Dosar 26630/3/2018 din 14.12.2018

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 26630/3/2018
Data dosar:
14.12.2018
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 23.07.2020 la ora 11:00

  Complet: C7 F Cont N
 • Admite cererea

  Respinge excep?ia inadmisibilită?ii ac?iunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile, ca nefondată. Admite acţiunea. Obligă pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marma?iei la stabilirea, calcularea ?i plata în favoarea reclamanţilor a diferen?elor salariale constând în suma compensatorie corespunzătoare sporului de 25% din salariul de funcţie cuvenit agenţilor de poliţie cu studii superioare, începând cu data de 09.04.2015 la zi ?i în continuare, prin aplicarea art. 1 al. 5 ind. 1 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea OUG nr. 83/2014, diferenţe salariale calculate la nivelul maxim de salarizare aflat în plată pentru funcţiile similare existente în cadrul institu?iei. Obligă pârâtul la actualizarea sumelor reprezentând diferen?e salariale cu coeficientul de infla?ie de la data plă?ii, precum ?i la plata dobânzilor legale aferente, calculate de la data scadenţei fiecărui venit lunar şi până la data plăţii efective. Obligă pârâtul la plata către reclaman?i a sumei de 700 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Suceava, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunţată astăzi, 23.07.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  Hotarare 463/2020 din 23.07.2020
 • Sedinta din data de 18.06.2020 la ora 10:00

  Complet: C7 F Cont N
 • Amână cauza

  Faţă de lipsa de procedură cu reclamanţii Florea Vasile-Ciprian şi Pepelea Teodor-Cătălin, Având în vedere că din eroare în conceptul de citare figurează ca reclamant Cojocaru Florin-Ciprian, întrucât acesta are domiciliul în judeţul Botoşani, iar cauza a fost disjunsă faţă de acesta, dispune scoaterea acestuia din concept.

  Incheiere de sedinta din 18.06.2020
 • Sedinta din data de 07.05.2020 la ora 9:30

  Complet: C7 F Cont N
 • Termen intermediar

  Suspendat de drept pe perioada stării de urgenţă, în temeiul art. 42 alin.6 din Decretul nr.195/2020 şi în temeiul art. 63 al. 11 Anexa I din Decretul nr. 240/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură.

 • Sedinta din data de 12.03.2020 la ora 9:00

  Complet: C7 F Cont N
 • Amână cauza

  Având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Suceava, nr. 8 din data de 11 martie 2020, care are ca scop prevenirea răspândirii virusului COVID-19, Faţă de împrejurarea că prezenta cauză nu face parte din lista obiectelor considerate urgente, conform anexei la hotărârea de colegiu mai sus menţionată,

  Incheiere de sedinta din 12.03.2020
 • Sedinta din data de 10.10.2019 la ora 9:00

  Complet: C7 F Cont N
 • Alte cauze

  În temeiul art. 520 alin.(4) din Codul de proc. civilă suspendă judecarea cauzei până la publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei I.C.C.J-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu privire la sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău în ds. nr. 947/110/2018. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei.

  Incheiere suspendare din 10.10.2019
 • Sedinta din data de 17.01.2019 la ora 10:00

  Complet: C7 F Cont N
 • Alte cauze

  În temeiul art. 520 alin.4 Cod proc. civ. suspendă judecata cauzei până la soluţionarea sesizării privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în dosarul nr. 3231/1/2018 a ICCJ. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată astăzi, 17.01.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  Incheiere suspendare din 17.01.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD