Dosar 1010/86/2018* din 14.12.2018

anulare act administrativ rejudecare


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1010/86/2018*
Data dosar:
14.12.2018
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
anulare act administrativ rejudecare
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 21.03.2019 la ora 9:00

  Complet: C7 F Cont N
 • Admite cererea

  Admite acţiunea. Anulează Dispoziţia nr. 618/13.10.2016 emisă de Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 150 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 15 zile de la data comunicării hotărârii. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Suceava, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată astăzi, 21.03.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  Hotarare 232/2019 din 21.03.2019
 • Sedinta din data de 21.02.2019 la ora 9:00

  Complet: C7 F Cont N
 • Amână cauza

  Apreciază ca fiind întemeiată cererea de amânare formulată de apărătorul substituent al reclamantei, pentru a-i da posibilitatea apărătorului titular al reclamantei să ia cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de pârât.

  Incheiere de sedinta din 21.02.2019
 • Sedinta din data de 17.01.2019 la ora 10:00

  Complet: C7 F Cont N
 • Amână cauza

  Admite cererea de probe formulată de reclamantă, prin apărător. Pune în vedere reprezentantului pârâtului să depună la dosar dovezi privind identificarea parcelei afectate de construcţia în discuţie, din care să rezulte regimul juridic al terenului, dacă este în proprietate publică sau privată a statului sau a UAT C-lung Moldovenesc.

  Incheiere de sedinta din 17.01.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD