Dosar 3838/244/2018 din 13.12.2018

proxenetismul (art.213 NCP) contesta?ie în anulare - referă dosar 1742/244/2016


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3838/244/2018
Data dosar:
13.12.2018
Instanta:
Judecătoria Huși
Departament:
JUDECĂTORIA HUŞI
Obiect:
proxenetismul (art.213 NCP) contesta?ie în anulare - referă dosar 1742/244/2016
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Contestatie in anulare Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 12.03.2019 la ora 11:00

  Complet: Complet P4 penale
 • Declinare de competenţă

  În baza art. 429 alin. 1 C. proc. pen. admite excep?ia necompeten?ei materiale a Judecătoriei Hu?i în solu?ionarea contesta?iei în anulare formulate de condamnatul SCARLAT CRISTIAN-IONU?, împotriva Deciziei Penale nr. 64 din 06.02.2018 pronun?ată de Curtea de Apel Ia?i, în dosarul penal nr. 1742/244/2016 al Judecătoriei Hu?i. Declină competen?a de solu?ionare a prezentei cereri în favoarea Cur?ii de Apel Ia?i. Onorariul apărătorului din oficiu pentru condamnat, în cuantum de 260 lei (av. Olteanu Ionu? conf. delegaţiei nr. 762/28.12.2018), se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin.3 Cod pr. penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică azi, 12.03.2019.

  Hotararecameraconsiliu110C din 12.03.2019
 • Sedinta din data de 26.02.2019 la ora 11:00

  Complet: Complet P4 penale
 • Amână cauza

  Amana pronuntarea la 12.03.2019.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.02.2019
 • Sedinta din data de 29.01.2019 la ora 11:00

  Complet: Complet P4 penale
 • Amână cauza

  Pentru a se solutiona cauza ce are ca obiect redeschiderea pprocesului penal, cerere formulata de acelasi condamnat, precum si pentru a se pune in discutie admisibilitatea in principiu a cererii, amana cauza la 26.02.2019.

  Incheiere de sedinta din 29.01.2019
 • Sedinta din data de 18.01.2019 la ora 09:00

  Complet: Complet P2 penale
 • Amână cauza

  Trimite cauza la complet P4, în urma solutionării cererii de abtinere.

  Incheiere de sedinta din 18.01.2019
 • Sedinta din data de 18.12.2018 la ora 09:00

  Complet: Complet P3 penale
 • Încheiere

  Admite cererea de abţinere formulată de judecător Gabriela Busuioc, în ceea ce priveşte calitatea sa de preşedinte al completului de judecată privind soluţionarea cauzei penale înregistrate sub nr. 3838/244/2018 la Judecătoria Huşi, privind pe contestatorul SCARLAT CRISTIAN IONUŢ, dosar având ca obiect – contestaţie în anulare - referitor la sentinţa penală pronunţată în dosarul penale nr. 1742/244/2016 al Judecătoriei Huşi. În baza art. 110 din Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la grefierul desemnat cu repartizarea aleatorie. Definitivă. Dată în camera de consiliu. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 decembrie 2018.

  Incheiere abtinere din 18.12.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD