Dosar 2339/117/2017 din 22.03.2017

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2339/117/2017
Data dosar:
22.03.2017
Instanta:
Tribunalul Cluj
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 11.10.2017 la ora 9:30

  Complet: Complet VI F NCP
 • Alte soluţii

  Condamnă inculpatul G T-I. În baza art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, art.74 lit.a., 76 lit.d C.p. din 1968, art.396 al.10 C.p.p., art.5 C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, la pedeapsa de: - 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c C.p. din 1968 pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.215/1 al.1,2 C.p. din 1968, cu aplic. art.41 al.2 C.p. din 1968, art.74 lit.a, 76 lit.b C.p. din 1968, art.396 al.10 C.p.p., art.5 C.p., la pedeapsa de: - 2 (doi) ani şi 5 (cinci) luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c C.p. din 1968 pe o perioadă de 2 ani. În baza art.33 lit.a C.p. din 1968, constată că infracţiunile de mai sus sunt concurente, iar în baza art.34 al.1 lit.b C.p. din 1968, contopeşte pedepsele stabilite, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 5 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c C.p. din 1968 pe o perioadă de 2 ani. Face aplic. art.71,64 lit.a teza a-II-a, b şi c C.p. din 1968. În baza art.86/1 C.p. din 1968, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani şi 5 luni, prev. de art.86/2 C.p. din 1968. Conform art.86/3 al.1 C.p. din 1968, obligă inculpatul să se supună, pe durata termenului de încercare, următoarelor măsuri de supraveghere date în competenţa Serviciului de Probaţiune Cluj: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, conform programului ce îi va fi stabilit de către consilierul de probaţiune; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c ) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării, prev. de art.86/4 C.p. din 1968. Face aplic. art.71 al.5 C.p. din 1968. Face aplic. art.13 al.1 din Legea 241/2005. În baza art.19 şi 397 C.p.p., comb. cu art.1357 C.c., obligă inculpatul la plata despăgubirilor civile în sumă de 182.259 lei, plus accesoriile aferente calculate începând cu data scadenţei şi până la achitarea integrală a debitului, către partea civilă Statul Român prin Anaf - reprezentată de AJFP Cluj, respingând restul pretenţiilor civile formulate în cauză. Potrivit art.112 al.1 lit.e C.p., dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 253.080,57 lei, dobândită de sus-numit prin comiterea infracţiunii de delapidare. În temeiul art.404 al.4 lit.c C.p.p., dispune menţinerea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa 774/P/2014 a Parch. de pe lângă Trib. Cluj (…) până la concurenţa sumei de 222.752 lei (f.104-105 vol.I dup). În baza art.274 C.p.p., obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în sumă de 700 lei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 11.10.2017.

  Hotarare 288/2017 din 11.10.2017
 • Sedinta din data de 28.09.2017 la ora 9:30

  Complet: Complet VI F NCP
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 11.10.2017

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.09.2017
 • Sedinta din data de 14.09.2017 la ora 9:00

  Complet: Complet VI F NCP
 • Amână cauza

  Stabileşte termen în vederea pronunţării hotărârii pentru data de 28.09.2017

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.09.2017
 • Sedinta din data de 20.07.2017 la ora 9:00

  Complet: Complet VI F NCP
 • Amână cauza

  Amana cauza pentru data de 14.09.2017, ora 9, sala 31.

  Incheiere de sedinta din 20.07.2017
 • Sedinta din data de 22.06.2017 la ora 9:00

  Complet: Complet VI F NCP
 • Amână cauza

  Amana cauza pentru data de 20.07.2017, ora 9, sala 31.

  Incheiere de sedinta din 22.06.2017

Flux dosar


Actualizare GRPD