Dosar 10210/245/2017 din 22.09.2017

furtul calificat (art.229 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10210/245/2017
Data dosar:
22.09.2017
Instanta:
Curtea de Apel Iași
Departament:
Secţia penală şi pt cauze cu minori - NCPP
Obiect:
furtul calificat (art.229 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 15.03.2018 la ora 12:00

  Complet: Penal-Apel_04
 • Încheiere

  În temeiul art. 279 alin.1 Cod procedură penală, dispune înlăturea omisiunilor vădite din minuta, considerentele şi dispozitivul Deciziei penale nr.123/27.02.2018 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 10210/245/2017, având ca obiect soluţionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi şi de inculpatul Grădinaru Constantin Adrian împotriva sentinţei penale nr. 1979/17.07.2017 pronunţate de Judecătoria Iaşi, în sensul că se va consemna: „În baza art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, suma de 130 lei reprezentând onorariul parţial (1/2) al apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul Grădinaru Constantin Adrian, (avocat Năstase Constantin, delegaţie nr. 5694/13.10.2017 - fila 16 din dosar), rămâne în sarcina statului şi se avansează către Baroul Iaşi din fondul special al Ministerului Justiţiei.” În temeiul art. 278 alin. 3 Cod procedură penală, dispune efectuarea de menţiuni cu privire la înlăturea omisiunilor vădite la sfârşitul minutei şi dispozitivului Deciziei penale nr. 123/27.02.2018 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 10210/245/2017. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate rămân în sarcina statului. Definitivă.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 15.03.2018
 • Sedinta din data de 27.02.2018 la ora 09:00

  Complet: Penal-Apel_04
 • Amână cauza

  În baza art. 421 aliniatul 1 punctul 2 litera a Cod procedură penală admite apelurile promovate de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ia?i ?i de apelantul inculpat Grădinaru Constantin-Adrian, împotriva sentin?ei penale 1979/2017 din 17 Iulie 2017 a Judecătoriei Ia?i , pronun?ată în dosarul penal nr. 10210/245/2017 sentin?ă pe care o desfiin?ează par?ial, în latura penală. Rejudecând: Repune în individualitatea lor pedepsele principale ,complementare ?i accesorii aplicate inculpatului prin sentin?a penală atacată . În baza art. 386 C.proc.pen. rap. la Decizia Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 368/2017 schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor de furt şi furt calificat comise în perioada 08.10.2015- 26.11.2015 pentru care inculpatul Grădinaru Constantin-Adrian a fost condamnat de instanţa de fond( punctele 1-4 din sentin?a penală) , din infracţiunile de furt calificat prev. de art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod proc. penală (persoană vătămată S.C. ARTIMA S.A. ), furt calificat prev. de art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod proc. penală (persoană vătămată S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS ), furt calificat prev. de art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod proc. penală (persoană vătămată S.C. BILLA ROMANIA S.R.L. ), furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod pr. Penală (persoană vătămată S.C. AUCHAN ROMANIA S.A), într- o infracţiune de furt calificat în formă continuată prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin.1, lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 Cod penal (faptele de la punctele 1-4 din rechizitoriu, comise în perioada 08.10.2015- 26.11.2015 în dauna persoanelor vătămate S.C. ARTIMA S.A., S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS ,S.C. BILLA ROMANIA S.R.L ,S.C. AUCHAN ROMANIA S.A). Menţine pedeapsa principală aplicată inculpatului de instanţa de fond pentru infracţiunea de furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal ?i art. 396 alin. 10 Cod pr. Penală (persoană vătămată S.C. AUCHAN ROMANIA S.A, faptă săvâr?ită la 22.02.2017 ) ( punctul 5 din sentin?a apelată) . Menţine pedepsele complementare ?i accesorii aplicate inculpatului de instanţa de fond pentru infracţiunea de furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal ?i art. 396 alin. 10 Cod pr. Penală (persoană vătămată S.C. AUCHAN ROMANIA S.A, faptă săvâr?ită la 22.02.2017 ) ( punctul 5 din sentin?a apelată) , cu excep?ia celei prev. de art. 66 lit . h Cod penal , pe care o înlătură. În baza art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b C.pen., art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul Grădinaru Constantin-Adrian , la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat ( 4 acte materiale comise în perioada 08.10.2015- 26.11.2015 în dauna persoanelor vătămate S.C. ARTIMA S.A., S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS ,S.C. BILLA ROMANIA S.R.L ,S.C. AUCHAN ROMANIA S.A). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen. raportat la art. 66 alin.1 lit. a), b) C.pen. aplică inculpatului Grădinaru Constantin-Adrian pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin.1 lit. a), b) c.pen. aplică inculpatului Grădinaru Constantin-Adrian pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art. 38 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele stabilite în sarcina inculpatului apelant Grădinaru Constantin-Adrian în pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă – de 6 luni închisoare – rezultând o pedeapsă finală de executat pentru apelantul inculpat Grădinaru Constantin-Adrian de 2(doi) ani ?i 2(două) luni închisoare. Conform dispoziţiilor art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului Grădinaru Constantin-Adrian, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 a, b Cod penal pe o perioadă de doi ani , pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal. Potrivit art. 45 alin. 5 Cod penal pe lângă pedeapsa principală rezultată stabilită, aplică inculpatului Grădinaru Constantin-Adrian pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, pedeapsă accesorie rezultantă ce se va executa pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 Cod penal. Men?ine modalitatea de executare a pedepsei închisorii stabilite prin sentin?a penală atacată . Potrivit art. 93 alin. 1 Cod penal, Grădinaru Constantin-Adrian va trebui să respecte toate măsurile de supraveghere prevăzute de acest text legal , inclusiv : - să comunice schimbarea locului de muncă. Înlătură dispozi?ia cuprinsă în sentin?a penală apelată privind deducerea duratei re?inerii ?i arestării preventive a inculpatului din pedeapsa rezultantă. În temeiul dispozi?iilor art. 72 Cod penal din pedeapsa principală rezultantă aplicată inculpatului Grădinaru Constantin-Adrian scade durata re?inerii ?i arestării preventive , de la 22.02.2017 la 23.02.2017 , de la 15.03.2017 la 16.03.2017 ?i de la 20.03.2017 la 17.07.2017 . Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul disp. art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat pentru solu?ionarea apelurilor promovate de procuror ?i inculpat rămân în sarcina acestuia. Definitivă.

  Hotarare 123/2018 din 27.02.2018
 • Sedinta din data de 14.02.2018 la ora 09:00

  Complet: Penal-Apel_04
 • Amână cauza

  Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 27.02.2018.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.02.2018
 • Sedinta din data de 17.01.2018 la ora 09:00

  Complet: Penal-Apel_04
 • Amână cauza

  Pentru discutarea schimbării încadrării juridice invocate din oficiu de instanţă, amână cauza şi acordă termen la data de 14.02.2018

  Incheiere de sedinta din 17.01.2018
 • Sedinta din data de 08.11.2017 la ora 09:00

  Complet: Penal-Apel_04
 • Amână cauza

  Încuviinţează cererea inculpatului Grădinaru Constantin Adrian şi acordă termen la data de 17.01.2018, pentru ca acesta să îşi angajeze apărător ales.

  Incheiere de sedinta din 08.11.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD