Dosar 3518/101/2017 din 01.08.2017

infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3518/101/2017
Data dosar:
01.08.2017
Instanta:
Tribunalul Mehedinți
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 15.11.2018 la ora 8:30

  Complet: C1 CP-F
 • Condamnare fără acord de recunoaştere

  I. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul MI?ARU ION EUGEN, din infracţiunile de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele ei, prev. de 18 ind. 1 alin.1 din legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (5 acte materiale) şi fals în declaraţii prev. de art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (5 acte materiale aferente campaniilor 2008, 2009, 2010, 2011 ?i 2012), toate cu aplic. art. 38 C.p., într-o singură infracţiune în formă continuată de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele ei, prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. În baza art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul MI?ARU ION EUGEN, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 67 alin. 2 C.p., aplică inculpatului MI?ARU ION EUGEN pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice) şi de art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului MI?ARU ION EUGEN pedeapsa accesorie prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice) şi de art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). În baza art. 91 C.p., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pe inculpatul MI?ARU ION EUGEN şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.p. În baza art. 93 alin. 1 C.p., obligă pe inculpatul MI?ARU ION EUGEN ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedin?i, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.p., impune inculpatului MI?ARU ION EUGEN să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Mehedinţi sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.p., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul MI?ARU ION EUGEN va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul localităţii Devesel, sat Devesel, judeţul Mehedinţi (în cadrul Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi şi unităţile şcolare subordonate acestuia) pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În temeiul art. 91 alin. 4 C.p., atrage atenţia inculpatului MI?ARU ION EUGEN asupra dispoziţiilor art. 96 C.p. În temeiul art. 68 alin.1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi va începe de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, iar executarea pedepsei accesorii se va face în condiţiile art. 65 Cod penal, în măsura în care se va dispune anularea sau revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale şi executarea acesteia în regim de detenţie. II. În baza art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., condamnă pe inculpatul DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL, la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 67 alin. 2 C.p., aplică inculpatului DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL pedeapsa complementară prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice) şi de art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL pedeapsa accesorie prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice) şi de art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). În baza art. 91 C.p., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pe inculpatul DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.p. În baza art. 93 alin. 1 C.p., obligă pe inculpatul DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedin?i, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.p., impune inculpatului DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Mehedinţi sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.p., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul localităţii Devesel, sat Devesel, judeţul Mehedinţi (în cadrul Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi şi unităţile şcolare subordonate acestuia) pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. În temeiul art. 91 alin. 4 C.p., atrage atenţia inculpatului DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL asupra dispoziţiilor art. 96 C.p. În temeiul art. 68 alin.1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi va începe de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, iar executarea pedepsei accesorii se va face în condiţiile art. 65 Cod penal, în măsura în care se va dispune anularea sau revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale şi executarea acesteia în regim de detenţie. • În baza art. 397 alin.3 Cpp, rap. la art. 256 Cpp,şi art. 25 alin.3 Cpp, Dispune desfiinţarea înscrisurilor falsificate, pe baza cărora inculpatul Mi?aru Ion Eugen a obţinut pe nedrept fonduri europene şi naţionale, respectiv: - completarea declara?iei de suprafa?ă 2008 – adăugarea de suprafa?ă – formular M2 din data de 20.05.2008 cu privire la faptul că utilizează cca 50 ha pă?une în localitatea Strehaia, cca 1370 ha pă?une în Vrata, men?ionând în această nouă declara?ie de suprafa?ă că a primit dreptul de utilizare al parcelelor respective după depunerea cererii de sprijin, - cererea unică de plată pe suprafa?ă 2009 din data de 20.05.2009 – cerere care cuprinde – la punctul “II” - şi declara?ia de suprafa?ă 2009 prin care Mi?aru Ion Eugen atestă că de?ine/utilizează 650,82 ha teren cultivat/necultivat pe raza jude?ului Mehedin?i, din care cca 36 ha pă?une pe raza localită?ii Strehaia, cca 37 ha pă?une în Vrata, cca 195 ha teren necultivat în Gogo?u, cca 39 ha teren necultivat în Vlădaia, cca 22 ha teren necultivat în Poroina Mare, cca 309 ha teren cultivat în Vrata. - cererea unică de plată pe suprafa?ă 2010 din data de 08.06.2010 – cerere care cuprinde – la punctul “II” - şi declara?ia de suprafa?ă 2010 prin care Mi?aru Ion Eugen atestă că de?ine/utilizează 268,94 ha teren cultivat/necultivat pe raza jude?ului Mehedin?i, din care cca 34 ha teren cultivat/necultivat pe raza localită?ii Burila Mare, cca 187 ha teren necultivat/cultivat în Gogo?u, cca 28 ha teren necultivat în Vlădaia, cca 18 ha teren necultivat în Poroina Mare. - cererea unică de plată pe suprafa?ă 2011 din data de 16.05.2011 – cerere care cuprinde – la punctul “II” - şi declara?ia de suprafa?ă 2011 prin care Mi?aru Ion Eugen atestă că de?ine/utilizează cca 34 ha teren cultivat/necultivat pe raza localită?ii Burila Mare, jud. Mehedin?i. - completarea declara?iei de suprafa?ă 2011 – formular M2 din data de 31.05.2011 cu privire la faptul că utilizează cca 185 ha teren necultivat/cultivat pe raza localită?ii Gogo?u, jud. Mehedin?i. - cererea unică de plată pe suprafa?ă 2012 din data de 03.05.2012 – cerere care cuprinde – la punctul “II” - şi declara?ia de suprafa?ă 2012 prin care Mi?aru Ion Eugen atestă că utilizează cca 34 ha teren cultivat/necultivat pe raza localită?ii Burila Mare, jud. Mehedin?i. - adeverin?ele nr.6570/10.09.2010 emisă de Primăria comunei Gogo?u, jud. Mehedin?i, nr.4626/09.09.2010 emisă de Primăria comunei Poroina Mare, jud. Mehedin?i ?i nr.474/17.05.2010 emisă de Primăria comunei Burila Mare, jud .Mehedin?i, adeverin?a nr.3867/17.05.2011 emisă de Primăria comunei Gogo?u, jud. Mehedin?i utilizate de inculpatul Mi?aru Ion Eugen. • În baza art. 397 alin.3 Cpp, rap. la art. 256 Cpp,şi art. 25 alin.3 Cpp, Dispune desfiinţarea înscrisurilor falsificate, pe baza cărora inculpatul Drocan Fabian Lauren?iu Costel a obţinut pe nedrept fonduri europene şi naţionale, respectiv: - actul intitulat Conven?ie, antedatat 20.02.2009, încheiat între Drocan Fabian Lauren?iu Costel?i SC Roswiss SRL Sibiu, - cererea unică de plată pe suprafa?ă 2009 din data de 20.05.2009 – cerere care cuprinde – la punctul “II” - şi declara?ia de suprafa?ă 2009 prin care Drocan Fabian Lauren?iu Costel atestă că utilizează 323,60 teren cultivat/necultivat ?i pă?une pe raza localită?ii Devesel, jud. Mehedin?i. În baza art. 25 Cpp, rap.la art. 397 Cpp, Admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Mehedinţi şi obligă pe inculpatul MI?ARU ION EUGEN la plata, către partea civilă, a sumei de 796.564,84 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin încasarea în mod necuvenit a sprijinului acordat, la care se vor adăuga accesoriile, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate până la achitarea integrală a prejudiciului. Admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Mehedinţi şi obligă pe inculpatul DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL la plata, către partea civilă, a sumei de 111.282,37 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin încasarea în mod necuvenit a sprijinului acordat, la care se vor adăuga accesoriile, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate până la achitarea integrală a prejudiciului. • În baza art. 404 alin.4 lit.c Cpp, rap.la art. 249 Cpp şi la art. 20 din Legea 78/2000, Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra unui imobil situat în comuna Devesel, înscris în cartea funciară nr. 50355, până la achitarea integrală a debitelor datorate de inculpatul MI?ARU ION EUGEN conform prezentei sentinţe. Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra unui autoturism marca Mercedes Benz C180, cu număr de identificare WDB2020181A226122, serie motor 10120503, de culoare gri, cu număr de înmatriculare MH67DRO, până la achitarea integrală a debitelor datorate de inculpatul DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL conform prezentei sentinţe. În conformitate cu dispoziţiile art. 251 C.p.p., o copie a dispozitivului prezentei hotărâri se va comunica organelor competente potrivit legii (Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – Mehedinţi, Serviciul de taxe şi impozite din cadrul primăriei Devesel şi respectiv Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi), în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor sechestrului asiguratoriu, această din urmă instituţie, urmând ca în baza art. 253 alin.4 C.p.p. să procedeze la notarea ipotecară asupra imobilului sechestrat de la inculpatul MI?ARU ION EUGEN. • În baza art. 274 alin.1 C.p.p., Obligă pe inculpatul MI?ARU ION EUGEN la plata sumei de 900 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului, din care suma de 300 lei reprezintă cheltuieli stabilite pentru faza de urmărire penală. Obligă pe inculpatul DROCAN FABIAN LAUREN?IU COSTEL la plata sumei de 900 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului, din care suma de 300 lei reprezintă cheltuieli stabilite pentru faza de urmărire penală. În baza art. 275 alin.6 Cpp, Rămân în sarcina statului şi vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei sumele necesare pentru plata parţială a onorariilor apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, respectiv: - suma de 180 lei, pentru avocat Ştirbu Adrian, desemnat din oficiu pentru inculpatul M***** I** E****, conform delegaţiei nr. 57/03.01.2018, emisă de Baroul Mehedinţi, - suma de 180 lei, pentru avocat Roşoga Adelin, desemnat din oficiu pentru inculpatul D***** F***** L******** C*****, conform delegaţiei nr. 53/03.01.2018. Cu drept de apel, în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.11.2018, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

  Hotarare 212/2018 din 15.11.2018
 • Sedinta din data de 05.11.2018 la ora 8:30

  Complet: C1 CP-F
 • Amână pronunţarea

  În baza art. 391 alin. 2 C.p.p., Stabileşte pronunţarea pentru data de 15.11.2018. Pronunţată azi, în şedinţa publică din data de 05.11.2018, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.11.2018
 • Sedinta din data de 29.10.2018 la ora 09:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână pronunţarea

  În baza art. 391 alin. 1 C.p.p., Stabileşte deliberarea şi pronunţarea pentru data de 05.11.2018. Pronunţată azi, în şedinţa publică din data de 29.10.2018, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.10.2018
 • Sedinta din data de 05.10.2018 la ora 11:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  În continuare, acordă termen pentru data de 29.10.2018, ora 09.00.

  Incheiere de sedinta din 05.10.2018
 • Sedinta din data de 17.09.2018 la ora 11:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  În vederea solicitării unor relaţii, acordă termen pentru data de 05.10.2018, ora 11:00.

  Incheiere de sedinta din 17.09.2018
 • Sedinta din data de 12.07.2018 la ora 11:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  La solicitarea apărătorului ales al inculpatului Miţaru, amână cauza pentru data de 17.09.2018, ora 11:00.

  Incheiere de sedinta din 12.07.2018
 • Sedinta din data de 20.06.2018 la ora 13:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  În vederea administrării probatoriului, amână cauza pentru data de 12.07.2018, ora 11:00.

  Incheiere de sedinta din 20.06.2018
 • Sedinta din data de 11.06.2018 la ora 12:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  Fa?ă de cererea înaintată la dosar de către inculpatul Drocan, privind acordarea unui nou termen de judecată, stabile?te termen pentru data de 20.06.2018.

  Incheiere de sedinta din 11.06.2018
 • Sedinta din data de 14.05.2018 la ora 12:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  În vederea solicitării unor relaţii de la APIA Centrul Judeţean Mehedinţi, dar şi în vederea audierii inculpatului Drocan, amână cauza pentru data de 11.06.2018, ora 12:00.

  Incheiere de sedinta din 14.05.2018
 • Sedinta din data de 18.04.2018 la ora 12:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  În vederea administrării probatoriului, amână cauza pentru data de 14.05.2018, ora 12:00.

  Incheiere de sedinta din 18.04.2018
 • Sedinta din data de 02.04.2018 la ora 8:30

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  În vederea administrării probatoriului, amână cauza pentru data de 18.04.2018, ora 12:00.

  Incheiere de sedinta din 02.04.2018
 • Sedinta din data de 19.03.2018 la ora 11:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  În vederea administrării probatoriului, amână cauza pentru data de 02.04.2018.

  Incheiere de sedinta din 19.03.2018
 • Sedinta din data de 07.03.2018 la ora 12:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  În vederea administrării probatoriului, amână cauza pentru data de 19.03.2018, ora 11:00.

  Incheiere de sedinta din 07.03.2018
 • Sedinta din data de 22.02.2018 la ora 12:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  În vederea administrării probatoriului, amână cauza pentru data de 07.03.2018, ora 12:00.

  Incheiere de sedinta din 22.02.2018
 • Sedinta din data de 07.02.2018 la ora 12:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  La solicitarea apărătorului ales al inculpatului Drocan, amână cauza pentru data de 22.02.2018, ora 12:00.

  Incheiere de sedinta din 07.02.2018
 • Sedinta din data de 17.01.2018 la ora 13:00

  Complet: C1 CP-F
 • Amână cauza

  La solicitarea inculpatului Drocan Fabian, amână cauza pentru data de 07.02.2018, ora 12.00.

  Incheiere de sedinta din 17.01.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD