Dosar 1839/198/2017 din 27.12.2017

încuviinţare executare silită d 1756/2017


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1839/198/2017
Data dosar:
27.12.2017
Instanta:
Judecătoria Brezoi
Departament:
Brezoi
Obiect:
încuviinţare executare silită d 1756/2017
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 04.01.2018 la ora 09:00

    Complet: Complet cameră de consiliu CV
  • Admite cererea

    Admite cererea formulată de petentul Executor Judecătoresc ALBU CORNEL LEONARD, cu sediul în ......., privind pe creditoarea BRD FINANCE IFN S.A., cu sediul în ..... şi pe debitoarea BOULEANU ELENA ANDREEA, având CNP ...., cu domiciliul în ..... Încuviinţează executarea silită a titlului executoriu Contractul de credit nr. ....., în toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării creanţei ce rezultă din titlul executoriu, precum şi pentru recuperarea cheltuielilor de executare calculate/realizate pe parcursul procedurii execuţionale, până la recuperarea integrală a creanţei. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 04 Ianuarie 2018, la sediul Judecătoriei Brezoi.

    Incheiere de executare silita 2/2018 din 04.01.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD