Dosare procese Judecătoria Huedin - 2017

Dosar 2435/242/2017 din 28.12.2017

Judecătoria Huedin

încuviinţare executare silită;

Dosar 2436/242/2017 din 28.12.2017

Judecătoria Huedin

încuviinţare executare silită;

Dosar 2437/242/2017 din 28.12.2017

Judecătoria Huedin

anulare proces verbal de contravenţie seria PCJX nr.159826;

Dosar 25223/211/2017 din 28.12.2017

Judecătoria Huedin

încuviinţare executare silită;

Dosar 2420/242/2017 din 27.12.2017

Judecătoria Huedin

dizolvare persoana juridică;

Dosar 2421/242/2017 din 27.12.2017

Judecătoria Huedin

anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA R17 NR. 0331275/13.06.2017;

Dosar 2422/242/2017 din 27.12.2017

Judecătoria Huedin

anulare proces verbal de contravenţie seria PCJX nr.142450;

Dosar 2423/242/2017 din 27.12.2017

Judecătoria Huedin

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.;

Dosar 2424/242/2017 din 27.12.2017

Judecătoria Huedin

cerere de valoare redusă;

Dosar 2425/242/2017 din 27.12.2017

Judecătoria Huedin

încuviinţare executare silită;

Dosar 2426/242/2017 din 27.12.2017

Judecătoria Huedin

acordare personalitate juridică;

Dosar 2427/242/2017 din 27.12.2017

Judecătoria Huedin

încuviinţare executare silită;

Dosar 2428/242/2017 din 27.12.2017

Judecătoria Huedin

dizolvare persoana juridică;

Dosar 2407/242/2017 din 22.12.2017

Judecătoria Huedin

ordonanţă preşedinţială;

Dosar 2408/242/2017 din 22.12.2017

Judecătoria Huedin

divorţ prin acord;

Dosar 2409/242/2017 din 22.12.2017

Judecătoria Huedin

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP);

Dosar 2410/242/2017 din 22.12.2017

Judecătoria Huedin

recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004);

Dosar 2411/242/2017 din 22.12.2017

Judecătoria Huedin

succesiune;

Dosar 2412/242/2017 din 22.12.2017

Judecătoria Huedin

pretenţii;

Dosar 2413/242/2017 din 22.12.2017

Judecătoria Huedin

alte cereri Contestarea hot.ad.gen.;

Dosar 2414/242/2017 din 22.12.2017

Judecătoria Huedin

alte cereri Conestarea Ad.Hot.Gen.;