscale aferente calculate de la data faptei delictuale şi până la achitarea lor efectivă după cum urmează: 1. pe inculpatul Irimescu Mihai-Ştefan la suma totală de 138580 lei (aferentă actelor materiale din 27.09.2011, 12.08.2011, 09.06.2011, 03.06.2011, 23.05.2011, 19.05.2011, 05.05.2011); 2. inculpata Mihai Nelica la suma totală 4003 lei (aferentă actelor materiale din 17.05.2011 şi 05.05.2011); 3. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan şi Mihai Nelica la suma totală de 121149 (aferentă actelor materiale din 01.08.2011, 30.07.2011, 27.07.2011, 19.05.2011, 18.05.2011, 16.05.2011); 4. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan şi Ivanciuc Cătălin la suma totală de 15236 lei (aferentă actelor materiale din 01.06.2011 şi 27.05.2011); 5. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan şi Irimescu Anişoara la suma totală de 18839 lei (aferentă actelor materiale din 30.08.2011, 31.07.2011, 21.05.2011); 6. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan şi Bilibou Constantin la plata sumei de 60239 lei (aferentă actelor materiale din 26.08.2011, 21.08.2011, 23.08.2011); 7. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Ursachi Ovidiu Gheorghe, Procopciuc Daniel Emanuel şi Irimescu Anişoara la plata sumei de 115469 lei (aferentă actelor materiale din 11.08.2011, 13.08.2011, 19.09.2011) 8. în solidar pe inculpaţii Colibaba Nicolae-Ovidiu şi Irimescu Mihai-Ştefan la suma de 5018 lei (aferentă actelor materiale din 15.08.2011 şi 13.08.2011); 9. în solidar inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Ursachi Ovidiu Gheorghe şi Procopciuc Daniel Emanuel la plata sumei de 70093 lei (aferentă actelor materiale din data de 23.08.2011 şi 01.09.2011); 10. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Colibaba Nicolae-Ovidiu şi Irimescu Anişoara la suma de 4.759,00 lei (act material din data de 19.05.2011); 11. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, şi inculpata Mihai Nelica la plata sumei de 5.234,00 lei (act material din data de 31.05.2011); 12. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Mihai Nelica, Fieraru Constantin Daniel şi Irimescu Anişoara la plata sumei de 8.003,00 lei (act material din data de 31.07.2011); 13. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Mihai Nelica, Irimescu Anişoara, Feraru Constantin Daniel şi Hîj Mihael la plata sumei de 11.565,00 lei (act material din data de 31.07.2011); 14. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Mihai Nelica, Feraru Constantin Daniel şi Hîj Mihael la plata sumei de 9.863,00 lei (act material din data de 01.08.2011); 15. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Ursachi Ovidiu Gheorghe, Procopciuc Daniel Emanuel, Tcaciuc Cezar Vasile şi Irimescu Anişoara la plata sumei de 5.020,00 lei (act material din data de 11.08.2011); 16. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Tcaciuc Cezar Vasile şi Tcaciuc Iunona-Emilia la plata sumei de 8.909,00 lei (act material din data de 17.08.2011); 17. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Irimescu Anişoara, Tcaciuc Cezar Vasile, Ivanciuc Cătălin, Bilibou Constantin, Tcaciuc Narcisa la plata sumei de 30.120,00 lei (act material din data de 25.08.2011); 18. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Iosif Alexander, Tcaciuc Cezar-Vasile, Tcaciuc Iunona-Emilia, Irimescu Anişoara şi Rusan Elena la plata sumei de 20.079,00 lei (act material din data de 31.08.2011); 19. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Irimescu Anişoara, Tcaciuc Narcisa-Maria şi Iosif Alexander la plata sumei de 66.777,00 lei (act material din data de 01.09.2011); obligaţie solidară cu cea dispusă dispusă faţă de inculpatul Ungureanu Petru-Cezar prin sentinţa penală 154/16.09.2015 a Tribunalului Suceava în dosar 1610/86/2015; 20. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Ursachi Ovidiu Gheorghe, Procopciuc Daniel Emanuel, Irimescu Anişoara, Tcaciuc Cezar-Vasile şi Tcaciuc Iunona-Emilia la plata sumei de 18.598,00 lei (act material din data de 19.09.2011); 21. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan şi Iosif Alexander la plata sumei de 61.407,00 lei (act material din data de 20.09.2011); 22. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan, Procopciuc Daniel Emanuel, Ursachi Ovidiu Gheorghe, Tcaciuc Cezar-Vasile, Tcaciuc Iunona-Emilia, Ivaniciuc Cătălin şi Rusan Elena la plata sumei de 20.410,00 lei (act material din data de 28.09.2011); 23. în solidar pe inculpaţii Tcaciuc Iunona-Emilia, Irimescu Mihai-Ştefan şi Irimescu Anişoara la plata sumei de 20.084,00 lei (act material din data de 26.09.2011); 24. în solidar pe inculpaţii Tcaciuc Iunona şi Tcaciuc Narcisa-Maria la plata sumei de 4.524,00 lei (act material din data de 17.10.2011); 25. în solidar pe inculpaţii Tcaciuc Narcisa-Maria, Irimescu Anişoara, Irimescu Mihai-Ştefan la plata sumei de 10.044,00 lei (act material din data de 06.09.2011); 26. în solidar pe inculpaţii Tcaciuc Narcisa-Maria şi Irimescu Anişoara la plata sumei de 703,00 lei (act material din data de 26.09.2011); 27. în solidar pe inculpaţii Bilibou Constantin şi Chideşa Valentin-Vasile la plata sumei de 66.255,00 lei (act material din data de 26.08.2011); În baza art. 19 şi art. 397 alin. 1 C. proc. penală, art. 1357 Cod civil şi art. 1370 Cod civil admite acţiunea civilă şi în consecinţă obligă inculpaţii la plata către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Direcţia Regional Vamală Iaşi la plata următoarelor sume reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale şi accesoriile aferente acestora precum la plata accesoriilor fiscale aferente calculate de la data faptei delictuale şi până la achitarea lor efectivă după cum urmează: 1. inculpatul Irimescu Mihai-Ştefan la plata sumei de 25732 lei (aferentă actelor materiale din data de 12.10.2011, 13.10.2011, 14.10.2011, 16.10.2011, 18.10.2011, 27.10.2011); 2. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan şi Irimescu Anişoara la plata sumei de 4774 lei (aferentă actelor materiale din data de 27.10.2011 şi 28.11.2011) 3. în solidar pe inculpaţii Irimescu Mihai-Ştefan şi Bilibou Constantin la plata sumei de 19.901,00 lei(act material din data de 24.10.2011); 4. inculpatul Procopciuc Daniel-Emanuel la plata sumei de 18.405,00 lei - (act material din data de 28.11.2011); 5. inculpatul Ursachi Ovidiu-Gheorghe la plata sumei de 144.601,00 lei (act material din data de 28.11.2011); 6. inculpata Rusan Elena la plata sumei de 19.836,00 lei - (act material din data de 28.11.2011); 7. inculpata Tcaciuc Iunona-Emilia la plata sumei de 4.524,00 lei - (act material din data de 17.10.2011); Constată că inculpatul Iosif Alexander a achitat din prejudiciul cauzat suma de 1500 lei conform chitanţei 92/25.05.2017. Atrage atenţia inculpatului Hîj Mihael Constantin, Fieraru Constantin Daniel, şi Bilibou Constantin asupra dispoziţiilor art. 84 din Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în caz de neexecutare a obligaţiilor civile. Atrage atenţia inculpatului Iosif Alexander asupra dispoziţiilor art. 864 alin.2 C.pen 1969 raportat la art. 84 din Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în caz de neexecutare a obligaţiilor civile. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe fiecare dintre inculpaţii: Mihai Nelica, Irimescu Mihail Ştefan, Irimescu Anişoara, Tcaciuc Cezar Vasile, Tcaciuc Iunona Emilia, Procopciuc Daniel Emanuel, Caleniuc (fostă Tcaciuc) Narcisa Maria, Ivaniciuc Cătălin, Rusan Elena, Colibaba Nicolae Ovidiu, Ursachi Ovidiu Gheorghe şi Ghideşa Valentin Vasile, să plătească statului suma de câte 200 lei reprezentând cheltuieli judiciare în ceea ce priveşte soluţionarea laturii civile. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul Bilibou Constantin să plătească statului suma de 4.500 de lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de câte 4.000 de lei reprezintă cheltuieli din cursul urmăririi penale. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul Iosif Alexander să plătească statului suma de 5.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de câte 4.500 de lei reprezintă cheltuieli din cursul urmăririi penale. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe fiecare dintre inculpaţii Hîj Mihael Constantin şi Fieraru Constantin Daniel să plătească statului suma de câte 2.500 de lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 2.000 de lei reprezintă cheltuieli din cursul urmăririi penale. În temeiul art. 275 al.6 Cod de procedură penală onorariile apărătorilor din oficiu în suma de câte 520 lei după cum urmează: avocat Coroliuc Venera conform delegaţiei 223/20.01.2016, avocat Burciu Oana conform delegaţiei 220 din 20.01.2017, avocat Ciubotariu Vasile conform delegaţiei 221/20.01.2017, avocat Cojocaru Alşexandru conform delegaţieie 222/20.01.2017 şi avocat Crăciunescu George conform delegaţiei 560 din 22.02.2017 vor fi virate din fondurile Ministerului Justiţiei şi vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 mai 2017.

  Hotarare 178/2017 din 31.05.2017
 • Sedinta din data de 26.05.2017 la ora 9:00

  Complet: C7F
 • Amână cauza

  Conform art. 391 alin.1 Cod procedură penală, pronunţarea va avea loc la data de 31.05.2017. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 26.05.2017

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.05.2017
 • Sedinta din data de 28.04.2017 la ora 9:00

  Complet: C7F
 • Amână cauza

  În vederea administrării probelor încuviinţate la termenul de azi, amână cauza la data de 26.05.2017.

  Incheiere de sedinta din 28.04.2017
 • Sedinta din data de 07.04.2017 la ora 9:00

  Complet: C7F
 • Amână cauza

  În vederea reaudierii celor doi martori din lucrări, amână cauza la data de 28.04.2017.

  Incheiere de sedinta din 07.04.2017
 • Sedinta din data de 10.03.2017 la ora 9:00

  Complet: C7F
 • Amână cauza

  Amână cauza la data de 07.04.2017 în vederea pregătirii apărării.

  Incheiere de sedinta din 10.03.2017
 • Sedinta din data de 09.02.2017 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  În temeiul art. 64 alin.1 lit. e Cod procedură penală rap. la art. 9 din Codul Deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi a art.6 din CEDO admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Holbocianu Claudiu Adrian de la soluţionarea dosarului 4814/86/2015* al Tribunalului Suceava. Conform art.101 alin.9 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, trimite cauza la Preşedintele Secţiei Penale pentru dispunerea măsurilor legale. Fără cale de atac. Verificată în cameră de consiliu. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.02.2017.

  Incheiere abtinere 17/2017 din 09.02.2017
 • Sedinta din data de 08.02.2017 la ora 9:00

  Complet: C1F
 • Încheiere

  Trimite cauza la următorul complet de judecată, în vederea soluţionării cererii de abţinere formulată de preşedintele completului de judecată C1F la termenul de astăzi, în conformitate cu disp. art. 64 alin. 1 lit. e Cod proc. penală.

  Incheiere finala dezinvestire din 08.02.2017
 • Sedinta din data de 04.01.2017 la ora 9:00

  Complet: C6F
 • Amână cauza

  În baza art. 68 al. 2 rap. la art. 64 alin. 3 Cod procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de către doamna judecător Brumă Iuliana Doina în dosarul nr. 4814/86/2015* al Tribunalului Suceava. Stabileşte că doamna judecător Brumă Iuliana Doina care prezidează completul de judecată C5F, nu va lua parte la judecarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 4814/86/2015* al Tribunalului Suceava. În temeiul disp. art. 101 al. 1, 3 şi. 9 corob. cu art. 110 al. 2 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti, trimite cauza la Preşedintele Secţiei Penale pentru dispunerea măsurilor legale în vederea repartizării aleatorii a dosarului nr. 4814/86/2015*. Fără cale de atac. Verificată în cameră de consiliu Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.01.2017.

  Incheiere abtinere 1/2017 din 04.01.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD