Dosar 1844/198/2017 din 28.12.2017

furtul (art.228 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1844/198/2017
Data dosar:
28.12.2017
Instanta:
Judecătoria Brezoi
Departament:
Brezoi
Obiect:
furtul (art.228 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 24.10.2018 la ora 09:00

  Complet: Complet cameră de consiliu CV
 • Încheiere

  Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul Sentinţei penale nr. 109/19.10.2018 pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul nr. 1844/198/2017, în sensul că se va reţine infracţiunea de executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, prev. şi ped. de art. 92 alin 2 din Legea nr. 123/2012 raportat la fapta din data de 11.11.2014 până la data de 29.09.2015, iar nu de furt, prev. şi ped. de art. 228 alin 1 şi 3 C.pen. cum din eroare s-a menţionat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.10.2018, la sediul Judecătoriei Brezoi, judeţul Vâlcea

  Incheiere indreptare eroare materiala din 24.10.2018
 • Sedinta din data de 19.10.2018 la ora 09:00

  Complet: Complet amânare pronunţare CV
 • Condamnare fără acord de recunoaştere

  În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.proc.pen. raportat la art. 228 alin 1 şi 3 C.pen. condamnă pe inculpata VĂDUVA CRIZANTEMA, ...la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt (fapta din anul 2010 până în data de 11.11.2014). În temeiul art. 67 alin 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. Interzice inculpatului exercitarea pe o perioadă de un an a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin 1 C.pen. stabileşte inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.proc.pen. raportat la art. 228 alin 1 şi 3 C.pen. condamnă aceiaşi inculpată la pedeapsa 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt (fapta din 11.11.2014 până în data de 29.09.2015). În temeiul art. 67 alin 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. Interzice inculpatului exercitarea pe o perioadă de un an a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin 1 C.pen. stabileşte inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.proc.pen. raportat la art. 92 alin 2 din Legea nr. 123/2012 condamnă aceiaşi inculpată la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare (fapta din anul 2010 până în data de 11.11.2014)). În temeiul art. 67 alin 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. Interzice inculpatului exercitarea pe o perioadă de un an a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin 1 C.pen. stabileşte inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin 1, 2 şi 10 C.proc.pen. raportat la art. 228 alin 1 şi 3 C.pen. condamnă inculpata pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt (fapta din 11.11.2014 până în data de 29.09.2015). În temeiul art. 67 alin 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. Interzice inculpatului exercitarea pe o perioadă de un an a următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin 1 C.pen. stabileşte inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 38 alin 1 C.pen. raportat la art. 39 alin 1 lit. b C.pen. aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, inculpata urmând a executa pedeapsa rezultantă de un an închisoare. În temeiul art. 45 alin 3 lit. a C.pen. inculpatul va executa pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. , respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 45 alin 5 C.proc.pen. inculpatul va executa pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b C.pen. pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 91 alin 1 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de doi ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În temeiul art. 93 alin 1 C.pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Vâlcea la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin 2 lit. d C.pen. pe durata termenului de supraveghere, instanţa impune inculpatului următoarea obligaţie:să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin 3 C.pen. pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul primăriei Câineni, jud. Vâlcea sau în cadrul Primăriei Brezoi , jud. Vâlcea pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În temeiul art. 94 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Vâlcea. În temeiul art. 91 alin 4 C.pen. atenţionează inculpatul asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv se va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere potrivit art. 96 C.pen. În baza art. 397 C.proc.pen, art. 19 alin. 5, art. 25 C.proc.civ raportat la art. 1.357 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA şi obligă inculpata la plata către partea civilă a sumei de 11914.38 lei, reprezentând daune materiale. În temeiul art.274 alin.2 C.p.p., obligă inculpata la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.10.2018, la sediul Judecătoriei Brezoi, judeţul Vâlcea

  Hotarare 109/2018 din 19.10.2018
 • Sedinta din data de 05.10.2018 la ora 09:00

  Complet: CV(5-Civ;5-MIF;5-Lit.Prof.;5- CAF;5-F.F;5-Pen)
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.10.2018
 • Sedinta din data de 11.05.2018 la ora 09:00

  Complet: CV(5-Civ;5-MIF;5-Lit.Prof.;5- CAF;5-F.F;5-Pen)
 • Amână cauza

  Amână cauza

  Incheiere de sedinta din 11.05.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD