Dosar 2069/122/2018 din 28.12.2018

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2069/122/2018
Data dosar:
28.12.2018
Instanta:
Tribunalul Giurgiu
Departament:
SINDIC
Obiect:
procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Urmatoarea sedinta in data de 10.02.2020 la ora 9:00

  Complet: CFS1
 • Sedinta din data de 25.11.2019 la ora 9:00

  Complet: CFS1
 • Amână cauza

  Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 10.02.2020 pentru ca reprezentantul lichidatorului judiciar sa raspunda la obiectiunile raportului de evaluare.

  Incheiere de sedinta din 25.11.2019
 • Sedinta din data de 13.05.2019 la ora 9:00

  Complet: CFS1
 • Amână cauza

  Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 25.11.2019, în vederea continuării perioadei de observatie din cadrul procedurii generale a insolventei.

  Incheiere de sedinta din 13.05.2019
 • Sedinta din data de 04.02.2019 la ora 9:00

  Complet: CFS1
 • Amână cauza

  Admite cererea formulată de debitoarea S.C. NOVA FORCE SRL. În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 deschide procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. NOVA FORCE SRL cu sediul în ….. Menţine dreptul de administrare al debitorului, odată cu desemnarea administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordin al judecătorului sindic sau administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenind administratorului judiciar. În baza art. 82 din Legea nr. 85/2014 obligă debitoarea să pună la dispoziţia administratorului judiciar informaţiile cu privire la activitatea acesteia, precum şi lista cuprinzând transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii şi lista cu plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 20 martie 2019. Fixează termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 10 aprilie 2019. Fixează termenul de definitivare a tabelului creanţelor la data de 03 mai 2019. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 15 aprilie 2019. Numeşte administrator judiciar provizoriu până la data primei adunări a creditorilor societatea profesională PHOENIX LAR IPURL, cu sediul în Giurgiu, cu o retribuţie de 500 lei/lunar, fără TVA, ce va fi achitată din averea debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii insolvenţei, debitoarei, creditorilor şi ORC Giurgiu pentru efectuarea de menţiuni şi publicarea prezentei în Buletinul procedurilor de insolvenţă, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, băncilor la care debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării art. 76 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 zile de la desemnare, raportul prevăzut de art. 92, alin. 1 din Legea 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să ia măsuri de arhivare a documentelor contabile ale societăţii debitoare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.16/1996, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrare şi inventariere pe durata procedurii insolvenţei. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în caz contrar contul va fi deschis de către administratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Fixează termen în şedinţă publică la data de 13 mai 2019. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare.

  Incheiere de sedinta din 04.02.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD