Dosar 1/121/2017 din 03.01.2017

cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1/121/2017
Data dosar:
03.01.2017
Instanta:
Tribunalul Galați
Departament:
Sectia a II-a Civila
Obiect:
cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Urmatoarea sedinta in data de 02.10.2017 la ora 08:30

  Complet: C3 LJ CIV II
 • Sedinta din data de 12.06.2017 la ora 08:30

  Complet: C3 LJ CIV II
 • Amână cauza

  In vederea continuarii procedurii

  Incheiere de sedinta din 12.06.2017
 • Sedinta din data de 27.04.2017 la ora 9:00

  Complet: C3 LJ MA
 • Legea 85/2006 privind insolventa

  ACORDA TERMEN LA 12 06 2017 pentru discutarea raportului final

  Rezolutie din 27.04.2017
 • Sedinta din data de 20.03.2017 la ora 9:00

  Complet: C3 LJ MA
 • Amână cauza

  Constata ca raportul de activitate nr. 1 , tabelul preliminar creante, procesul verbal al adunării creditorilor din data de 10.03.2017 nu sunt insotite de dovada publicarii in BPI si epuizarea termenelor de formulare contestatii pe solicitarile adresate judecatorului sindic. Termen administrativ de control la 27 04 2017

  Rezolutie din 20.03.2017
 • Sedinta din data de 09.01.2017 la ora 09:00

  Complet: C3 LJS CIV II
 • Legea 85/2006 privind insolventa

  Admite cererea formulată de debitorul SC ADA-DREAMTECK SRL-D Galaţi, prin administrator Gălcă Andreea- Alexandra, pentru deschiderea procedurii de insolvenţă . In temeiul disp. art.71din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii simplificată de insolven?ă împotriva debitorului SC ADA-DREAMTECK SRL-D Galaţi. Dispune dizolvarea societătii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare a debitorului. În temeiul disp.art.45 al.1 lit.d din Legea nr.85/2014 desemnează lichidator provizoriu pe CIPI CODREANU SILVIU GALAŢI . Stabileşte în sarcina lichidatorului atribuţiile prevăzute de art.64 din Legea nr.85/2014 şi fixează o remunera?ie de 3000 lei pe toata perioada procedurii , pe baza unui raport de activitate. In temeiul disp.art.97 al.1 din Legea nr.85/2014 pune în vedere lichidatorului sa întocmească si să depună un raport amănuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia stării de insolven?ă, cu mentionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, în termen de 40 de zile de la data desemnării. In temeiul disp.art.100 din Legea nr.85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii asociatilor, actionarilor, creditorilor din lista depusa de debitor si ORC de pe lângă Tribunalul Galati prin Buletinul procedurilor de insolventa, in vederea efectuării mentiunii, precum si tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi. Fixează termen limită pentru înregistrarea de catre creditori a opozitiilor al sentinta de deschidere – 10 zile de la primirea notificarii. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 24.02.2017. Fixează termen de verificare a creanţelor, întocmire si publicare in BPI a tabelului preliminar la data de 06.03.2017. Fixează termen limita pentru întocmirea tabelului definitiv al crean?elor la data de 03.04.2017. Fixează termen pentru adunarea creditorilor la data de 10.03.2017 la sediul lichidatorului judiciar si convoaca creditorii debitorului . Fixează termen administrativ de control pentru verificarea stadiului de continuare a procedurii la data de 20.03.2017. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen de 2 zile de la notificarea procedurii, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. In temeiul disp.art.76 din legea nr.85/2014 dispune comunicarea prezentei hotarari instantei in a carei jurisdictie se află sediul debitorului –Judecătoria Galati/Tecuci/Liesti/Tg.Bujor Executorie. Cu apel în termen de 7zile de la comunicare.

  Hotarare intermediara 4/2017 din 09.01.2017

Flux dosar