Dosar 14040/279/2017 din 29.12.2017

înşelăciunea (art.244 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 14040/279/2017
Data dosar:
29.12.2017
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Penală
Obiect:
înşelăciunea (art.244 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 02.04.2018 la ora 9:00

  Complet: P1 CP/Fond
 • Soluţionare

  Dosar În art. art.396 alin.6 Cod procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. g ) Cod procedură penală încetează procesul penal privind pe inculpatul Chindea Ovidiu, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. (1), (2) Cod penal faţă de persona vătămată Macovei Floaria, ca urmare a împăcării acestuia cu persoana vătămată Macovei Floaria. În art. art.396 alin.6 Cod procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit. g ) Cod procedură penală încetează procesul penal privind pe inculpatul Chindea Ovidiu, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de înşelăciune, prevăzută de art. 48 alin. (1), (2) Cod penal raportat la art. 32 alin. (1) Cod penal raportat art. 244 alin. (1), (2) Cod penal faţă de persoană vătămată Păduraru Chiriac Victoria, ca urmare a împăcării acestuia cu persoana vătămată Păduraru Chiriac Victoria. În baza art. 396 alin. 1,4 Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 9 luni închisoare, în sarcina inculpatului Chindea Ovidiu, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. (1), (2) Cod penal faţă de persona vătămată Brem Maria cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală. În baza art.404 alin.4 lit. a) Cod procedură penală nou deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Chindea Ovidiu durata reţinerii acestuia din data de 07.12.2017 şi durata arestării preventive a acestuia de la data de 08.12.2017 până la data de 02.04.2018 inclusiv. În baza art. 83 alin.1 Cod penal amână aplicarea pedepsei de 9 luni închisoare stabilită faţă de inculpatul Chindea Ovidiu pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit potrivit art. 84 alin.1 Cod penal. In baza art. 85 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Chindea Ovidiu trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin.1 lit. c) - e) Cod penal se comunică Serviciului de probaţiune Neamţ. În baza art. 404 alin.3 Cod procedură penală raportat la art. 83 alin. 4 teza a II-a Cod penal, cu referire la art. 88 Cod penal, atrage atenţia inculpatului Chindea Ovidiu asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în posibilitatea revocării amânării aplicării pedepsei şi consecutiv, aplicarea şi executarea pedepsei iniţial amânate. În baza art.241 alin.1 lit.b) Cod procedură penală constată încetată de drept măsura arestării la domiciliu luată faţă de inculpatul Chindea Ovidiu. În baza art.397 Cod procedură penală raportat la ar.25 Cod procedură penală, art.19 alin.3 Cod procedură penal, art.20 alin.2 Cod procedură penală şi şi art.1349,1357 şi 1443 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Brem Maria. Obligă inculpatul să plătească părţii civile Brem Maria suma de 30.000 lei cu titlu de daune materiale. În baza art.274 alin.1 şi art.275 alin.2 lit.d) Cod Procedură Penală obligă inculpatul să plătească către stat suma de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.275 alin.2 lit.d) Cod Procedură Penală obligă persoana vătămată Macovei Floaria să plătească către stat suma de 10 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.275 alin.2 lit.d) Cod Procedură Penală obligă persoana vătămată Păduraru Chiriac Victoria să plătească către stat suma de 10 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile care curge de la comunicare.

  Hotarare 289/2018 din 02.04.2018
 • Sedinta din data de 19.02.2018 la ora 9:00

  Complet: P1 CP/Fond
 • Amână cauza

  amână judecarea cauzei la 02.04.2018 pentru încercare impăcare părti,.

  Incheiere de sedinta din 19.02.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD