Dosar 14030/279/2017 din 29.12.2017

curatelă


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 14030/279/2017
Data dosar:
29.12.2017
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
curatelă
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 19.02.2018 la ora 9:00

  Complet: C4 cc
 • Admite cererea

  DOSAR NR. 14030/279/2017 ÎNCHEIERE 19.02.2018 Admite cererea formulată de reclamanta Ojog Andreeea, în contradictoriu cu pârâtul Curelaru Bordea Gheorghe. Desemnează în calitate de curator al pârâtului Curelaru Bordea Gheorghe pe reclamanta Ojog Andreeea. Investeşte curatorul cu drepturile şi obligaţiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a veniturilor şi bunurilor proprietatea personală a pârâtei. Deleagă Autorităţii Tutelare Piatra Neamţ atribuţia de supraveghere şi control a modului în care curatorul va aduce la îndeplinire sarcinile curatelei. Executorie. Dispune comunicarea prezentei încheieri reclamantei şi afişarea acesteia la sediul Judecătoriei Piatra Neamţ şi la sediul Primăriei Mun.Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

  Hotararecameraconsiliu723/2018 din 19.02.2018
 • Sedinta din data de 22.01.2018 la ora 9:00

  Complet: C4
 • Amână cauza

  eroare.

 • Sedinta din data de 22.01.2018 la ora 9:00

  Complet: C4 cc
 • Amână cauza

  Pentru a se reface procedura de citare cu intimatul la centrul de ingrijire.

  Incheiere de sedinta din 22.01.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD